Rọ đá neo | Nhà máy sản xuất Rọ đá và Thảm đá Hưng Phú https://www.vaidiakythuat.info/category/ro-da-tham-da/ro-da-neo UY TÍN LÀ NIỀM TIN Wed, 10 Aug 2022 07:22:29 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.1 https://www.vaidiakythuat.info/wp-content/uploads/2018/11/cropped-LogoSiteHP-32x32.png Rọ đá neo | Nhà máy sản xuất Rọ đá và Thảm đá Hưng Phú https://www.vaidiakythuat.info/category/ro-da-tham-da/ro-da-neo 32 32 154134109 Thiết kế kè bằng rọ đá làm công trình tiêu năng thoát nước nhỏ trên đường bộ hoặc cao tốc https://www.vaidiakythuat.info/ke-ro-da-lam-cong-trinh-tieu-nang-thoat-nuoc-nho.html https://www.vaidiakythuat.info/ke-ro-da-lam-cong-trinh-tieu-nang-thoat-nuoc-nho.html#respond Thu, 28 Jul 2022 09:09:58 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=12596 Thiết kế kè bằng rọ đá làm công trình thoát nước tiêu năng cho đường bộ, đường cao tốc, hoặc các công trình sử dụng liên quan đến rọ đá

The post Thiết kế kè bằng rọ đá làm công trình tiêu năng thoát nước nhỏ trên đường bộ hoặc cao tốc appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Giới thiệu

Dòng chảy ở cửa ra sau các công trình thoát nước nhỏ trên đường và ở bậc nước, dốc nước thường có tốc độ lớn (có thể đạt tới 6 m/s) vượt quá tốc độ không xói cho phép của đất chưa gia cố (thường 0,7 – 0,1 m/s), tạo ra xói cục bộ lớn ở hạ lưu công trình, phá hủy công trình từ phía hạ lưu, do đo việc thiết kế kè bằng rọ đá làm công trình tiêu năng là một vấn đề quan trọng và cần thiết.

Rọ đá

Rọ đá hộc bảo vệ đường cao tốc

Các công trình tiêu năng thường được thiết kế gia cố bằng bê tông, đá xây (gia cố cứng). Hiện các công trình này có thể sử dụng rọ đá để gia cố (Phương pháp kè mềm). Tuy nhiên trong giải pháp này chưa trình bày cách tính toán thủy lực cho các công trình được thiết kế kè bằng rọ đá theo phương pháp gia cố mềm.

Do đó bài viết xin trình bày cách tính thủy lực cho một số sơ đồ sử dụng rọ đá đơn giản trong các công trình tiêu năng trên đường.

Chi tiết thiết kế kè bằng rọ đá làm công trình tiêu năng

Sơ đồ tính toán thủy lực cơ bản

Thiết kế kè rọ đá

Nhiệm vụ của việc tính toán tiêu năng là tìm được biện pháp tiêu huỷ năng lượng thừa của dòng chảy, điều chỉnh lại sự phân bố lưu tốc và làm giảm mạch động để cho dòng chảy trở về trạng thái tự nhiên trên một ngắn nhất để rút ngắn đoạn gia cố ở hạ lưu công trình.

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể: lưu lượng, đặc điểm địa chất nơi xây dựng công trình, cách gia cố mà ta có thể đưa về một trong 4 sơ đồ tính (hình 1). Phương pháp lựa chọn kích thước của một công trình tiêu năng sẽ được trình bày dưới đây.

Tính toán thủy lực trong thiết kế kè bằng rọ đá

Sân bậc không gia cố ở hạ lưu
Với những công trình nhỏ, lưu lượng nhỏ, năng lượng thừa bé, có thể dùng kết cấu rọ đá mà không cần công trình tiêu năng, nếu vật liệu cấu tạo đáy kênh đảm bảo cường độ, chịu được xói của dòng chảy. Khi đó phần nước rơi sẽ tạo ra một hố xói nhỏ ở phía sau của công trình. Trong trường hợp này ta cần phải tính chiều sâu của hố xói và khoảng cách từ đập đến hố xói, như sơ đồ ở hình 2.

Thiết kế kè rọ đá

Dòng chảy trên đỉnh bậc qua trạng thái chảy phân giới, đổ xuống hạ lưu tạo ra chiều dài nước rơi X: X ≅ + ) Ph (h2 (1) Chiều sâu xói có thể tính theo công thức của Scoklisch: hx = z3 – fb = 4,75(H + P)0,2 32,0 90 57,0 q d (2) trong đó z3, fb, z0 được tính bằng (m), q: lưu lượng đơn vị (m3/s/m), d90 đường kính lọt sàng chiếm trọng lượng 90%.

Để đảm bảo an toàn thì cao độ đáy móng của kết cấu rọ đá phải đặt thấp hơn cao độ nhỏ nhất của đáy hố xói theo quy phạm kỹ thuật công trình thuỷ lợi. Minh họa một vài mẫu rọ đá Hưng Phú sản xuất có mắt lưới 8cmx10cm.

Báo giá rọ đá Báo giá rọ đá

Sân bậc không gia cố kết hợp tường tiêu năng

Với những trường hợp địa chất không tốt, đáy dòng chảy bị xói sâu, có thể xây dựng tường tiêu năng.
Tường làm tăng chiều sâu dòng chảy ngay phía sau công trình, làm giảm xói. Để bảo vệ được công trình đập, ta cần xác định vị trí, cao độ của tường tiêu năng để đảm bảo các điều kiện hình thành dòng chảy êm.  Chiều cao của tường sẽ được tính theo các quan hệ chiều sâu dòng chảy như hình 3.

Thiết kế kè rọ đá

thiết kế kè rọ đá

Nếu đáy dòng chảy có địa chất không tốt (cỡ hạt nhỏ), công trình tiêu năng cần gia cố bằng rọ đá để đảm bảo ổn định cho công trình như hình 4

Thiết kế kè rọ đá

Tiêu năng sau khối đắp được gia cố bằng rọ đá kè mềm

Các kích thước của kết cấu, chiều sâu dòng chảy có thể được tính toán thông qua các quan hệ chiều sâu dòng chảy có sử dụng các giả thiết đơn giản hóa. Theo hình 4 ta có chiều sâu dòng chảy xiết trong bể được xác định như sau:

Khi phía trên của kết cấu rọ đá có đắp thêm một lớp đất để tăng tính ổn định, các công thức hiện nay cho phép ta xác định được các kích thước của kết cấu tiêu năng thông qua hệ số nước rơi D. Các công thức này được rút ra từ thực nghiệm. Hệ số nước rơi D được xác định:

Sân bậc có gia cố dạng bể
Trong trường hợp này, vai trò của bể cũng là tạo ra một dòng chảy ểm ở phía hạ lưu. Như hình 5.

Để xác định được các kích thước của bể ta có phải kết hợp các quan hệ dưới đây:

Từ công thức (13) ta tính được h1, từ công thức (14) ta tính được h2, thay hai giá trị này vào (15) nếu thỏa mãn thì chấp nhận được h1, h2. Nếu không thỏa mãn ta phải tính lại h1, h2.

Rọ đá hộc xây dựng tường chắn trọng lực

Tính toán hố xói mòn phía sau khối đắp

Phân tích ổn định của kè

Sơ đồ phân tích ổn định như hình vẽ (theo Maccaferi 1990a). Trước tiên cần phân tích các tải trọng tác dụng lên kết cấu, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra tối thiểu ba điều kiện sau:
Tải trọng tác dụng

a. Theo phương ngang
I. Do áp lực nước
b. Theo phương đứng
I. Do áp lực nước
H 0.5 (2h h h )(h h ) wm w 1 2 3 4 5 = γ + + +
thượng lưu
2
H 0.5 (h h wm w 4 5 = γ +
ở hạ lưu
II. Áp lực đất
2
H 0.5 (h h tm tw a 2 3 = γ λ + ở thượng lưu
2
H 0.5 h tv = γ λ tw a 5 ở hạ lưu
trong đó:
P S w1 w1 w = γ
P S w2 w2 w = γ
II. Áp lực đất
P S
t soil = γ
III. Do dòng nước chảy
S b(h h ) 0,5 b[(h h h (h h )]
w w 4 5 w 1 2 3 4 5 = γ + + γ + + – +
IV. Tải trọng bản thân
P S S .
g sub.struc g1 drystru g = γ + γ
γw Khối lượng riêng của nước (thường trong khoảng 1000 ÷ 1100 kg/m3)
γg Khối lượng riêng của rọ đá γ = γ – g s g (1 n )
γs Khối lượng riêng của vật liệu. Có thể xem trong bảng.
g
n
Hệ số rỗng của đá (thường ng = 0.3)
γg1 Khối lượng riêng bão hòa của nước γ = γ – + γ g1 s g g w (1 n ) n
γtw Khối lượng đẩy nổi của đất: γ = γ – γ – tw s w ( )(1
n Hệ số rỗng của đất
γt1 Khối lượng bão hòa của đất: γ = γ – + γ t1 s(1 n) n w
a
λ
Hệ số áp lực chủ động của đất: λa 2 = – ϕ tg (45 / 2)
ϕ Góc ma sát trong của đất

Kiểm tra ổn định
a. Kiểm tra khả năng chống lật
Kiểm tra khả năng lật quanh điểm F:

Các lực gây lật: + Áp lực ngang của nước (Hwm, Hwv)
+ Áp lực ngang của đất (H
tm)
+ Áp lực động của nước (Sw)
Các lực giữ ổn định: + Trọng lượng bản than kết cấu (Pg)

+ Trọng lượng nước (Pw1, Pw2)
+ Trọng lượng đất (P
t)
+ Áp lực ngang của nước và đất ở phía hạ lưu (H
wv, Htv)
Hệ số chống lật: s
r = Ms/Mr
trong đó: Ms: tổng mô men của các lực giữ ổn định đối với tâm quay; Mr: tổng mô men của
các lực gây lật.
Đối với những công trình nhỏ thì s
r > 1.3, đối với các công trình lớn, quan trọng ta có thể
chọn trị số lớn hơn theo yêu cầu.
b. Kiểm tra khả năng chống trượt.
Công thức kiểm toán:
∑ ∑ H tg V < ϕ
trong đó:
H : tổng các lực theo phương ngang
V : tổng các lực theo phương đứng
ϕ : hệ số ma sát giữa rọ đá và nền đất, thường ta lấy bằng 350, khi đo tg ϕ ≅ 0,7. Khi
đó hệ số chống trượt s
s sẽ được tính như sau:
s tg V / H s = ϕ∑ ∑
Để đảm bảo khả năng chống trượt thì ss >1.3. Đối với các công trình quan trọn hơn, ta có
thể lấy lớn hơn.
c. Kiểm tra chống đẩy trồi của đất
Hiện tượng đẩy trồi xẩy ra ở cửa vùng thấm khí áp lực thấm lớn hơn lực giữ khối đất (trọng
lượng bản thân, lực dính và ma sát với các khối xung quanh).
Ta có thể kiểm toán theo công thức sau:
TCT1
γ w c gl w h .s < γ + γ h
trong đó: s: chiều dầy của rọ đá gia cố;
h: chiều sâu dòng chảy bên trên phần rọ đá gia cố;
h
c: cột nước thấm ở hạ lưu.

Tạm kết

Bài viết trình bày được các sơ đồ tính toán thủy lực cho một số công trình thiết kế kè bằng rọ đá tiêu năng trên đường ô tô có sử dụng rọ đá hộc, rọ đá neo hoặc rọ đá mạ kẽm để gia cố. Đồng thời cũng nêu lên một số điều kiện ổn định cho dạng kết cấu này. 

Hưng Phú là công ty chuyên sản xuất Rọ đá, thảm rọ đá, Lưới thép xoắn đôi. Chúng tôi cung cấp cho các công trình trọng điểm Quốc gia về Rọ đá, với đầy đủ các mắt lưới và định hình các quy cách thông dụng.

Bạn có thể tham khảo tài liệu này hoặc nếu cần Báo giá rọ đá hoặc Báo giá vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật. Xin liên hệ theo số điện thoại để chúng tôi báo giá hoặc tư vấn tốt hơn. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại

Một vài mẩu Rọ đá Hưng Phú sản xuất

Báo giá rọ đá 2x1x05 Báo giá rọ đá 2x1x05 Tính khối lượng rọ đá Báo giá rọ đá 2x1x1

Tài liệu kỹ thuật cung cấp bởi KS. MAI QUANG HUY KS. PHẠM THANH TÙNG

Bộ môn Thuỷ lực – Thuỷ văn
Khoa Công trình
Trường Đại học Giao thông Vận tải

The post Thiết kế kè bằng rọ đá làm công trình tiêu năng thoát nước nhỏ trên đường bộ hoặc cao tốc appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/ke-ro-da-lam-cong-trinh-tieu-nang-thoat-nuoc-nho.html/feed 0 12596
Chỉ dẫn xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm https://www.vaidiakythuat.info/chi-dan-xay-dung-tuong-chan-trong-luc-bang-ro-da-ma-kem.html https://www.vaidiakythuat.info/chi-dan-xay-dung-tuong-chan-trong-luc-bang-ro-da-ma-kem.html#respond Thu, 14 Jul 2022 06:16:29 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=12535 Giới thiệu rọ đá mạ kẽm Rọ đá mạ kẽm được định hình từ lưới thép rọ đá. Đan bằng máy chuyên dụng hoặc bằng tay. Lưới thép có hình lục giác xoắn kép với những mắt lưới khác nhau. Mắt lưới rộng hay hẹp tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế của dự án. Trong chuyên trang của chúng tôi đã xuất bản một nội dung về rọ đá. Các khái niệm và xuất xứ cũng như các thông tin mà bạn cần biết. Mời bạn xem trong link sau: https://bactham.net/ro-da-ma-kem-cac-loai-ro-da.html  Tiêu chuẩn dây đan Rọ mạ kẽm được

The post Chỉ dẫn xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Giới thiệu rọ đá mạ kẽm

Rọ đá mạ kẽm được định hình từ lưới thép rọ đá. Đan bằng máy chuyên dụng hoặc bằng tay. Lưới thép có hình lục giác xoắn kép với những mắt lưới khác nhau. Mắt lưới rộng hay hẹp tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế của dự án.

Trong chuyên trang của chúng tôi đã xuất bản một nội dung về rọ đá. Các khái niệm và xuất xứ cũng như các thông tin mà bạn cần biết. Mời bạn xem trong link sau: https://bactham.net/ro-da-ma-kem-cac-loai-ro-da.html 

xây dựng tường chắn trọng lực

Tiêu chuẩn dây đan

Rọ mạ kẽm được đan bằng dây thép mềm, có đường kính từ 2.0mm đến 3.0mm tối đa. Có dây viền từ 2.7mm đến 4.0mm tối đa. Tùy thuộc vào dự án yêu cầu mà có những máy đan có mắt lưới khác nhau.

Tiêu chuẩn dây đan mạ kẽm theo TCVN 2053:1993 về đường kính dây đan, tiêu chuẩn thí nghiệm lưới rọ và cả dung sai cho phép. Tiêu chuẩn dây đan bạn thể tham khảo trong bảng dung sai Hưng Phú công bố sau đây:

Xây dựng tường chắn trọng lực

Chỉ tiêu rọ đá mạ kẽm công tác xây dựng tường chắn trọng lực

Chỉ tiêu cơ bản của dung sai cho phép. Rọ đá mạ kẽm Hưng Phú đăng ký theo tiêu chuẩn cơ sở

Rọ đá mạ kẽm

Rọ đá là định hình một cái lồng được đan bằng dây thép. Hoặc một cái lồng được hàn thành các khối vuông vức với nhau trong công tác kè cứng. Các khối đá tùy loại lớn nhỏ khác nhau được lèn bên trong nó thành các khối có cấu trúc trật tự.

Rọ đá mạ kẽm cũng được định hình như các loại lồng đá, với kích thước khác nhau tùy vào địa hình dự án. Do đó dây đan xoắn kép được mạ kẽm nhúng nóng tùy vào định lượng của kẽm để có dây đan chất lượng tùy thuộc vào độ dày của kẽm.

Tính khối lượng rọ đá Rọ đá mạ kẽm

Dây đan mạ kẽm dây thép mềm để công tác đan mắt lưới dễ dàng hơn. Dây đan tùy thuộc vào sự chọn lựa và yêu cầu dủa dự án. Dây đan nhỏ nhất là từ 1.0mm đến 3.0mm. Việc đan các lồng đá này tùy thuộc vào năng suất máy đan.

Rọ đá mạ kẽm

Máy đan lưới rọ đá

Ban đầu máy đan các dây thép, tối thiểu từ 1.0mm đến 3.0mm. Thành các tấm lưới được cắt theo quy cách, dài, rộng, cao. Sau đó chúng được gép nối với nhau qua định hình các góc cạnh. Chúng được xếp và đóng kiện trước khi chở đến công trình.

Những ứng dụng phổ biến

Hầu hết các ứng dụng của rọ đá mạ kẽm là xây dựng tường chắn trọng lực. Ổn định mái dốc taluy chống trượt lở đất. Trong công tác phòng ngừa ứng phó với lũ lụt và lũ quét.

Rọ đá mạ kẽm hầu hết phổ biến trong việc xây dựng tường chắn trọng lực trong xây dựng nền móng. Kỹ thuật thủy lợi và kỹ thuật Bảo vệ bờ biển. Ứng dụng trong công tác chỉnh trị sông và cửa sông ven biển.

Hình ảnh rọ đá

Định mức xếp rọ đá

Thảm đá kè mái taluy

Với dây đan mạ kẽm nhẹ. Những điểm bị “vặn xoắn” thường bong tróc lớp mạ kẽm. Do đó hiệu quả bảo vệ sẽ kém đi. Bởi vậy Hưng Phú luôn khuyến cáo các Chủ đầu tư bọc nhựa PVC dây đan. Rọ đá mạ kẽm trong môi trường mặn như đê biển, các cửa sông lạch. Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng.

Dây đan mạ kẽm nặng với độ phủ lớn và dày. Trong công tác thi công. Chúng chịu được dằn xóc của các khối đá, chống chịu được “Vặn xoắn’ của mắt lưới khi đan trên máy chuyên dụng. Do đó dây đan rọ đá mạ kẽm nặng được bảo đảm tuổi thọ công trình như mong đợi.

Rọ đá mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn nào

Có hai tiêu chuẩn trong dòng dây đan sản xuất lưới thép rọ đá mạ kẽm. Đó là dòng dây đan mạ kẽm nhúng nóng, mạ nặng theo tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 và dòng dây đan theo tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú công bố ở trên. Đó là TCVN 2053:1993.

Dây đan mạ kẽm nặng theo tiêu chuẩn TCVN 10335:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 là một tiêu chuẩn mới nhất về rọ đá – Thảm đá, bao gồm các chỉ tiêu dây đan, dây viền và dây buộc. Đây là một tiêu chuẩn khá cao đòi hỏi dây đan mạ kẽm nặng, cùng với các sai số (Dung sai) cho phép là rất nhỏ ở tiêu chuẩn thí nghiệm dây đan. Và có dung sai cho phép lớn chỉ ở mắt lưới danh định.

Bộ tiêu chuẩn này do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Và do đó hầu như chúng được sao chép gần hết các tiêu chuẩn của ASTM Quốc tế về Rọ đá – Thảm đá, bao gồm cả các chỉ tiêu dây đan mạ kẽm nặng, và bọc nhựa PVC cũng thí nghiệm theo tiêu chuẩn nhựa của phương pháp thí nghiệm theo  ASTM.

Tính khối lượng rọ đá Báo giá rọ đá Báo giá rọ đá 2x1x1 Tính khối lượng rọ đá

Dây đan mạ kẽm nhẹ theo tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở là căn cứ mà chúng tôi sản xuất tất cả các mặt hàng Rọ đá -Thảm đá ở mọi quy cách, nếu quý khách không có yêu cầu đặc biệt nào cho dự án. Một Hợp đồng sản xuất gia công, mặc nhiên là Tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở được mặc nhiên là Dây đan mạ kẽm nhẹ, dây đan mạ kẽm nhẹ có bọc nhựa PVC. Dây viền mạ kẽm nhẹ, dây viền mạ kẽm nhẹ có bọc nhựa PVC. Ngoài ra dây buộc chúng tôi cung cấp theo đơn hàng tính theo trọng lượng của đơn hàng. Dây buộc theo đơn Mạ kẽm nhẹ có đường kính là 2mm đến 2.2mm. Và bọc nhựa PVC từ 1.9mm đến 2.2mm.

Quy cách thông thường đi kèm theo với dây đan và dây viền mặc định cho công bố theo Tiêu chuẩn cơ sở như trên là:

 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.2mm Dây viền 2.7mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.4mm Dây viền 3.0mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.7mm Dây viền 3.2mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 3.0mm dây viền 3.4mm (Không bọc nhựa PVC)

Giá rọ đá mạ kẽm tính theo m2

Thiết kế xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm

Xây dựng tường chắn trọng lực xây dựng bằng rọ đá mạ kẽm. Chúng có thể đạt được bức tường đá dựng đứng 90 độ là khả thi. Phương pháp “lồng vào nhau” hoặc “Neo đầu” từng lớp có thể chịu được sức căng của bề mặt sử dụng công trình.

xây tường chắn trọng lực xây tường chắn trọng lực

Hình mình họa trên. Việc xây dựng tường chắn trọng lực bằng đá hộc. Chỉ đắp một lớp mỏng bên ngoài. Và dưới chân công trình của nó rất mỏng. Cùng với dòng chảy thủy lực qua thời gian. Cấu trúc sẽ bị trôi xuống như hình minh họa. Một phương pháp kè hoàn toàn thất bại

Xây tường chắn trọng lực Xây tường chắn trọng lực

Trong một hình ảnh bên phải. Một tường chắn trọng lực bằng rọ đà mạ kẽm đang được xây dựng. Chúng có thể xây cao lên 10 – đến 15 mét với độ dốc 80 đến 90 độ. Sự đứng vững của bức tường đá này nhờ chân công trình có độ dày 2m bên dưới. Và các khối rọ đá hộc kích thước 2mx1mx0.5m được neo lại với nhau

xây dựng tường chắn trọng lực xây dựng tường chắn trọng lực

Thiết kế tường chắn trọng lực theo quy định nào

Trong quy định của Quốc gia về Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm và rọ đá bọc nhựa PVC. Được công bố Tiêu chuẩn cơ sở thuộc Tổng cục đường bộ ban hành ngày 29/06/2016.

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 13:2016/TCDBVN về tường chắn rọ đá trọng lực – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu.

Xây dựng tường chắn trọng lực

Chỉ dẫn thiết kế xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm

Chỉ dẫn về thiết kế tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm và rọ đá bọc nhựa PVC. Gọi chung là TCCS của Tổnng cục đường bộ. Đây là tiêu chuẩn nội bộ khi họ là đơn vị chủ đầu tư hoặc giám sát.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những công trình trọng điểm Quốc gia về Rọ đá, thảm đá xây dựng tường chắn trọng lực. Bao gồm những chỉ dẫn mà chúng tôi trích dẫn trong bộ tiêu chuẩn như sau

 • Loại mặt tường phẳng

Là mặt tường phẳng có mặt ngoài thẳng đứng. Hoặc nghiêng vào phía trong khoảng 6 đến 8 độ so với phương thằng đứng.

Rọ đá mạ kẽm

 • Mặt tường có bậc – Một thiết kế giật cấp

Trong trường hợp chiều cao tường lớn hơn hoặc bằng 5m. Thường thiết kế giật cấp ở mặt ngoài. Nếu không gian xây dựng bị hạn chế, chiều rộng của bậc chỉ hạn chế tôi thiểu khoảng 7,5cm để tạo độ ổn định tĩnh cho mặt tường.

Trong thiết kế thì không bắt buộc chiều rộng của mặt giật cấp cụ thể. Nhưng nếu trồng cây xanh hoặc cảnh quan thì chiều rộng nên là bằng 1/2 của chiều khối rọ đá.

rọ đá mạ kẽm

Rọ đá mạ kẽm

Rọ đá mạ kẽm thiết kế tường chắn trọng lực cao trên 5m.

 • Kết cấu thoát nước sau tường chắn trọng lực

Thoát nước phía sau tường chắn bằng rọ đá mạ kẽm hay rọ đá bọc nhựa PVC không phức tạp nhưa các vật liệu khác. Chỉ cần một lớp vải địa kỹ thuật không dệt làm tầng lọc, bảo đảm giữ lại đất và cát sau vật liệu đá lấp.

Tuy nhiên để vấn đề thoát nước được triệt để và nhanh chóng. Dưới chân của móng tường cần có một ống thu gom nước hoặc hạ sâu móng tường bằng rọ đá. Ống thoát nước lớn nhỏ tùy vào lưu lượng và chiều cao  của tường.

Ống thoát nước bằng vật liệu PVC hoặc PET hoặc ống HDPE được khoan lổ có đường kính 5mm khoảng cách 1,5 đến 2cm đều xung quanh. Bọc lấy một lớp vải địa kỹ thuật không dệt xung quanh ống để chống bồi tắc từ trầm tích.

rọ đá mạ kẽm

Tính toán áp lực chủ động của đất lên tường chắn

Chỉ dẫn cụ thể hơn, nếu bạn cần thì cuối tài liệu này có bản Download.

Chỉ dẫn thi công xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá

Về kích thước mắt lưới được quy định là có chiều rộng và chiều cao. Với Hưng Phú sản xuất các dòng mắt lưới rọ đá mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC thì quy định chiều ngang gọi là D theo tiêu chuẩn ASTM

Hiện nay các nhà sản xuất rọ đá trên toàn quốc đều áp dụng tiêu chuẩn mắt lưới là ASTM A975-97. Tuy vậy hiện nay cũng một vài nhà sản xuất đan lưới trên trục máy với mắt danh định. Nghĩa là mắt lưới to hơn tiêu chuẩn ASTM và theo tiêu chuẩn mới TCVN 10335:2014.

Dây thép mạ kẽm nhúng nóng được quy định theo bảng sau. Đường kính dây thép được xác định bao gồm lớp phủ tráng kẽm phía bên ngoài của dây. Đối với dây bọc nhựa PVC thì đường kính được tính sau khi bọc nhựa PVC.

Kích thước rọ đá mạ kẽm thông dụng

Chỉ dẫn về vật liệu lấp –  Đá xếp trong rọ

Đá sử dụng xếp vào trong rọ là đá cuội khai thác từ tự nhiên hoặc các mỏ đá. Được chuyển từ nơi khác đến đã được tuyển chọn. Phù hợp với kích thước của định hình khối rọ.

 • Ví dụ như bạn có kích thước khối rọ là 2mx1mx1m thì đá lèn lấp bên trong có thể là đá hộc to từ 20cmx30cm hoặc đá tảng lèn lấp không quá lớn so với khối rọ được định hình.

Hoặc đá phong hóa không được xếp vào trong rọ vì độ kháng nén không đảm bảo so với tuổi thọ mà công trình cần. Hoặc mắt lưới lớn đan tay thì không xếp đá quả nhỏ, làm cho chúng “chảy” ra ngoài do mắt lưới to hơn. Cường độ chịu nén của đá xếp trong rọ phải tối thiểu đạt 60 MPa.

Khi xếp đá trong rọ, độ khít yêu cầu phải đạt ít nhất 70%.

rọ đá mạ kẽm

rọ đá mạ kẽm hay bọc nhựa PVC, độ khít khối đá phải đạt 70%

Chỉ dẫn về vải địa kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật, phải là vải không dệt xuyên kim. sản xuất từ Polyme tổng hợp bằng phương pháp gia nhiệt ép chặt từng lớp. Vải địa kỹ thuật không dệt có chức năng làm lớp lọc cho vật liệu đắp phía sau tường rọ đá trọng lực.

Kích thước lổ của vải phù hợp với lưu lượng thoát nước. Bảo đảm thoát nước nhanh, và vẫn giữ được đất đá cát mịn phía sau tường chắn trọng lực. Vải địa kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 9844:2013

Bạn tham khảo thêm bài viết

https://bactham.net/luoi-ro-da-ket-hop-cung-tui-dia-ky-thuat-trong-cong-tac-ke-mem-chong-xoi-mon-sat-lo-bo-song-suoi.html

https://bactham.net/thiet-ke-ke-ro-da-ket-hop-voi-vai-dia-ky-thuat-nhu-the-nao.html 

Báo giá vải địa kỹ thuật Tính toán vải địa kỹ thuật

Chỉ dẫn về đất đắp sau tường

Đất đắp sau tường nên sử dụng loại đất có góc ma sát lớn, có khả năng thoát nước tốt và phải được dầm nén với độ chặt K=0,95. Loại vật liệu đắp sau tường được quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế của từng dự án. Hoặc bạn cỏ thể tải về tài liệu cuối bài viết này.

Chỉ dẫn về thiết bị thi công xây dựng tường chắn trọng lực

Ngoài các thiết bị cơ giới để thi công như công tác đào lấp, thì còn có các công dụ và dụng cụ kèm theo trong công tác lấp rọ đá. Bao gồm kìm mũi dài, kìm cắt, kìm mũi nhọn. Xà beng, dây buộc (vật tư thi công). Hoặc có thể là máy buộc dây thép như hình minh họa.

Máy bấm đinh Rọ đá Rọ đá bọc nhựa PVC Biện pháp thi công rọ đá

Máy buộc dây có hình dạng kỹ thuật như sau

Các công cụ không thể thiếu.

Phân biệt giữa dây viền và khung viền của rọ đá mạ kẽm

Rọ đá mạ kẽm

Ngoài ra các chỉ dẫn từng bước thi công về rọ đá mạ kẽm và bọc nhựa PVC. Các công tác an toàn lao động, công tác nghiệm thu chi tiết trong bài viết này không trình bày hết. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu cuối bài viết để tải về.

Tiện thể chúng tôi cung cấp kèm theo các sản phẩm rọ đá mạ kẽm, rọ đá bọc nhựa PVC thích hợp cho các giải pháp tường chắn trọng lực. Ngoài ra chúng tôi chỉ sản xuất và định hình khối rọ theo thiết kế.

Việc định hình khung rọ bằng sắt 6mm hoặc 8 đến 12mm chúng tôi khuyến cáo là nó không cần thiết, gây tốn kém và mất thời gian thi công. Khung rọ không được bảo vệ dưới môi trường điện hóa, ăn mòn và chúng phá hủy trong thời gian ngắn.

Quý khách cũng nên phân biệt “Khung viền” khác với dây viền như thế nào. Dây viền trong công tác sản xuất, thường lớn hơn dây đan từ 12 đến 20%, bạn có thể tham khảo trong bảng chỉ dẫn quy cách dây đan phía trên.

Còn Khung Viền là do nhà thầu hoặc chủ đầu tư yêu cầu thêm vào. Mục đích là khi thi công để cho cái “lồng đá” nó trông mạnh mẽ và đứng được khi lèn vật liệu bên trong. Đó chỉ là cảm tính thôi, nó mất thời gian và tốn kém tiền bạc.

Khung viền như hình minh họa. Được lồng vào sau khi định hình khối rọ. Khác với dây viền là được xoắn hai vòng trên máy đan. Hoặc xoắn hai vòng bằng tay trong khi định hình khối rọ.

Nếu bạn cần một khối đá “đứng vững” theo cảm tính. Mà không cần phải làm khung viền mất thời gian và tốn kém. Thì bạn chỉ cần buộc chằng giữa. Buộc chằng giữa là bạn lấp vào từng lớp đá 30cm hoặc 50cm.

Bạn buộc dây chằng các vách ngăn lại với nhau. Không cho khối đá làm “phình” ra hai bên trông xấu xí và không “vuông vức”. Minh họa như sau

Để khỏi mất thời gian và tốn kém về việc dựng khung viền cho khối rọ. Chúng tôi cũng xuất bản vài bài viết trong các chuyên mục trên chuyên trang của chúng tôi. Bạn có thể tìm đọc. Và minh họa từ thực tế như thế nào. Hãy xem hình nhé

Xây dựng tường chắn trọng lực

Buộc dây chằng ở giữa là cách thức khá phổ biến trong xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá

 

Định hình từ lưới thép rọ đá với quy cách thông dụng

Hưng Phú sản xuất rọ đá mạ kẽm bằng máy đan chuyên dụng có năng suất cao. Đáp ứng mọi kỹ thuật và yêu cầu thí nghiệm từ dự án của bạn. Kể cả những dự án lót kênh bằng thảm đá.

Rọ đá mạ kẽm

Kích thước rọ đá mạ kẽm 2mx1mx0,5m

Chúng tôi có máy đan mắt lưới  D6,D8, D10 tương đương 6cmx8cm, 8cmx10cm, 10cmx12cm. Định hình từ lưới thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn mạ nặng mà mạ nhẹ.

Với chất lượng bọc nhựa dây đan PVC. Chúng tôi kiểm soát chất lượng nhựa với tỷ lệ nguyên sinh cao. Bảo đảm kháng UV trong thời gian dài. Cùng với dây kẽm nhập khẩu hoặc các nhà cung cấp trong nước có uy tín.

xây dựng tường chắn trọng lực xây dựng tường chắn trọng lực

Định hình theo quy cách đặc biệt

Trong công tác xây dựng tường chắn trọng lực nói riêng. Công tác xây dựng nền móng bằng rọ đá nói chung. Việc định hình quy cách rọ đá mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC đặc biệt. Nghĩa là nó không nằm trong các quy cách thông dụng như nêu ở trên.

Vậy chúng trong trường hợp nào?. Đó là quy cách được định hình ở những đoạn nối hoặc các đoạn gấp khúc. Ví dụ một quy cách đặc biệt như Hưng Phú định hình theo yêu cầu của khách hàng như sau.

Báo giá rọ đá

Rọ đá neo cũng là một trong những quy cách đặc biệt. Vì chúng được định hình kèm theo một tấm lưới neo gắn liền với thân rọ. Trong công tác xây dựng tường chắn trọng lực ở Việt Nam người t sử dụng lưới neo bằng lưới rọ đá, thay vì bằng lưới địa kỹ thuật.

Rọ đá neo trong bản vẽ thiết kế và định hình ngoài thực tiễn

Rọ đá neo

Ngoài rọ đá neo. Các định hình theo quy cách đặc biệt Quý khách cần chú ý là trong bản thiết kế không gặp quá nhiều. Nếu tính toán nhiều góc cạnh đòi hỏi tính thẩm mỹ. Bạn hãy cân nhắc bởi lẽ chúng tốn nhiều chi phí hơn với những lý do sau

 • Định hình chúng mất thời gian và tỉ mỉ
 • Tốn kém vì phải bỏ nhiều phế liệu, buộc nhà sản xuất phải tính vào phế liệu bỏ đi, giá thành tăng cao
 • Khó định hình

Tạm kết

Rọ đá mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC dây đan. Trong công tác xây dựng tường chắn trọng lực rất đa dạng. Tùy thuộc vào dự án theo thiết kế độ dốc của tường chắn để có những thách thức kỹ thuật khác nhau.

Một vài hình ảnh thi công xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm mà Hưng Phú cung cấp. Dự án xây dựng công trình dân sinh tại địa điểm đầu đèo Mimosa thuộc thành Phố Đà Lạt.

Xây dựng tường chắn trọng lực Xây dựng tường chắn trọng lực Xây dựng tường chắn trọng lực Xây dựng tường chắn trọng lực

Bài viết chúng tôi tạm kết với những ý chính sau đây:

 • Chỉ tiêu dây đan mạ kẽm trong định hình khối rọ, theo tiêu chuẩn thí nghiệm nào
 • Những ứng dụng phổ biến của rọ đá mạ kẽm định hình theo quy cách thông dụng
 • Các chỉ dẫn thiết kế tường chắn trọng lực rọ đá mạ kẽm
 • Chỉ dẫn thi công và các bước thi công rọ đá mạ kẽm và các công cụ dụng cụ kèm theo

Ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý về việc định hình khung rọ và dây viền. Bạn cần cân nhắc chúng để không quá tốn kém cho dự án của bạn. Định hình các khối rọ theo quy cách đặc biệt cũng vậy.

Cuối cùng là bạn có thể tải tài liệu chi tiết hơn mà chúng tôi không nêu trong bài viết này. Những chi tiết nhỏ bạn có thể tham khảo thêm trong tài liệu này.

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

The post Chỉ dẫn xây dựng tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/chi-dan-xay-dung-tuong-chan-trong-luc-bang-ro-da-ma-kem.html/feed 0 12535
Định hình khối rọ đá trong sản xuất và các loại rọ đá https://www.vaidiakythuat.info/dinh-hinh-khoi-ro-da-trong-san-xuat-va-cac-loai-ro-da.html https://www.vaidiakythuat.info/dinh-hinh-khoi-ro-da-trong-san-xuat-va-cac-loai-ro-da.html#respond Tue, 12 Jul 2022 06:49:36 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=12522 Các loại Rọ đá – Những khái niệm Định nghĩa và nguồn gốc Nhiều lúc bạn bắt những chiếc lồng đá định hình một cách vuông vức với những khối đá bên trong, gọn gàng và đẹp đẽ, có ngăn nắp. Bên một dòng suối hoặc dưới một con kênh. Bên vệ đường hoặc dưới một vài trụ cầu.   Nó không phải là lưới thép B40 như bạn nghĩ. Đó chính là Rọ đá mà chúng tôi muốn cung cấp thông tin cho bạn trong bài viết này. Chúng ngày càng phổ biến hơn trong công tác xây dựng

The post Định hình khối rọ đá trong sản xuất và các loại rọ đá appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Các loại Rọ đá – Những khái niệm

Định nghĩa và nguồn gốc

Nhiều lúc bạn bắt những chiếc lồng đá định hình một cách vuông vức với những khối đá bên trong, gọn gàng và đẹp đẽ, có ngăn nắp. Bên một dòng suối hoặc dưới một con kênh. Bên vệ đường hoặc dưới một vài trụ cầu.

 

Rọ đá hộc

Nó không phải là lưới thép B40 như bạn nghĩ. Đó chính là Rọ đá mà chúng tôi muốn cung cấp thông tin cho bạn trong bài viết này. Chúng ngày càng phổ biến hơn trong công tác xây dựng đê điều và ngăn chắn những dòng nước lũ. Chống sạt lở đất và cảnh quan công cộng.

Rọ đá là một hình khối có những dạng định hình khác nhau. Thông thường là các hình khối lập phương. Được cấu tạo từ các tấm  lưới thép đan bằng máy, hoặc bằng tay. Có hình dạng lục giác xoắn kép. Hay còn gọi là một cái “giỏ đựng đầy đá”

Rọ đá tiếng Anh được gọi là Gabion Basket (một cái giỏ đựng đá). Lưới thép định hình nên chúng có thể được đan, cũng có thể dùng lưới thép hàn lại với nhau tạo thành các khối rọ đá khác nhau.

rọ đá

Tường chắn trọng lực bằng rọ đá

Các biến thể từ Rọ đá bao gồm các loại theo định hình. Đó là Thảm rọ đá hay thảm đá. Thảm đá trong tiếng Anh gọi là “gabion mattress”. Cũng như khối rọ, Thàm đá có định hình mặt rộng và mỏng hơn từ 0,5 đến 0,2m. Được dùng nhiều cho công tác lót kênh mương.

Nguồn gốc của Rọ  với cột mốc gian nào thì không có tài liệu nghiên cứu nào khẳng định. Nhưng chúng có nguồn gốc rất xa xưa. Hàng ngàn năm trước công nguyên khi người Ai Cập cổ đại bắt đầu xây những kim tự tháp. Và muốn chế ngự dòng chảy của sông Nile.

Những chiếc giỏ bằng mây tre đựng đầy đá, được chất đầy trong những khúc sông mà ngày nay những nhà khảo cổ đã từng khai quật được. Một lâu đài cổ ở San Milan của nước ý cũng đã từng sử dụng dưới nền móng của công trình.

Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, Rọ đá được ứng dụng với nhiều hình thức sản xuất khác nhau phổ biến trong xây dựng dân dụng và được cấp bằng sáng chế bởi Gaetano Maccaferri ở Sacerno, Emilia Romagna. Tại Hoa Kỳ được sử dụng vào đầu tiên vào năm 1957 đến năm 1965 trên sông Bắc, Virginia và sông Zealand, New Hampshire.

Xu hướng sử dụng các loại rọ đá xây dựng đê kè hiện nay

Sử dụng kè rọ hoặc định hình các khối rọ đá để xây dựng các công trình chống xói lở. Kỹ thuật này không mới với các nước trên thế giới, như các nước thuộc Châu Âu, Châu Mỹ. Rọ theo công nghệ đan dây được sử dụng từ rất sớm.

Tại Việt Nam, rọ đá được sản xuất sớm nhất được chúng tôi ghi nhận là từ năm 1998. Đến nay một chặng đường không dài lắm. Nhưng hiện tại trên toàn Quốc cũng chỉ khoảng 10 đến 15 nhà sản xuất rọ đá lớn nhỏ với các quy mô khác nhau.

Vì rọ được sản xuất với công nghệ đan lưới thép dây mềm, với máy đan chuyên dụng. Đáp ứng nhanh các yêu cầu kè cứng trong công tác nền móng. Chúng dễ định hình và thi công nhanh. Với vật liệu lấp đa dạng và dầm nén dễ dàng. Đó là những lý do mà xu hướng sử dụng Rọ đá ngày càng phổ biến hơn.

Một lý do nữa là Rọ và thảm đá được đánh giá cao trong các công trình xây tường chắn. Đó là chi phí và tuổi thọ. So sánh với các vật liệu nặng khác như bê tông. Rọ đá có chi phí thi công thấp hơn và có tuổi thọ cao hơn. Cùng một yêu cầu thách thức về kỹ thuật.

Xu hướng dùng các loại rọ đá kè đá ứng phó sạt lở đất

Ứng phó sạt lở đất, chống đá rơi trên các triền núi, bảo vệ các khu dân cư. Các nước trên thế giới như nước Đức, Anh, Pháp và các nước như Mỹ, Nhật bản… đã đi trước Việt Nam hàng trăm năm.

Ứng phó sạt lở đất ngày nay ở Việt Nam. Các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh thuộc Tây nguyên, hoặc miền Tây Nam bộ. Nơi mà các con sông chịu ảnh hưởng với thời thiết cực đoan do ảnh hường biến đổi khí hậu.

Ứng phó sạt lở đất ở những dự án này thuộc công trình trọng điểm Quốc gia. Blog của Hưng Phú cũng đã xuất bản một vài bài viết. Trong chuyên mục của trang chúng tôi cũng trình bày chi tiết. Mời bạn xem tại đây.

Ứng phó sạt lở đất thông thường được sử dụng trong các công trình có địa tầng bất ổn như. Sự xói lở của dòng chảy thủy lực mạnh ở cửa sông, hoặc các con sông gần cửa biển. Đó gọi là công tác Chỉnh trị.

Ứng phó sạt lở đất ở miền núi là những vùng có địa tầng dễ trượt đất bởi tác động của con người. Hoặc những nơi có khảo sát về sụt lún đất trọng lực ngầm. Công tác kè cứng là phổ biến nhất trong công tác này.

Xung hướng kè giữ bất động sản

Giá trị của Bất động sản ngày càng gia tăng. Đất đai ngày càng khan hiếm và do đó việc chống sạt lở đất canh tác cũng như đất nhà thổ cư ngày càng có xu hướng tăng nhanh.

Hiện nay những hộ cá thể sử dụng loại vật liệu này để giữ đất, thay vì dùng các phương pháp kè truyền thống là xây dựng bê tông hoặc xây tường đá đắt đỏ và không chắc chắn bằng Rọ kè đá.

Xu hướng kết hợp rọ và địa kỹ thuật tổng hợp

Ngày nay, xu hướng kết hợp giữ rọ đá và các vật liệu khác. Như dùng vải địa kỹ thuật không dệt. Dùng lưới địa kỹ thuật gia cố khối đắp hoặc các vật liệu neo khác như vải địa cường độ cao. Hoặc vật liệu chống xói mòn khác như ô địa kỹ thuật để làm cho công trình có tuổi thọ dài hơn.

Sử dụng phổ biến nhất vẫn là vải địa kỹ thuật không dệt. Vải không dệt có chức năng thoát nước và giữ lại đất trong nền móng. Bảo đảm chân công trình không bị xói mòn do mưa và thủy lực làm sụp đổ cấu trúc bên trên.

Định hình khối rọ đá trong sản xuất

Sản xuất rọ theo tiêu chuẩn nào

Tiêu chuẩn sản xuất rọ đá về mắt lưới theo Tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn này quy định của Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu các công trình sử dụng kết cấu rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép được mạ kẽm và tráng phủ nhựa (PVC). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu được làm từ sản phẩm lưới kim loại có và không tráng phủ, được chế tạo theo phương pháp hàn cơ khí.

Báo giá rọ đá 2x1x1

Định hình thảm rọ đá

Ngoài các thuật ngữ và định nghĩa. Trong công tác sản xuất và định hình khối rọ. Cũng như các yêu cầu về sản xuất và yêu cầu chất lượng dây đan. Bao gồm dây đan bọc nhựa và dây đan mạ kẽm. Biện pháp thi công rọ đá trong bộ tiêu chuẩn này cũng hướng dẫn khá chi tiết.

Định hình các loại rọ đá -Thảm đá như thế nào

Lưới thép rọ đá xoắn kép định hình khối rọ đá tùy theo quy cách mà dự án yêu cầu. Các loại rọ thông dụng nhất với những quy cách thông dụng nhất là hình khối lập phương. Một vài quy cách đặc biệt như rọ neo hoặc các hình dạng khác phù hợp với dự án.

Rọ đá mạ kẽm

Thông thường trong sản xuất. Với khổ của máy đan lưới thép là 3,3m, 4,3m và 5,3m. Riêng khổ đan lưới của công nghệ 5,3m hiện nay trên thị trường Việt Nam là rất hiếm. Việc định hình khối thảm đá mới phụ thuộc vào chiều ngang của máy đan.

Kích thước mắt lưới phổ biến hiện nay là 8cmx10cm – 10cmx12cm – 12cmx14cm. Những mắt lưới lớn hơn tại Việt Nam mà bạn thấy ngoài thực địa thì thì có rọ  đan bằng tay. Hoàn toàn không có thảm đá định hình mỏng và rộng.

Kích thước mắt lưới được tính theo chiều rộng như hình minh họa dưới đây. Trong bộ tiêu chuẩn ASTM  A975-97

Cấu tạo của rọ đá

Trong công tác sản xuất rọ đá. Việc định hình được chia thành các tấm riêng biệt. Về kích thước rọ đá lập phương dù hình vuông hay hình chữ nhật. Đều chia thành 6 mặt khác nhau.

Ví dụ như Rọ kích thước 2mx1mx1m nghĩa là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Bao gồm có cả vách ngăn ở giữa. Vậy trong sản xuất được đan một tấm lưới 4mx2m riêng biệt. Cùng với kích thước của 02 vách ngăn. Và kết hợp chúng thành khối lập phương. Như bạn thấy trong hình vẽ trên.

Với thảm đá, có định hình mặt rộng và mỏng. Ví dụ như thảm đá có chiều dài 5m rộng 2m và cao 0,5m. Cấu tạo của nó như sau:

Thảm đá

Cấu tạo của thảm đá thông dụng

Trong công tác sàn xuất bộ thảm đá này. Tấm đáy được đan trên máy với kích thước là 5mx3m và tấm nắp là 5mx2m. Các vách ngăn còn lại là 2mx0.5m và định hình buộc lại với nhau như hình vẽ.

Vải địa kỹ thuật dệt cường độ cao

Các loại rọ đá phổ biến trong xây dựng

Các loại rọ  được phổ biến trong công tác xây dựng nền móng kè cứng và xây dựng tường chắn. Chúng có kích thước định hình về hình học mang tính đặc thù của từng loại, như vật liệu lấp hoặc tính chất của dây đan.

Rọ đá hộc

Rọ đá hộc là loại rọ đá được lèn vật liệu lấp bên trong là đá hộc. Ngoài ra chúng có những đặc tính đầy đủ của một loại Rọ đá thông thường mà thôi. Rọ  hộc cũng có định hình theo các quy cách khác nhau. Và dây đan cũng như mắt lưới đều có tính chất giống nhau của Rọ đá thông thường.

Rọ đá hộc vì có vật liệu lấp là đá hộc. Có kích thước lớn và được ưa chuộng trong công tác xây dựng tường chắn trọng lực. Thông thường ứng suất của khối đá lên sức căng của dây đan là rất lớn. Nên rọ đá hộc có tính chất như sau

 • Mắt lưới lớn thì dây đan lớn và dây viền lớn
 • Mắt lưới nhỏ, dây đan nhỏ và dây viền lớn

Một vài công trình sử dụng khung viền lớn để làm cho khối đá đứng vững hơn. Như chúng tôi từng xuất bản về vấn đề này trong các trang blog địa kỹ thuật mội trường Hưng Phú.

rọ đá hộc Rọ đá hộc

Rọ đá mạ kẽm

Các loại rọ được gọi theo những hình thức định hình khác nhau. Ví dụ như rọ đá hộc, rọ đá neo một dạng định hình đặc biệt. Rọ có hình trụ tròn. Còn rọ mạ kẽm là thuộc tính chung của dòng dây đan mạ kẽm.

Dòng dây đan mạ kẽm có có đường kính nhỏ nhất 2.0mm đến 3.0mm. Và dây viền Boder xung quanh thân rọ đá ở các cạnh khối lập phương. Có đường kính từ 2.7mm đến 4.0mm. Chú ý là Dây viền khác với Khung Viền của Rọ đá.

Dòng dây đan mạ kẽm thì được gọi là Rọ đá mạ kẽm. Tuy vậy chúng cũng có những định hình và quy cách như rọ đá có dây đan bọc nhựa PVC. Rọ mạ kẽm Hưng Phú sản xuất có các mắt lưới thông dụng, và quy cách cũng vậy

Rọ đá mạ kẽm

Sản xuất lưới thép rọ đá mạ kẽm trước khi định hình khối rọ

Rọ mạ kẽm nhẹ là dây đan được nhúng nóng một lớp mạ kẽm bên ngoài. Mỏng và chúng được làm mềm để dây có thể xoắn trên trục máy đan. Mạ kẽm nhẹ theo tiêu chuẩn TCVN 2053:1993 về dây thép mạ kẽm.

Rọ mạ kẽm nặng là dây đan được tráng kẽm nhúng nóng có khối lượng 280g/m2. Lớp mạ kẽm dây đan này khá dày và chắc chắn trong việc thi công tường chắn trọng lực. Rọ đá mạ kẽm nặng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy – Yêu cầu kỹ thuật.

Rọ đá bọc nhựa PVC

Rọ bọc nhựa PVC, tên gọi cũng xuất phát từ tính chất của dây đan có bọc nhựa. Tuy vậy, tính chất chính xác nhất là Rọ mạ kẽm bọc nhựa PVC. Vì dây bằng kẽm mềm của lưới thép này có mạ kẽm.

Để dây đan lưới thép này chịu được trong môi trường khắc nghiệt hơn. Cụ thể như các công trình đê biển chắn sóng, hoặc lót kênh chỉnh trị ở vùng cửa sông ven biển. Rọ đá bọc nhựa PVC bảo đảm rằng dây đan có thể chống chịu sự ăn mòn với tuổi thọ cao nhất.

Báo giá rọ đá 2x1x1 Báo giá rọ đá 2x1x05

Trong công tác sản xuất và định hình khối rọ theo các quy cách thông dụng, quy cách đặc biệt. Rọ bọc nhựa PVC được bọc quanh dây đan mạ kẽm một lớp nhựa PVC dày 0.5 đến 0.6mm. Và do đó tiết diện dây đan tăng lên 1.0mm so với lỏi thép bên trong.

Như bạn đã thấy chúng tôi trình bày ở trên. Dòng dây đan mạ kẽm có mạ nặng và mạ nhẹ theo 02 tiêu chuẩn khác nhau. Rọ bọc nhựa PVC dây đan giờ chỉ còn phụ thuộc vào lớp nhựa bọc. Chúng có chất lượng như thế nào còn tùy thuộc vào chỉ tiêu thí nghiệm trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10335:2014.

Rọ  bọc nhựa PVC tùy thuộc vào Chất lượng của lớp nhựa bọc. Và do đó mỗi đơn vị sản xuất đều có những Báo giá rọ đá khác nhau. Hưng Phú sản xuất dòng sản phẩm này có chất lương nhựa PVC bảo đảm các yêu cầu thí nghiệm cho những dự án lớn.

Thảm rọ đá

Thảm rọ đá là tên gọi từ tính chất định hình của lưới thép rọ đá. Chúng có đặc tính là có mặt phẳng rộng và mỏng. Có chiều dày từ 0,2m đến 0,5m thường gọi là Thảm đá. Thảm đá có một khối liên kết liên tục và có chiều cao từ 1m.

Thảm đá ngày nay được sử dụng nhiều trong công tác Thủy lợikỹ thuật ngoài khơi. Cùng với ổn định mái dốc chống xói mòn. Thảm đá cũng được sủ dụng trong công tác gia cố mai dốc bảo vệ các con đường cao tốc. Hoặc chống đá lăn từ các sườn núi.

Ví dụ một thảm  đá có quy cách là 6mx1mx1m. Hoặc một thảm  đá 3mx2mx1m. Thảm rọ liên kết với nhau trong xây dựng tường chắn trọng lực. Thường kết hợp với một tấm Neo, gọi là rọ neo.

Thảm rọ đá

Thảm rọ đá kích thước 6mx1mx1m Hưng Phú sản xuất

Thảm đá có mặt phẳng rộng và mỏng. Ví dụ như có quy cách là 6mx2mx0,3m hoặc 10mx3mx0,3m. Thông thường những thảm đá lớn nhà thầu phải có thiết bị thi công có năng lực.

Tạm kết

Tạm kết luận Rọ đá là một “cái giỏ đựng đá” với những định hình khối khác nhau. Có hai loại dây định hình nên “lồng đá” đó là định hình bằng lưới thép đan xoắn kép và lưới thép hàn.

Chúng tôi không đi vào chi tiết về các loại rọ đá lưới thép hàn. Chỉ giới thiệu những thông tin sơ lượng về rọ đá, thảm đá đan bằng dây. Dù chúng bắt nguồn từ đâu, thời gian nào vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể

Ngày nay, các loại rọ đá – thảm đá vẫn được ưa chuộng trong công tác gia cố nền móng. Chống xói lở, trượt đất và lở đất. Rọ  và thảm đá luôn mang lại hiệu quả sử dụng công trình. Kể cả tuổi thọ và chúng luôn đáp ứng với những thách thức kỹ thuật khó.

Một lần nữa xin cám ơn bạn đã theo dõi. Xin kính chào và  hẹn gặp lại. Một vài hình ảnh rọ đá trong sản xuất

The post Định hình khối rọ đá trong sản xuất và các loại rọ đá appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/dinh-hinh-khoi-ro-da-trong-san-xuat-va-cac-loai-ro-da.html/feed 0 12522
Quy trình sản xuất rọ đá Hưng Phú và Tiêu chuẩn cơ sở https://www.vaidiakythuat.info/quy-trinh-san-xuat-ro-da-hung-phu-va-tieu-chuan-co-so.html https://www.vaidiakythuat.info/quy-trinh-san-xuat-ro-da-hung-phu-va-tieu-chuan-co-so.html#respond Sat, 26 Mar 2022 08:36:40 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=12137 Giới thiệu chung Sàn xuất rọ đá là một công tác đòi đội ngũ công nhân lành nghề. Cùng với các kỹ thuật cơ khí không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng. Từ khâu nhập Nguyên phụ liệu đến tổ chức sản xuất. Rọ đá được đan bằng máy đan chuyên dụng. Mời bạn tham khảo thêm Báo giá rọ đá mà chúng tôi xuất bản trong một nội dung trước đó. Bao gồm các thông tin về giá rọ đá các quy cách dây đan và mắt lưới. Theo link sau đây: https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da.html Máy

The post Quy trình sản xuất rọ đá Hưng Phú và Tiêu chuẩn cơ sở appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Giới thiệu chung

Sàn xuất rọ đá là một công tác đòi đội ngũ công nhân lành nghề. Cùng với các kỹ thuật cơ khí không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng. Từ khâu nhập Nguyên phụ liệu đến tổ chức sản xuất. Rọ đá được đan bằng máy đan chuyên dụng.

 • Mời bạn tham khảo thêm Báo giá rọ đá mà chúng tôi xuất bản trong một nội dung trước đó. Bao gồm các thông tin về giá rọ đá các quy cách dây đan và mắt lưới. Theo link sau đây: https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da.html

Máy đan lưới xoắn kép mỗi máy đan kích thước mắt lưới khác nhau. Được định hình theo các khối rọ, thảm hoặc nệm đá theo thiết kế của công trình. Các quy cách định hình cùng một kỹ thuật giống nhau là định hình khối, tạo các vách ngăn. Làm bìa hoặc khung rọ đá.

sản xuất rọ đá Hưng Phú

Trục đinh máy đan xoắn kép sàn xuất rọ đá – thảm đá

Quy trình sản xuất rọ đá thủ công đan bằng tay đơn giản hơn. Nó có thể linh hoạt đan ngay trên công trình đang thi công. Đổi lại chúng có những khuyết điểm là không đáp ứng công suất sản lượng cho công trình. Và đặc biệt là không đan được những thảm lưới lớn.

Rọ đá Hưng Phú được sản xuất trên dây chuyền máy đan chuyên dụng. Đạt tiêu chuẩn về mắt lưới xoắn kép và tiêu chuẩn dây đan thông dụng nhất. 

Lưới rọ đá

Với nhà xưởng sản xuất rộng 3.000 m2 tọa lạc tại 228 ấp 2, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cách Tp.HCM 30Km về phía Tây.

Nhà máy sản xuất của Hưng Phú đạt 120 Tấn/tháng với công suất bao gồm 05 máy đan. 03 Máy mắt lưới 8cmx10cm – 01 máy 6cmx8cm và 01 máy 10cmx12cm. Đây là những mắt lưới thông dụng nhất mà Hưng Phú sản xuất trong hơn 5 năm qua.

Bài viết chúng tôi muốn cung cấp cho quý khách một cái nhìn tổng quan hơn. Đặc biệt là quý khách có thể tham khảo qua hình ảnh, dữ liệu mà chúng tôi công khai trên Blog/website này. Bởi khi bạn đặt hàng qua website chúng tôi. Thì đây chính là những gì mà chúng tôi khẳng định. Chúng tôi là Nhà sản xuất.

Một vài cá nhân, Doanh nghiệp không an tâm vì nghĩ là đơn vị thương mại.

Qua quá trình cung cấp cho các công trình trọng điểm Quốc gia về Rọ đá. Hưng Phú cũng cung cấp cho nhiều khách hàng là Cá nhân và các doanh nghiệp. Hiện nay việc kè cứng bằng rọ đá kết hợp với vải địa kỹ thuật không dệt. Đối với các cá nhân ngày càng phổ biến hơn.

Các công trình trọng điểm Quốc gia đòi hỏi có quá trình thí nghiệm và cung cấp vậy tư này. Nhưng với các Cá nhân và doanh nghiệp. Quy trình lấy mẫu thí nghiệm rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Do đó Hưng Phú cung cấp cho quý bạn những thông số sẳn có. Và những thông số này đã qua thí nghiệm và phổ biến trong công tác kè rọ đá.

thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá

Mời quý khách, quý bạn hãy tham  khảo qua trong chuyên mục của chúng tôi một vài điều sẽ có ích trước khi tham khảo quy trình sản xuất rọ đá này nhé.

Quy trình sản xuất rọ đá – Thảm đá Hưng Phú được thực hiện trên 02 dòng dây đan. Dây đan mạ kẽm và dây đan bọc nhựa PVC. Mỗi quy trình sản xuất đều được thực hiện theo tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú công bố. Riêng với dây đan mạ kẽm nặng. Chúng tôi sản xuất theo yêu cầu đặt hàng từ Dự án.

Rọ đá giá rẻ

Quy trình sản xuất rọ đá Hưng Phú

Tất cả các đơn đặt hàng chúng tôi nhận được, đến nhà máy sản xuất bằng Lệnh sản xuất với những chi tiết cụ thể về định hình khối rọ hoặc thảm. Lệnh sản xuất được hiểu là mặc nhiên với tiêu chuẩn cơ sở được công bố trừ khi có yêu cầu về quy cách đặc biệt. Hoặc dây đan mạ kẽm nặng.

Một vài hình ảnh minh họa quy trình nhận lệnh sản xuất rọ đá của chúng tôi

Sản xuất rọ đá

Lệnh sản xuất rọ đá Hưng Phú

Có yêu cầu về khối lượng mạ kẽm nặng dây đan. Và một vài hình ảnh chi tiết yêu cầu định hình từ khách hàng chúng tôi

Sản xuất rọ đá dây đan mạ kẽm

Dây đan mạ kẽm theo tiêu chuẩn cơ sở. Hưng Phú sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 2053:1993 và dây đan mạ kẽm nặng theo tiêu chuẩn BS 1052:99 ASTM A370 – 10 về dây đan mạ kẽm nặng.

Tiêu chuẩn kỹ thuật Dây thép mạ kẽm thông dụng Dây thép mạ kẽm nặng
Cường độ kéo đứt

của dây thép

290 – 490 N/mm2 (TCVN 2053:1993) 450 – 550 N/mm2 (BS 1052:99

/ ASTM A370-10)

Độ giãn dài tương

đối sau khi đứt

≥ 10 % (ASTM D412-02) ≥ 12 % (BS 1052:99)
Trọng lượng lớp phủ

mạ kẽm

50÷80 g/m2 (TCVN 2053:1993) 250÷280 g/m2 (BS 443:1982/1990)
Độ bền chịu lực của

mắt lưới

≥ 17 kN (ASTM A975:11) ≥ 17 kN (ASTM A975:11)
Ứng suất chịu kéo giữa mắt lưới biên ≥ 10 kN (ASTM A975:11) ≥ 10 kN (ASTM A975:11)
Ứng xuất kéo đứt

mắt lưới

≥ 33 kN (ASTM A975:11) ≥ 33 kN (ASTM A975:11)

Về tiêu chuẩn của dây mạ kẽm chúng tôi nhập đầu vào theo yêu cầu của khách hàng. Bảo đảm đúng các thông số kỹ thuật về cường lực chịu kéo, đường kính dây đan. Đường kính dây viền và các chỉ tiêu phụ như dây buộc, quy cách buộc và các định hình đặc biệt.

Sản xuất rọ đá

Sản xuất rọ đá Hưng Phú – Máy đan 8cmx10cm

Mỗi loại mắt lưới có một máy đan riêng biệt. Quy trình sản xuất rọ đá không quá phức tạp nhưng đòi hỏi vận hành đúng quy trình sản xuất, với công nhân được đào tạo lành nghề. Nó hoàn toàn khác với sản xuất có dây đan bọc nhựa mà chúng tôi trình bày trong phần sau.

sản xuất rọ đá

Xoắn lò xo vào máy đan xoắn kép

Tuy vậy chúng có những nguyên tắc riêng. Đó là canh đều mắt lưới lục giác. Các dây đan bảo đảm có độ mềm đều nhau. Vì vậy thì các mắt lưới xoắn kép mới đạt tiêu chuẩn về độ xoắn. Từng lô hàng nhập của các nhà sản xuất dây đan khác nhau cũng tạo nên các độ cứng khác nhau.

Sản xuất rọ đá

Độ mềm của dây đan đều nhau tạo thành các mắt lưới đều nhau

Do đó chúng tôi luôn luôn chú ý đến các chi tiết. Đảm bảo về thông số cường lực chịu kéo. Nhưng cũng phải đảm bảo độ xoắn đều của mắt lưới.

Tính khối lượng rọ đá Rọ đá mạ kẽm

Sự khác biệt giữa hai loại dây đan mạ kẽm nặng và mạ kẽm nhẹ là:

 • Dây đan mạ kẽm nhẹ có lớp mạ kẽm mỏng, và do đó chúng có những rủi ro nhất định trong việc thi công rọ đá – thảm đá. Nguy cơ lớn nhất là sự dằn xóc của khối đá. Làm chúng bị bong tróc lớp mạ, dẫn đến dễ bị ăn mòn cao trong môi trường điện hóa, hóa chất và ăn mòn kim loại tự nhiên.
 • Dây đan mạ kẽm nặng, do có lớp mạ kẽm dày. Do đó chúng ít nguy cơ hoặc bảo vệ được lỏi thép bên trong. Bảo đảm trong thi công không bị bong tróc lớp mạ kẽm. Nhờ đó chúng có độ ổn định cao, tuổi thọ của chúng được kéo dài hơn trong môi trường điện hóa và ăn mòn cao.

Sản xuất rọ đá dây đan mạ kẽm bọc nhựa PVC

Sản xuất rọ đá

Máy đan lưới thép xoắn kép 10cmx12cm mắt lưới

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Sản xuất rọ đá Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp nhựa PVC
Đơn vị Phương pháp Tiêu chuẩn
Tỷ trọng g/cm3 ISO 1183 1.36 +/- 0.02
Độ cứng Shore D ASTM D2240:10 55 +/- 3
Độ bền nhiệt ở 200 oC phút IEC 811.3.2 ≥ 30
Ứng Suất kéo đứt kg/cm2 ASTM D412:06 ≥ 21
Đỗ giãn dài % ASTM D412:06 ≥ 240
Chống mài mòn Cm3 ASTM D1242- 95 ≥ 0.3
Modum đàn hồi Kg/cm2 ASTM D412:06 ≥ 190

Sàn xuất rọ đá bọc nhựa PVC cho dây đan chúng tôi mất thời gian hơn cho công đoạn bọc nhựa. Dây chuyền bọc nhữa chúng tôi đạt từ 2,5 đến 3 Tấn/Ca. Bảo đảm công suất cho 05 máy đan. Nếu vận hành hết 02 dây chuyền bọc nhựa.

Chất lượng của nhựa PVC tùy thuộc vào yêu cầu của dự án. Với những  dự án trọng điểm Quốc gia. Nhựa PVC cần phải được thí nghiệm trước khi đưa vào sản xuất. Với tiêu chuẩn cơ sở Hưng Phú công bố. Bạn có thể tham khảo bảng trên.

Dây đan có kích thước đường kính (Ø = 2.2 mm; Ø = 2.2 mm; Ø = 2.4 mm; Ø = 2.7 mm) và dây viền có kích thước đường kính Ø = 3.0 mm, Ø = 3.4 mm, Ø = 4.0 mm. Bọc nhựa PVC dày thêm 1mm xung quanh. Tức đường kính lỏi và đường kính bọc nhựa cách nhau 1.0mm.

Sản xuất rọ đá Sản xuất rọ đá

Chất lượng nhựa PVC Hưng Phú luôn đạt được độ nguyên sinh 90 đến 95%. Còn lại là chất phụ gia kháng tia UV. Ngoài công trình, những loại nhựa kém chất lượng sẽ bị mục hóa dưới ánh nắng mặt trời ở khí hậu Việt Nam tầm 3 đến 5 năm.

Riêng nhựa PVC Hưng Phú bọc nhựa hiện nay không bị bung vỡ dưới ánh nắng mặt trời trong 5 năm đầu tiên. Độ uốn dẻo và đàn hồi vẫn đạt từ 90% trở đi. Trong quá trình sản xuát Rọ đá Hưng Phú. Chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng nhựa bọc như sau

 • Bảo đảm độ dày bao bọc đều quanh lỏi dây dày từ 0.5 đến 0.6mm.
 • Bảo đảm độ uốn dẻo mềm mại cho từng mắt lưới. Nhưng vẫn đảm bảo không bung vỡ
 • Bảo đảm trong thi công chịu sự tác động của các cạnh của khối đá.
Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Nguy cơ bung vỡ từ các mắt lưới chổ xoắn kép. Hoặc những nơi được bọc nhựa PVC không đều nhau. Hưng Phú có đội ngũ công nhân lành nghề. Luôn bảo đảm khâu bọc nhựa PVC cho dây đan. Được kiểm tra chất lượng dây đan trước khi đưa vào máy đan chuyên dụng.

Sau khi được kiểm tra dây đan về kích thước và độ dày bọc nhựa. Cũng như các thông số kỹ thuật định hình khối rọ. Dây đan được đưa vào máy đan. Tùy theo kích thước để đan từng tấm lưới riêng biệt. Như là vách ngăn, nắp, thân rọ hoặc thảm. Hoặc đáy neo.

Sản xuất rọ đá

Sản xuất rọ đá quy cách 2x1x1m tại nhà máy Hưng Phú

Tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất rọ đá kẽm nhẹ

Rọ đá Gabion Hưng Phú mạ kẽm không bọc nhựa PVC theo tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Được sản xuất trên máy đan chuyên dụng mắt lưới lục giác xoắn đôi hai vòng kép. Sau khi được đình hình thành khối hình học rộng và mõng bởi một tấm đáy có các vách ngăn, và tấm nắp đậy phía trên được buộc chặt với nhau bằng dây buộc hoặc chốt thép.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của thảm đá mạ kẽm  D8/3,0mm

Các chỉ tiêu Tiêu chuẩn tham chiếu Đơn vị Giá trị
Kích thước ô hiệu dụng (mắt 8×10) ASTM A975 mm 83
Loại thép Mạ kẽm, công nghệ mạ dây nhúng nóng
Đường kính dây thép lưới mạ kẽm ASTM A641 mm 3,05
Đường kính dây viền mạ kẽm ASTM A641 mm 3,0; 3,4; 3,8
Khối lượng lớp mạ kẽm theo diện tích CLASS 3 ASTM A641 g/m2 275
Cường độ chịu kéo đứt của dây thép ASTM A370 Kg/mm2 38 – 55
Sai số kích thước Dài, rộng: 3%, cao: 5%

Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất rọ đá bọc nhựa PVC

Rọ đá Gabion Hưng Phú mạ kẽm bọc nhựa PVC theo tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Được sản xuất trên máy đan chuyên dụng mắt lưới lục giác xoắn đôi hai vòng kép. Sau khi được đình hình thành khối hình học rộng và mõng bởi một tấm đáy có các vách ngăn, và tấm nắp đậy phía trên được buộc chặt với nhau bằng dây buộc hoặc chốt thép.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của thảm đá mạ kẽm bọc nhựa PVC D8/2,7mm

Các chỉ tiêu Tiêu chuẩn tham chiếu Đơn vị Giá trị
Cường độ kéo đứt

của dây thép

290 – 490 N/mm2 (TCVN 2053:1993) mm 80×114
Độ giãn dài tương

đối sau khi đứt

≥ 10 % (ASTM D412-02)
Trọng lượng lớp phủ

mạ kẽm

50÷80 g/m2 (TCVN 2053:1993) mm 2,7
Độ bền chịu lực của

mắt lưới

≥ 17 kN (ASTM A975:11) mm 3,4
Ứng suất chịu kéo giữa mắt lưới biên ≥ 10 kN (ASTM A975:11) g/m2 275
Ứng xuất kéo đứt

mắt lưới

≥ 33 kN (ASTM A975:11) Kg/mm2 38 – 55
Lực căng mắt lưới ASTM A975 Kn/m 40
Khối lượng riêng của nhựa PVC ASTM D192 Kg/cm3 1,3 -1,5
Độ cứng của nhựa gốc PVC ASTM D 2204 D 50 – 60
Cường độ chịu kéo đứt nhựa PVC ASTM D412 Kg/cm2 210
Độ giãn dài ASTM D412 % > 200%
Module đàn hồi tại 100% độ giãn ASTM D412 Kg/cm2 > 190
Chiều dày bọc nhựa trung bình ASTM A975 mm 0,5
Sai số kích thước Dài, rộng: 5%, cao: 10%

 

Năng lực sản xuất rọ đá Hưng Phú và sản lượng

Với công suất hiện nay. Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu năng suất 150 đến 180 Tấn/Tháng. Với 05 máy đan chuyên dụng. Và 02 dây chuyền bọc nhựa PVC dây đan. Ở quy cách thảm đá, nệm đá. Các kích thước lớn từ 4mx2mx0,5m. Cho đến các thảm lớn như 10mx3mx0,3m. Có thể đạt được 200T/tháng.

báo giá rọ đá 2x1x05 Tính khối lượng rọ đá

Tạm kết

Rọ đá – Thảm đá Hưng Phú sản xuất theo 02 dòng dây đan. Dây đan mạ kẽm nhẹ theo tiêu chuẩn Cơ sở TCVN 2053 – 1993. Dây đan mạ kẽm bọc nhựa PVC theo tiêu chuẩn TCVN 10335 – 2014. Dây đan mạ kẽm đặc biệt, còn gọi là mạ kẽm nặng từ 220 – 280 g/m2 theo đơn đặt hàng từ dự án.

Với cơ cấu quản lý gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh, kinh doanh ổn định cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, có tay nghề cao. Hưng Phú không ngừng phát triển mở rộng quy mô sản xuất Rọ Đá và Thảm đá. Đạt các yêu cầu thí nghiệm khắt khe nhất của các công trình trọng điểm Quốc gia.

Các sản phẩm Công ty chúng tôi cung cấp đạt các tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm tra đánh giá chất lượng bằng các thiết bị tiên tiến, sử dụng phương pháp thí nghiệm chuyên ngành ASTMD; ISO và được tiến hành bởi đội ngũ các chuyên gia hàng đầu tại các phòng thí nghiệm có uy tín.

The post Quy trình sản xuất rọ đá Hưng Phú và Tiêu chuẩn cơ sở appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/quy-trinh-san-xuat-ro-da-hung-phu-va-tieu-chuan-co-so.html/feed 0 12137
Thi công kè rọ đá trường chắn trọng lực – Dự án kè sông Đa Nhim – Lâm Đồng https://www.vaidiakythuat.info/thi-cong-ke-ro-da-tuong-chan-trong-luc.html https://www.vaidiakythuat.info/thi-cong-ke-ro-da-tuong-chan-trong-luc.html#respond Wed, 23 Mar 2022 07:16:07 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=12101 Giới thiệu thi công kè rọ đá tường chắn trọng lực Một vài hình ảnh được ghi nhận từ công trình. Trong mùa lũ đỉnh điểm của năm 2021. Được ghi nhận từ người dân địa Phương. Thuộc Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chào quý bạn đến với trang thông tin Blog chuyên nghành địa kỹ thuật môi trường Hưng Phú. Chúng tôi là nhà sản xuất rọ đá, lưới thép xoắn kép cho vật liệu nặng này từ những năm 2015. Và do đó chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng, cũng như các bạn tham khảo. Vài

The post Thi công kè rọ đá trường chắn trọng lực – Dự án kè sông Đa Nhim – Lâm Đồng appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Giới thiệu thi công kè rọ đá tường chắn trọng lực

Một vài hình ảnh được ghi nhận từ công trình. Trong mùa lũ đỉnh điểm của năm 2021. Được ghi nhận từ người dân địa Phương. Thuộc Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá

Chào quý bạn đến với trang thông tin Blog chuyên nghành địa kỹ thuật môi trường Hưng Phú. Chúng tôi là nhà sản xuất rọ đá, lưới thép xoắn kép cho vật liệu nặng này từ những năm 2015. Và do đó chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng, cũng như các bạn tham khảo. Vài thông tin về dự án thi công kè rọ đá mạ kẽm. Vài lổi thiết kế thường thấy nhất trong phương pháp kè cứng này.

Rọ đá mạ kẽm

Dự án kè sông Đa Nhim bằng rọ đá mạ kẽm

Chúng tôi không có ý gây tranh cãi về giải pháp và kỹ thuật. Vì mỗi dự án đều có những Kỹ Sư và các Nhà địa chất đã khảo sát và tiên liệu trước khi thi công. Tuy vậy những sai sót nhỏ có thể mang lại những hậu quả lớn. Và do đó chúng tôi xin giới thiệu một vài chi tiết cụ thể trong bài viết sau đây.

Cách trung tâm thị trấn D’rain, tính từ Chợ Lạc Nghiệp. Hướng về phía Đông tính từ cầu Đơn Dương khảng 2km, dọc sông Đa Nhim hướng về phía Đông. Một đoạn kè rọ đá bằng tường chắn trọng lực không lót kênh. Phương pháp kè giật cấp với loại rọ đá 2x1x1m. Tính từ đáy sông trở lên là 8 cấp. Tương đương với 8m chiều cao.

thi công kè rọ đá

Sông Đa Nhim là một nhánh bắt nguồn từ của xả của đập thủy diện. Hồ chứa Đơn Dương cung cấp cho nhà máy thủy điện Đa Nhim dưới chân đèo Krong Pha. Đây là một đoạn sông uốn khúc, hằng năm mùa mưa lũ đập Đơn Dương xả lũ. Dòng chảy nhắm vào đây là rất mạnh.

Dự án thi công kè rọ đá mạ kẽm bằng tường chắn trọng lực này, nhằm giữ đất và con trường dân sinh phía trên trước những xói mòn rất mạnh xảy ra hằng năm. Hình minh họa này chúng tôi chụp lại vào tháng 02/2022. Khi mà mực nước sông thấp nhất trong năm.

Lổi vật liệu khung dây viền rọ đá mạ kẽm

Như chúng tôi từng xuất bản về việc định khung dây viền. Dùng sắt 8mm đến 12mm để định khung cho khối rọ không có tác dụng lắm. Nguyên tắc của “dây” viền được định hình xoắn kép từng mắt lưới vào dây. Nghĩa là dây viền được lồng vào (boder) xung quanh tấm lưới được đan.

Rọ đá mạ kẽm

Khung viền không được mạ kẽm, nó có tuổi thọ ngắn hơn dây đan trong thời gian nhất định

thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá

Dây viền lớn nhất của Rọ đá mạ kẽm là bao nhiêu ?

Thi công kè rọ đá

Khung sắt không cần thiết trong thi công kè rọ đá

Thi công kè rọ đá

Dây viền rọ đá mạ kẽm được xoắn đúng cách

Dây viền khác với khung Viền. Dây viền của bất kỳ loại định hình nào trong tấm lưới được đan trên máy chuyên dụng. Chúng phải được dây đan “xoắn” vào như một mắt lưới. Trong thuật ngữ chuyên ngành nó được gọi là Boder.

Sự “đứng vững” của một khối đá trong phương pháp kè cứng. Nó không phụ thuộc vào  khung viền hoặc dây viền. Mà nó phụ thuộc vào vật liệu lấp bên trong, và độ bền của từng mắt lưới. Nếu độ bền của mắt lưới không đảm bảo. Vật liệu bên trong sẽ bị “chảy” ra ngoài làm sập đổ cấu trúc.

Vậy nên dây viền lớn nhất của Rọ đá mạ kẽm hoặc Rọ đá bọc nhựa. Nó chỉ to hơn dây đan 30 đến 40% và chúng đảm bảo phải được “xoắn” vào chứ không phải “cột” vào như hình minh họa trên.

Bạn có thể thấy nó chắc chắn chắn vì khung viền to khỏe như vậy. Nhưng thực ra nó yếu hơn dây đan mạ kẽm được bảo vệ trong môi trường điện hóa, ăn mòn cao. Khung sắt đó sẽ mục hóa trong vài năm. Nhưng dây đan mạ kẽm dù mong manh, nhưng được bảo vệ trong vòng vài chục năm.

rọ đá mạ kẽm

Vách ngăn có dây viền được gia công bằng máy do Hưng Phú sản xuất

Càm giác khung viền “chắc chắn” trong tâm trí của người thi công. Cũng như chủ đầu tư cảm nhận bằng cảm tính. Khung viền dù lớn đến đâu. Nếu không được mạ kẽm hoặc được bọc nhựa. Trong một thời gian nhất định chúng sẽ bị ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt.

Khi khung viền bị bung vỡ, vật liệu lấp bên trong sẽ rơi xuống và làm biến dạng cấu trúc. Một điều nữa là chúng làm tăng chi phí thi công của công trình lên một cách đáng kể. Đổi lại những tiềm ẩn rủi ro, bảo trì và sửa chữa chúng là một việc khá khó khăn.

Trong thi công kè rọ đá phương pháp kè rọ đá hộc. Khung viền cho dự án là không cần thiết. Nó còn gây lãng phí về nhân công và vật liệu. Nhưng nó không chắc chắn hơn so với dây viền của máy đan được xoắn kép.

thi công kè rọ đá

Kích thước mắt lưới danh định

Rọ đá mạ kẽm

Mắt lưới xoắn kép này rất lỏng lẻo.

Trong bảng tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 về rọ đá, thảm đá. Nghiệm thu và thi công, cũng như trong chế tạo. Các mắt lưới được quy định là khi được lèn vật liệu lấp bên trong. Lúc đó các mắt lưới được co giãn theo một dung sai quy định. Trong bộ tiêu chuẩn này, dung sai cho phép là +-10%.

Rọ đá giá rẻ

Trong chuyên mục Rọ đá của Hưng Phú có bài viết so sánh giữa rọ đá giá rẻ và Rọ đá mạ kẽm do Hưng Phú sản xuất. Tại sao có những giá thành chênh lệch nhau. Mời quý bạn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi cũng muốn đề cập đến các loại mắt lưới thông dụng như sau.

Với lưới thép Rọ đá mạ kẽm mà Hưng Phú sản xuất. Mắt lưới ký hiệu và mắt lưới thực tế là giống nhau. Nghĩa là mắt lưới được sản xuất dúng như tên gọi của nó. Rọ đá giá rẻ của các nhà sản xuất khác mắt lưới 83mmx114mm theo danh định. Mắt lưới của Hưng Phú là 80×100 mm. Đó là sự khác biệt.

Rọ đá mạ kẽm

Lưới Rọ đá mạ kẽm Hưng Phú sản xuất

So sánh giữ hai mẫu mắt lưới xoắn kép. Cùng 2 vòng xoắn kép. Vòng xoắn có cạnh dài sẽ bị có giãn lớn nếu vật liệu lèn bên trong có áp lực. Điều này làm biến dạng công trình, dung sai lớn. Vòng xoắn kép có cạnh ngắn, độ biến dạng thấp và dung sai nhỏ.

Tường chắn trọng lực bằng rọ đá mạ kẽm và vật liệu lấp

Vật liệu lấp trong Tường chắn trọng lực này là Đá hộc. Những nơi có kích thước đá nhỏ hơn mắt lưới sẽ “chảy” ra ngoài theo thời gian. Do tác động của dòng chảy thủy lực. Tác động của xoáy nước dưới chân kè hoặc các khối chống xói mòn bên dưới.

Tường chắn trọng lực này thiết kế không có thảm chắn phía trước dòng chảy theo như minh họa sau.

Rọ đá mạ kẽm

Vùng chân không được kè thảm đá tạo vùng đệm dưới chân công trình.

Một thiết kế đúng trong phương pháp kè cứng, bằng rọ đá mạ kẽm. Chân công trình ngoài vải địa kỹ thuật giữ đất. Chúng còn phải được thiết kế một “nệm đá” dài ra phía trước. Nơi dòng chảy xói mòn mạnh nhất. Hiện tượng xoáy nước phía sau tường chắn phía trước là mộ lổi thiết kế nghiêm trọng.

Được minh họa bằng một giải pháp như hình vẽ sau.

Rọ đá mạ kẽm

Thiết kế thi công kè rọ đá mạ kẽm chân công trình có dòng thủy lực mạnh

thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá

Tường chắn trọng lực cản dòng trong thi công kè rọ đá hộc

Mời bạn xem qua hiện trạng của công trình kè rọ đá sông Đa Nhim. Khi chúng tôi ghi hình, thời điểm này mực nước đang thấp nhất. Dòng chảy của sông Đa Nhim tùy thuộc vào lược xả lũ từ đập thủy Điện Đơn Dương.

Trong khoa học Thủy lợi, việc nghiên cứu dòng thủy lực để có những thiết kế về kè, đê đập và “trị thủy”. Một một chuyên khoa được đào tạo trong các trường đại học. Với công trình kè này, bạn có thể không cần phải có kiến thức chuyên sâu đó.

Vậy nên chúng ta thử quan sát một dòng suối chảy qua các tảng đá. Và nhìn lại thiết kế này xem có đúng như thực trạng mà chúng ta đang thấy trên đây.

Thi công kè rọ đá

Phía sau các tảng đá trên dòng chảy là các xoáy nước xói mòn mạnh

Xoáy nước được hình thành trong dòng chày thủy lực. Khi dưới đáy của lòng sông và lòng suối không bằng phẳng. Những vật cản có thể gây nên các xoáy nước mạnh yếu tùy từng khu vực hứng chịu với góc độ khác nhau. Càng vuông góc 90 độ thì dòng chảy càng mạnh.

“Nguyên tắc bồi đắp” của một dòng sông, nơi có những khúc uốn quanh thường dễ bị xói mòn nhất. Bên nào xói mòn mạnh nhất thì, đối diện với nó có mức Bồi tụ mạnh nhất. Trong phương pháp thi công kè rọ đá mạ kẽm này bạn sẽ thấy trong hình minh họa sau đây.

Rọ đá mạ kẽm

Dòng chảy mang phù sa, dội lại bồi tụ về phía đối điện

Tùy vào mực nước được “dâng lên” trong lòng sông mà mức độ bồi tụ cũng như xói mòn mạnh yếu cũng khác nhau. Nơi xói mòn mạnh nhất, kỹ sư thiết kế cũng đã tính toán đúng, nhưng chưa đủ. Họ đã thiết kế 04 khối cản dòng. Nhằm chế ngự dòng nước không xoáy mạnh vào chân kè.

Rọ đá mạ kẽm

Khối cản dòng làm cho xoáy nước phía sau nó xoáy mạnh vào chân kè. Như hình minh họa sau đây

thi công kè rọ đá

Rất dễ hình dung nơi có nguy cơ sụp đổ cấu trúc nhất khi bạn nhìn qua hình minh họa từ công trình.

Mời bạn xem mặt cắt của công trình thi công kè rọ đá từ thực địa.

thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá

Có thể khắc phục như thế nào

Để tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ của công trình này. Phía sau các xoáy nước cần trải thêm một tấm thảm đá có độ dày 0,3m bằng đá hộc. Vải địa kỹ thuật không dệt từ 15kN/m đến 25kN/m được gia cường và phân cách bên dưới chân của thảm đá.

Những vùng có nguy cơ xói mòn cao như hình ảnh này. Chúng cần phải được gia cố và bảo trì lại một cách khẩn cấp nhất. Nếu không thêm một vài mùa lũ nữa chúng sẽ sụp đổ và biến dạng hoàn toàn cấu trúc bên trên nó. Lúc đó chi phí bảo trì sẽ rất lớn.

Rọ đá mạ kẽm

Phía trước dòng chảy, thiết kế thêm nệm đá

Thảm đáRọ đá neo mà Hưng Phú sàn xuất theo yêu cầu đặt hàng. Mời bạn xem thêm trong chuyên mục Báo giá của chúng tôi. Hoặc tham khảo thêm chính sách giao nhận và Bảo hành sản phẩm.

Tạm kết

Để không bắt gặp những lổi thiết kế như thế này. Những thông tin mà chúng tôi cung cấp và phân tích. Mong quý khách cần tham khảo cho dự án của mình. Trong chuyên mục của chúng tôi. Thông tin báo giá cũng như các giải pháp về Rọ đá kè cứng, cùng với các vật liệu liên quan. Xin mời tìm đọc.

Việc cần chú ý trong thiết kế kè cứng, khung viền như trong trường hợp này là không cần thiết. Chúng gây tốn kém thêm nhưng có những nguy cơ tiềm ẩn do khung viền không được bảo vệ trước môi trường. Các khối đá hộc khi lèn bên trong. Chủ cần buộc đúng cách, chúng sẽ trụ vững. Và dây viền phải được đan xoắn kép như chúng tôi trình bày ở trên.

Về mắt lưới từ kích thước 8cmx10cm như báo giá của các nhà cung cấp. Thay vì dùng 8x10cm thì sử dụng luôn mắt lưới 10x12cm. Tăng đường kính dây đan lên bạn có thể tiết kiệm đến 20% giá trị công trình. Riêng không có khung viền thôi bạn cũng đã tiết kiệm một khoản đáng kể.

Khung viền bằng thép 12mm không có tác dụng mấy nhưng lại tốn kém

Một vài hình ảnh về thi công Kè rọ đá hộc mạ kẽm mà chúng tôi đã ghi nhận tại hiện trường.

thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá thi công kè rọ đá

Xin cám ơn và hẹn gặp lại

Trong bài mới xuất bản kế tiếp. Mời bạn đón đọc bài viết về – Mắt lưới của rọ đá mạ kẽm được tính toán theo vật liệu lấp ở địa phương.

The post Thi công kè rọ đá trường chắn trọng lực – Dự án kè sông Đa Nhim – Lâm Đồng appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/thi-cong-ke-ro-da-tuong-chan-trong-luc.html/feed 0 12101
Báo giá rọ đá 2x1x1 và cách tính khối lượng rọ đá theo quy cách dây đan https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da-2x1x1-tinh-khoi-luong-ro-da.html https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da-2x1x1-tinh-khoi-luong-ro-da.html#respond Fri, 07 Jan 2022 07:30:22 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=10691 Giới thiệu rọ đá 2x1x1 m Chào bạn trở lại trang Bolg/website của Hưng Phú. Có khá nhiều nội dung về Rọ đá, thảm rọ đá mà chúng tôi xuất bản trong các chương mục của Blog này. Về quy cách rọ đá 2x1x1 m mà Hưng Phú sản xuất và phân phối trong những năm trở lại đây. Là một trong những quy cách mà quý khách đặt hàng nhiều nhất, thông dụng nhất trong các công trình kè. Ở những bài viết trước, trong chuyên mục Rọ đá. Quý bạn sẽ bắt gặp những thông tin về Rọ

The post Báo giá rọ đá 2x1x1 và cách tính khối lượng rọ đá theo quy cách dây đan appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Giới thiệu rọ đá 2x1x1 m

Chào bạn trở lại trang Bolg/website của Hưng Phú. Có khá nhiều nội dung về Rọ đá, thảm rọ đá mà chúng tôi xuất bản trong các chương mục của Blog này. Về quy cách rọ đá 2x1x1 m mà Hưng Phú sản xuất và phân phối trong những năm trở lại đây. Là một trong những quy cách mà quý khách đặt hàng nhiều nhất, thông dụng nhất trong các công trình kè.

Rọ đá hộc

Ở những bài viết trước, trong chuyên mục Rọ đá. Quý bạn sẽ bắt gặp những thông tin về Rọ và thảm đá. Cũng những câu hỏi của chúng về Dây đan, dây viền, cách thức vận chuyển, đặt hàng đến công trình ra sao chúng tôi đều có đầy đủ thông tin trong đó rồi.

Bài viết này cung cấp thêm một thông tin. Đó là cách tính khối lượng rọ đá theo quy cách dây đan như thế nào. Mỗi một cái rọ đá 2x1x1 nặng bao nhiêu kg hoặc 1.000 cái nặng bao nhiêu ? Để tính khối lượng của Rọ, đưa vào trình duyệt dự án.

Hình ảnh rọ đá Tính khối lượng rọ đá

Mời bạn tham khảo thêm chính sách bán hàng, chính sách vận chuyển, bảo hành và Giao nhận sản phẩm của Hưng Phú. Gọi chung là Chính sách khách hàng của Hưng Phú. Mời bạn tham khảo thêm trong bài viết Kích thước rọ đá và quy cách thông dụng

Báo giá rọ đá 2x1x1 m theo bảng tham chiếu

Báo giá trên bao gồm 10% VAT. Có giá trị đến khi có báo giá mới.

Hàng được giao: Tại kho bên bán, ở địa chỉ: 228 Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Hàng nguyên đai nguyên kiện, xuất xứ rõ ràng.

Hình thức thanh toán: Thanh toán trước khi giao hàng.

Sau khi đã tham khảo giá của Rọ đá – Xin quý khách hãy bỏ ít thời gian tham khảo thêm để biết các Chính sách & Điều khoản & Chính sách giao nhận & Bảo hành sản phẩm của chúng tôi để tiện cho việc giao dịch.

Bảng báo giá rọ đá 2x1x1 m theo quy cách dây đan

Bào giá của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Vì giá thép và nhựa PVC trên thị trường luôn biến động liên tục. Hưng Phú luôn cố gắng cập nhật sớm nhất trong bảng báo giá rọ đá theo m2. Để có dữ kiện chính xác, xin quý khách hãy đối chiếu trong bảng báo giá.

Tính khối lượng rọ đá Rọ đá mạ kẽm

Dây đan rọ đá được sản xuất bởi dây thép mềm. Có vòng xoắn đôi để chịu được sức căng của vật liệu lấp bên trong. Dây thép mềm cũng bảo đảm được lực kéo và độ dằn xóc của khối đá lấp bên trong. Do đó dòng dây đan được chia thành hai loại mà bạn bắt gặp dưới đây.

Hưng Phú căn cứ vào bảng báo giá rọ đá để tính theo quy cách dây đan. Những quy cách đặc biệt chúng tôi báo giá riêng theo yêu cầu của quý bạn. Quy cách rọ đá 2x1x1 có diện tích là 11 m2 như đã tính toán trong bảng báo giá.

Rọ đá mạ kẽm Tính khối lượng rọ đá

Dây đan rọ đá mạ kẽm

Báo giá rọ đá 2x1x1 mắt lưới P8 = 8cmx10cm – Báo giá theo mắt lưới danh định. Dây đan mạ kẽm

STT Rọ đá 2x1x1 m

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây mạ kẽm
Đồng/m2
Giá thành/cái
1  Dây rọ đá mạ kẽm 2.2mm 37.000 x 11 m2 407.000 Đồng
2 Dây rọ đá mạ kẽm 2.4mm 41.200 x 11 m2 453.200 Đồng
3  Dây rọ đá mạ kẽm 2.7mm 46.100 x 11 m2 507.100 Đồng
4  Dây rọ đá mạ kẽm 3.0mm 51.600 x 11 m2 567.600 Đồng

Báo giá rọ đá 2x1x1 mắt lưới P8 = 8cmx10cm – Báo giá theo mắt lưới danh định. Dây đan mạ kẽm bọc nhựa PVC

STT Rọ đá 2x1x1 m

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây bọc nhựa PVC
Đồng/m2
Giá thành 

Cái

1 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.2mm 44.100 x 11 m2 452.100 Đồng
2 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.4mm 49.100 x 11 m2 540.100 Đồng
3 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.7mm 56.300 x 11 m2 619.300 Đồng
4 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 3.0mm Call 0903174039

Dây đan rọ đá mạ kẽm

Báo giá rọ đá 2x1x1 mắt lưới P10 = 10x12cm – Báo giá theo mắt lưới mặc định.(Đúng kích thước). Dây đan mạ kẽm

STT Rọ đá 2x1x1 m 

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây mạ kẽm
Đồng/m2
Giá thành/cái
1  Dây rọ đá mạ kẽm 2.2mm 32.700 x 11 m2 359.700 Đồng
2 Dây rọ đá mạ kẽm 2.4mm 36.200 x 11 m2 398.200 Đồng
3 Dây rọ đá mạ kẽm 2.7mm 40.300 x 11 m2 443.300 Đồng
4 Dây rọ đá mạ kẽm 3.0mm 46.700 x 11 m2 513.700 Đồng

Báo giá rọ đá 2x1x1

rọ đá 2x1x1 dây đan bọc nhựa PVC

Báo giá rọ đá 2x1x1 mắt lưới P10 = 10x12cm – Báo giá theo mắt lưới mặc định.(Đúng kích thước). Dây đan mạ kẽm bọc nhựa PVC

STT Rọ đá 2x1x1 m 

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây bọc nhựa PVC
Đồng/m2
Giá thành

Cái

1 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.2mm 38.800 x 11 m2 426.800 Đồng
2 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.4mm 43.300 x 11 m2 476.300 Đồng
3 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.7mm 48.900 x 11 m2 573.900 Đồng
4 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 3.0mm 57.400 x 11 m2 631.400 Đồng

Báo giá rọ đá 2x1x1 mắt lưới P6 = 6x8cm – Báo giá theo mắt lưới mặc định.(Đúng kích thước). Mắt lưới này là nhỏ nhất trong dòng lưới thép rọ đá, được đan bằng máy chuyên dụng. Dây đan lớn nhất của mắt lưới này có đường kính lỏi thép là 3.0mm, và dây bọc nhựa PVC chỉ đan được 2.7mm mà thôi.

Tính khối lượng rọ đá báo giá rọ đá 2x1x1

STT Rọ đá 2x1x1 m 

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây mạ kẽm
Đồng/m2
Giá thành

Cái

1 Dây rọ đá mạ kẽm 2.2mm 44.000 x 11 m2 484.000 Đồng
2 Dây rọ đá mạ kẽm 2.4mm 49.500 x 11 m2 54.500 Đồng 
3 Dây rọ đá mạ kẽm 2.7mm 55.400 x 11 m2 599.500 Đồng
4 Dây rọ đá mạ kẽm 3.0mm 64.600 x 11 m2 710.600 Đồng

Tính khối lượng rọ đá

rọ đá bọc nhựa PVC dây đan mắt 6x8cm trang trí cảnh quan

Báo giá rọ đá 2x1x1 mắt lưới P6 = 6x8cm – Báo giá theo mắt lưới mặc định.(Đúng kích thước). Dây đan mạ kẽm bọc nhựa PVC

STT Rọ đá 2x1x1 m 

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây bọc nhựa PVC
Đồng/m2
Giá thành

Cái

1 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.2mm 53.000 x 11 m2 583.000 Đồng
2 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.4mm 59.900 x 11 m2 658.900 Đồng
3 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 2.7mm 68.200 x 11 m2 750.200 Đồng
4 Dây mạ kẽm bọc nhựa PVC 3.0mm Call

Báo giá rọ đá 2x1x1 này có 01 vách ngăn ở giữa. Chúng có diện tích là 11 m2. Nếu bạn có thiết kế dự án không có vách ngăn ở giữa. Vậy cách tính khối lượng rọ đá và giá thành, chỉ cần lấy 10 m2 nhân với giá theo bảng báo giá của Hưng Phú sẽ cho bạn ước lượng được giá thành để trình duyệt cho Dự án.

Báo giá rọ đá hộc Báo giá rọ đá hộc Báo giá rọ đá hộc Biện pháp thi công rọ đá

Cách tính khối lượng của rọ đá 2x1x1 trình duyệt dự án

Nội dung bài viết này không tính khối lượng của đá nằm trong rọ, thảm rọ. Mà chúng tôi tính từng m2 của lưới thép định hình khối rọ. Bao gồm các loại dây đan mạ kẽm và dây đan bọc nhựa PVC. Đóng kiện của rọ đá 2x1x1 này chúng tôi đóng kiện 50 cái/kiện bằng máy ép thủy lực.

Bảng tính khối lượng rọ đá theo m2 của từng loại mắt lưới.

Tính khối lượng rọ đá Tính khối lượng rọ đá

Hưng Phú có các máy đan chuyên dụng lưới thép mắt cáo xoắn kép. Bao gồm những mắt lưới sau:

 • máy đan P8 = 8cm x 10 cm
 • máy đan P10 = 10cm x 12 cm
 • Máy đan P6 = 6cm x 8 cm

Tương đương với khối lượng từng m2 của các loại mắt lưới trên.

Máy đan P6 = 6cm x 8cm Dây đan 2.2mm  kg/m2 Dây đan 2.4mm  kg/m2 Dây đan 2.7mm  kg/m2 Dây đan 3.0mm  kg/m2
Dây rọ đá mạ kẽm 1.382 1.432 2.500
Dây rọ đá bọc nhựa PVC 1.555 1.885 2.368
Máy đan P8 = 8cm x 10cm  Dây đan 2.2mm  kg/m2 Dây đan 2.4mm  kg/m2 Dây đan 2.7mm  kg/m2 Dây đan 3.0mmkg/m2
Dây rọ đá mạ kẽm 1.072 1.190 1.778 1.833
Dây rọ đá bọc nhựa PVC 1.250 1.504 1.857
Máy đan P 10 = 10cm x 12 cm Dây đan 2.2mm  kg/m2 Dây đan 2.4mm  kg/m2 Dây đan 2.7mm  kg/m2 Dây đan 3.0mm  kg/m2
Dây rọ đá mạ kẽm 0.870 1.106 1.337 1.659
Dây rọ đá bọc nhựa PVC 1.108 1.329 1.568

Kết hợp giữa các bảng báo giá và tính khối lượng rọ đá, quý bạn sẽ tính được khối lượng của từng cái rọ. Sau đó bạn nhân lên mỗi kiện 50 cái hoặc tổng số lượng rọ mà bạn đặt hàng. Khối lượng này tính toán được để tính được chi phí vận chuyển đến công trình.

Tính khối lượng rọ đá cũng có ích trong việc so sánh với các nhà sản xuất khác. Hưng Phú cam kết rằng, trên mắt lưới danh định hay mắt lưới chuẩn của máy P8 = 8cmx10cm. Của Hưng Phú sản xuất bao giờ cũng “già cân” hơn các đơn vị khác.

Tính khối lượng rọ đá

Mắt lưới rọ đá của Hưng Phú nhỏ hơn các loại cùng tiêu chuẩn trên thị trường

Thử tính khối lượng rọ đá kết hợp cùng bảng báo giá ta có bảng như sau:

Tính Khối lượng rọ đá mắt lưới P8 = 8cmx10cm dây đan mạ kẽm.

STT Rọ đá 2x1x1 m 

Có 01 vách ngăn = 11 m2

Dây mạ kẽm
kg/m2
Khối lượng kg/cái
1  Dây rọ đá mạ kẽm 2.2mm 1.072 x 11 m2 11.792 kg/cái
2 Dây rọ đá mạ kẽm 2.4mm 1.190 x 11 m2 13.09 kg/cái
3 Dây rọ đá mạ kẽm 2.7mm 1.778 x 11 m2 19.558 kg/cái
4 Dây rọ đá mạ kẽm 3.0mm 1.833 x 11 m2 20.163 kg/cái

Khi tính khối lượng của từng Rọ đá, bạn lưu ý là cộng thêm 5% của dây viền của rọ để ước lượng khối lượng của toàn bộ. Ví dụ như bạn tính khối lượng của Rọ đá 2x1x1 dây đan bọc PVC là 20,475 Kg thì bạn cộng thêm vào dây viền 5%, tương đương là 20,675 Kg/cái

Tính khối lượng rọ đá

Lưới thép rọ đá dây đan mạ kẽm

Với công thức mà Hưng  Phú định lượng theo bảng trên. Quý bạn có thể tham chiếu và tính được khối lượng rọ đá mà bạn cần. Ví dụ như bạn cần 1000 (Một ngàn cái) rọ đá 2x1x1, dây đan 2.2mm mạ kẽm, dây viền 2.7mm. Cho dự án kè chắn tường trọng lực. Vậy khối lượng của nó là bao nhiêu ?

Căn cứ vào bảng đối chiếu trên ta có Khối lượng của nó là 11.792Kg/cái x 1000 cái = 11.792 Kg. Tạm tính khối lượng của nó tầm 12.000 Kg vì dây viền khá đáng kể trong định hình khối rọ. Cũng như dây buộc kèm theo.

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Báo giá rọ đá

Các ứng dụng cơ bản

Trong công tác địa kỹ thuật nền móng. Rọ đá, thảm rọ đá và rồng đá có những ứng dụng thường xuyên và quen thuộc nhất. Chúng được chia làm hai phân hệ. Phân hệ rọ đá cho tường chắn và phân hệ Thảm rọ đá cho tường chắn kết hợp với lót kênh.

Định mức xếp rọ đá Định mức xếp rọ đá

Ở những mặt phẳng rộng, thảm rọ đá và rọ đá neo được sử dụng như một phương pháp bắt buộc. Chúng kết hợp với vải địa kỹ thuật không dệt có hệ số tiêu thoát lớn. Chống xói mòn ở các kênh rạch, sông ngòi. Thảm rọ đá có định hình lớn và mỏng được sử dụng nhiều nhất.

Cách làm bờ kè sông giá rè Cách làm bờ kè sông giá rè

Thảm rọ đá có thiết kế và sản xuất với tiết diện lớn. Có thể kích thước lên đến 10mx3mx0,3m. Thảm đá mỏng và có tiết diện lớn đòi hỏi năng lực cơ gới thi công để thả lòng sông là rất lớn. Mời bạn tham khảo một vài hình ảnh trong công tác sản xuất Thảm rọ đá của Hưng Phú sau đây.

Báo giá rọ đá 2x1x1 Báo giá rọ đá 2x1x1

Tạm kết

Tính khối lượng rọ đá là cần thiết để đưa vào trình duyệt dự án. Những tính toán này nhằm chuẩn bị cho các trường hợp định liệu về vận chuyển và chuẩn bị cho mặt bằng thi công. Rọ đá, thảm đá là vật liệu nặng. Chi phí vận chuyển chiếm khá nhiều trong chi phí của dự án.

Do đó những thông tin mà Hưng Phú cung cấp. Mong giải đáp được những khúc mắc của quý khách. Chúng tôi cũng cung cấp các loại vải địa kỹ thuật và các vật tư nền móng khác liên quan như Lưới địa kỹ thuậtBấc thấm.

Các phương pháp kè cứng và phương pháp kè mềm. Trong đó kè mềm cũng cần nhiều thông tin về túi địa kỹ thuật. Cũng được may từ loại vải địa kỹ thuật không dệt. Trong các chuyên mục của chúng tôi đều có đầy đủ thông tin nếu quý bạn cần.

Báo giá rọ đá 2x1x1 Báo giá rọ đá 2x1x1 Báo giá rọ đá 2x1x1

Xin trân trong kính chào và hẹn gặp lại

The post Báo giá rọ đá 2x1x1 và cách tính khối lượng rọ đá theo quy cách dây đan appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da-2x1x1-tinh-khoi-luong-ro-da.html/feed 0 10691
Nguyên nhân sạt lở đất và cách làm bờ kè sông giá rẻ. https://www.vaidiakythuat.info/nguyen-nhan-sat-lo-dat-va-cach-lam-bo-ke-song.html https://www.vaidiakythuat.info/nguyen-nhan-sat-lo-dat-va-cach-lam-bo-ke-song.html#respond Fri, 03 Dec 2021 14:47:57 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=10476 Giới thiệu Trong vài viết mà Hưng Phú cung cấp sau đây. Giới thiệu đến quý bạn về thực trạng và Nguyên nhân sạt lở đất. Kèm theo giải pháp về cách làm kè bờ sông giá rẻ. Cũng như các thông tin về những vật liệu lưới thép rọ đá. Cho giải pháp kè cứng và kè mềm kết hợp. Nguyên nhân sạt lở đất ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường hợp. Sạt lở đất do tác động của con người lên thực địa. Tác động của thời tiết và do biến đổi khí hậu gây

The post Nguyên nhân sạt lở đất và cách làm bờ kè sông giá rẻ. appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Giới thiệu

Trong vài viết mà Hưng Phú cung cấp sau đây. Giới thiệu đến quý bạn về thực trạng và Nguyên nhân sạt lở đất. Kèm theo giải pháp về cách làm kè bờ sông giá rẻ. Cũng như các thông tin về những vật liệu lưới thép rọ đá. Cho giải pháp kè cứng và kè mềm kết hợp.

Vải địa kỹ thuật ART9

Cách làm bờ kè sông giá rẻ, kết hợp kè cứng và kè mềm

Nguyên nhân sạt lở đất ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường hợp. Sạt lở đất do tác động của con người lên thực địa. Tác động của thời tiết và do biến đổi khí hậu gây nên. Biến đổi khí hậu hiện nay là vấn đề của toàn cầu. Không riêng gì ở Việt Nam.

Sạt lở đất là một hiện tượng mang tính “kết quả” chứ không phải là một “quá trình”. Do đó nó rất khó dự đoán mỗi khi mùa mưa lũ hằng năm kéo về. Nó xảy ra khắp mọi nơi. Mọi địa hình và mội hình thái của địa hình. Miền núi, trung du và đồng bằng.

Chống sạt lở đất và lũ quét ở Miền Trung và Miền Núi phía Bắc, Vùng Trung Du Tây Nguyên Việt Nam chưa bao giờ là một đề tài cũ. Nó luôn luôn nóng lên trong mỗi mùa mưa lũ. Bởi những thiệt hại về con người và tài sản mà chúng gây ra không những mất mát đau thương. Nó còn mang lại những hậu quả của thảm họa môi trường sinh thái trong hàng trăm năm.

Hưng Phú xin giới thiệu đến quý bạn một Blog chuyên trang về Địa kỹ thuật nền móng và Môi trường. Chúng tôi hi vọng những thông tin này không những hữu ích cho Quý khách hàng của chúng tôi. Mà còn hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi sinh.

Mời bạn tham khảo thêm trong chuyên mục của chúng tôi. Ở bài viết Sạt lở đất là gì ? thực trạng và tình hình sạt lở đất ở Việt Nam.

Nguyên nhân sạt lở đất

HIện nay đa số các vụ sạt lở đất là do con người khai thác rừng quá mức. Xây dựng các công trình dân sinh dưới chân núi. Hoặc chặn dòng chảy làm thủy điện. Biến đổi khí hậu toàn cầu, bởi sự ấm lên, mực nước biển dâng. Băng tan ở Nam cực. Tất cả những hiện tượng trên góp phần vào những cơn bão nhiệt đới dữ dội hơn.

Lượng mưa cực đoan ở những vùng nhiệt đới, Nhất là ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Với đặc trưng là khí hậu nóng ở vùng Biển phía Đông, dãy trường Sơn phía Tây. Miền Trung Việt Nam là một nơi mà hứng chịu hầu hết các cơn bão nhiệt đới hình thành tận ngoài khơi biển Philipin Thái Bình Dương. Vùng trũng ngiêng về phía đông, những cơn mưa với lưu lượng lớn. Làm cho vùng này luôn gây ngập lụt ở phía hạ lưu và lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và núi cao.

Có 3 nguyên nhân sạt lở đất chính. Địa chất, Hình Thái, và hoạt động của con người.

Địa chất

Đây là đặc tính chính của vật liệu đất đá, nơi tạo nên địa tầng của hiện trạng như đồi núi, sườn dốc. Nơi mà đất hoặc đá có thể yếu đi hoặc bị đứt gãy do các tác động của thời tiết gây nên. Các địa tầng được cấu tạo bởi các tính chất của đất đá khác nhau, và do đó chúng có từng độ cứng, sức bền của mỗi lớp khác nhau.

Hình thái

Nguyên nhân sạt lở đất cũng liên quan đến Hình thái. Nơi chúng liên quan đến cấu trúc đất đá quyết định nên địa tầng của hiện trạng. Ví dụ như: Thảm thực vật vật bị mất đi do cháy rừng hoặc hạn hán, chặt phá rừng lấy đất canh tác, khai thác rừng bừa bãi, tạo nên đồi trọc. Nơi đó quyết định hình thái của hiện trạng của địa tầng. Nếu tác động nhiều do mưa sẽ dễ bị lở đất hơn.

Thảm thực vật đặc trưng nhất là Rừng nguyên sinh. Những cây cổ thụ lớn có thể bám rể rất nhiều lớp, từng tầng riêng biệt nhau giữ đất tốt hơn trong những trường hợp biến động của thời tiết như mưa dữ dội. Hoặc giữ vững những địa tầng khi bị động đất cấp độ nhỏ.

Hoạt động của con người

Hoạt động của con người chủ yếu là do phá rừng phát triển nông nghiệp. Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng bên trên triền núi, triền dốc. Các công trình tưới tiêu cấp nước, tạo rảnh cho kênh mương… Làm suy yếu cấu trúc dưới chân của triền dốc.

Các loại sạt lở đất

Có nhiều cách để mô tả một vụ sạt lở đất. Nhưng nó xảy ra thường xuyên và phổ biến nhất thì chỉ có 2 loại sau đây.

 • Trượt đất – Thuật ngữ thông thường của Việt Nam mình gọi là hiện tượng “đất chuồi”. Nhưng trong tiếng Việt gột tả được là “Sụt” nghĩa là một hố sụt hoặc một mảng đất sập xuống. Còn “lở đất” nghĩa là một mãng đất từ trên cao rơi xuống tự do dưới triền dốc. Có những vụ sạt lở bằng những cú lật của những tảng đá lớn, hoặc là sự “lăn vòng” của khối đá. Trượt đất thường xảy ra với cường độ chậm hơn lở đất. Một mãng địa tầng được tách rời khỏi triền dốc lao xuống rất nhanh thì gọi là lở đất.

  Sạt lở đất dạng đá lăn

  Đá lăn. một dạng sạt lở đất phá hỏng đường sá

 • Sự Lan truyền – Đây là một hình thái mà ở Việt Nam gọi là lũ bùn. Nó hỗn hợp bởi nhiều vật liệu đất đá, rễ cây, thân cây tạo thành một dòng chảy lan truyền rất nhanh. Những tác động này thường kết hợp với mưa lớn làm suy yếu địa tầng của triền dốc trên cao. Thường những hình thái này kết hợp với mưa lớn và xảy ra ờ vùng núi trung du.

Sạt lở đất dạng đất chuồi

Bảo vệ sườn núi chống sạt lở đất bằng lưới

 

Sạt lở đất nông và sâu

Sạt lở trong đó bề mặt trượt nằm trong lớp đất hoặc lớp nền phong hóa (thường có độ sâu từ vài decimet đến vài mét) được gọi là trượt đất nông. Các đường trượt mảnh vỡ và dòng chảy mảnh vụn thường nông. Sạt lở đất nông thường có thể xảy ra ở những khu vực có độ dốc với đất có tính thấm cao bên trên đất có độ thấm thấp.

Đất có độ thẩm thấu thấp giữ nước trong lớp đất nông hơn tạo ra áp lực nước cao. Khi lớp đất trên cùng chứa đầy nước, nó có thể trở nên không ổn định và trượt xuống. Thông thường ở những vùng núi và trung du. Giải pháp chống sạt lở đất thường dùng là kè cứng rọ đá. Xây dựng tường chắn trọng lực và tường neo trong đất.

Nguyên nhân sạt lở đất

Sạt lở đất nông

Sạt lở đất sâu là những chỗ mà mặt trượt chủ yếu nằm ở vị trí sâu, chẳng hạn như ngay dưới độ sâu rễ tối đa của cây cối. Chúng thường liên quan đến đá lùi sâu , đá phong hóa, và / hoặc đá gốc và bao gồm các lỗi mái dốc lớn liên quan đến các chuyển động tịnh tiến, quay hoặc trượt trên bề mặt.

Chúng có xu hướng hình thành dọc theo một mặt phẳng yếu như mặt phẳng đứt gãy hoặc mặt phẳng đệm . Chúng có thể được nhận biết bằng mắt thường bằng các vết sẹo lõm ở đầu và các vùng dốc ở chân núi.

Mòi bạn xem thêm phần tiếp theo. Phần phân tích về nguyên nhân sạt lở đất ở bờ sông. Và cách làm bờ kè sông giá rẻ. Cùng với những lựa chọn vật liệu mà Hưng Phú cung cấp. Bao gồm Vải địa kỹ thuật không dệt. Rọ đá cùng lưới địa kỹ thuật kết hợp.

Nguyên Nhân sạt lở đất

Sạt lở đất sâu

Nguyên nhân sạt lở đất ở bờ sông

Sự xói mòn của tất cả những dòng sông

“Tất cả mọi dòng sông đề chảy”. Do đó sự xói mòn và bồi tụ xảy ra toàn bộ trên những con sông lớn nhỏ khác nhau. Những dòng suối hoặc những kênh mương. Tuy vậy, sự xói mòn và sạt lở tùy thuộc vào vị trí của nó trên từng con sông. Ở đó tốc độ xói mòn và sụp đổ bờ be cũng khác nhau.

Cách làm bờ kè sông giá rẻ

Tốc độ sạt lở còn tùy thuộc vào độ bão hòa của dòng chảy. Thảm thực vật ven bờ hoặc các công trình dân sinh xung quanh nó. Sự tác động của con người. Những khúc quanh uốn lượn hoặc những tầng địa chất, độ bền của đất, thảm cỏ… quyết định sự xói mòn của con sông đó.

Bờ sông, suối, kênh rạch, theo mô tả

Cách làm bờ kè sông giá rẻ

Công trình nhà ở sát bờ nông. Gây thêm áp lực sạt lở đất

Bờ sông hoặc bờ biển thông thường được chia thành hai phần. Phần luồng lạch và phần bờ nông. Phần luồng lạch là phần dễ tác động nhất của dòng chảy và thủy triều. Bởi chúng có thể bồ tụ hoặc xói mòn dưới phần nước sâu.

Mọi dòng sông đều dể bị tác động ở phần bờ nông. Cấu trúc địa tầng ở bờ nông được phân loại thành bờ nông gần và bờ nông xa. Bờ nông gần với dòng chảy của luồng lạch dễ sụt lở nhất khi có tác động của sóng, dòng chảy, thủy triều.

Bờ nông xa là các cấu trúc gần nó nhất, như đường giao thông. Công trình nhà ở. Các thảm thực vật kiến tạo, cây cối và các công trình khác của con người. Bờ nông xa cũng góp phần vào sức căng của lớp địa tầng địa kỹ thuật gần bờ nông của sông suối, kênh và rạch.

Dòng thủy lực xói mòn

Nguyên nhân sạt lở đất

Thảm thực vật bị suy yếu

Dòng chảy thủy lực ở mọi con sông đều mang theo trầm tích. Phù sa. Chúng gây xói mòn hoặc bồi tụ ở những địa tầng được nước thấm thấu làm suy yếu. Ở bờ nông, dưới tác động của sóng, dòng chảy, xoáy nước. Sự tác động lên đó có thể làm suy yếu thảm thực vật. Xói mòn đất gây sụp đổ cấu trúc.

Nguyên nhân sạt lở đất

Bên xói mòn mạnh, phía ngược lại là bồi tụ

Xói mòn gây ra mạnh nhất ở những khúc uốn cong của con sông. Bồi tụ trầm tích hoặc phù sa xảy ra ở hướng ngược lại. Ở bờ biển chúng xảy ra mạnh nhất ở những dòng hải lưu giao nhau gần bờ.

Địa kỹ thuật suy yếu

Nguyên nhân sạt lở đất tùy còn tùy thuộc vào ứng suất của địa tầng. Nó vượt quá giới hạn của địa tầng nơi chúng có thể chịu được. Ngoài các khúc cua ngặt ngèo của con sông. Vùng địa tầng cát pha lẫn đất thịt, chúng không có sự liên kết cùng nguyên khối. Sự sụt lở này gây ra gọi là lổi địa kỹ thuật.

Độ ẩm bên trong địa tầng kết hợp với dòng thủy lực tác động. Hoặc cấu trúc của các công trình dân sinh ven bờ tạo lên sự “xâm lấn” một lực nén ra ngoài bờ nông. Khi tác động của dòng chảy cùng với sự thẩm thấu. Những lớp cát không kết dính này tạo nên một vụ sụt lở đất vùng bờ nông.

Nguyên nhân sạt lở đất

Sự xói mòn bởi địa tầng không đồng bộ, cát, đất và đá không có sự kết dính

Nguyên nhân sạt lở đất bờ sông Suy kiến tạo

Các địa tầng trong đất ở bờ nông bị suy giảm các liên kết. Suy giảm giữa các tầng đất nén. Hoặc một bờ đê thay đổi về độ dốc mái Taluy. Sự suy giảm kiến tạo này được mô tả một cách dễ hiều là. Sự thay đổi của dòng chảy từ cao xuống thấp tạo các xoáy nước. Hoặc từ những cửa sông lệch, từ những sông lớn đổ về sông nhỏ. Thủy triều dâng cao trong những mùa lũ.

Động đất hoặc những dịch chuyển của địa tầng bên dưới. Điều này rất ít xảy ra ở những con sông. Nhưng những tác động của động đất cũng làm suy giảm các lớp địa tầng cố kết. Dẫn đến những bờ đê bị vỡ hoặc bờ nông sụp đổ.

Nguyên nhân sạt lở đất bờ sông do Suy giảm trọng lực

Suy giảm trọng lực là khi bờ nông gặp phải những dòng nước xoáy. Chân của mái Taluy bị xói mòn sâu vào bên trong. Ở Việt Nam thường gọi là “khoét hàm ếch”. Suy giảm trọng lực “hàm ếch” nguy hiểm hơn mọi tính toán, do nó nằm sâu bên trong và dưới mặt nước của Taluy. Những vụ sạt lở đất này thường gây thiệt hại rất lớn cho các công trình dân sinh gần bờ.

Cách làm kè bờ sông giá rẻ

Sạt lở do bị “khoét hàm ếch” Một dạng suy giảm trọng lực

Các địa tầng trong nguyên nhân sạt lở đất do dòng thủy lực xâm thực. Do sự kết dính kém của vật liệu cát rời rạc. Khi dòng chảy của lòng sông bị đổi hướng. Sau một thời gian khá dài. Áp lực từ các lổ rổng bên trong nó làm hỏng chân bên dưới. Trọng lực bên trên tạo thành hố sụt.

Cách làm bờ kè sông giá rẻ

Có rất nhiều giải pháp khắc phục sạt lở đất bờ sông, suối và kênh mương. Giải pháp nào cũng khá tốn kém và đòi hỏi thời gian thi công dài. Những nơi có địa tầng và dòng chảy phức tạp thì giải pháp khắc phục chúng lại càng khó khăn tốn kém hơn.

Các giải pháp khắc phục sạt lở đất thông thường nhất. Vẫn là các giải pháp tường chắn trọng lực, Kè đá, đóng cọc sâu, dùng bao tải, duy trì các thảm thực vật. Các phương án hạng nặng như đổ bê tông, kè rọ đá. Và tránh các công trình xây dựng gần bờ nông.

Giải pháp rọ đá kè cứng và kè mềm

Cách làm bờ kè sông giá rẻ mà Hưng Phú đã từng cung cấp vật liệu Lưới rọ đá  và Túi địa kỹ thuật. Thay vì chống lại sự xói mòn do Suy giảm trọng lực và tránh bị “khoét hàm ếch”. Giải pháp thông thường nhất vẫn là đóng cọc sâu dưới chân. Và dổ bê tông hoặc kè đá trên mái Taluy. Giải pháp này khá đắt đỏ. Đỏi hỏi nhân công nhiều và thi công lâu.

Duy trì túi địa kỹ thuật ở mái Taluy. Kích thích thảm thực vật ở túi địa kỹ thuật để giảm ánh nắng. Phía chân kè, thay vì sử dụng Cọc đóng sâu. Thay vào đó là rọ đá kè cứng. Kết hợp với vải địa kỹ thuật không dệt loại 15kN/m. May thành túi địa kỹ thuật.

Vải địa kỹ thuật ART9

Cách làm bờ kè sông giá rẻ kết hợp Rọ đá và Túi địa kỹ thuật không dệt

Cách làm bờ kè sông giá rẻ theo phương pháp kè mềm

Kè mềm là dùng lưới rọ đá định hình theo hình khối. Có các quy cách tùy thuộc vào địa hình dự án. Quy cách thông thường của rọ đá là 2mx1mx0,5m hoặc quy cách 2mx1mx1m. Được xếp chồng lên nhau dạng giật cấp. Hoặc dạng thảm đá.

Thay vì kè cứng. Các khối rọ bên trong được lèn lấp bằng đá hộc hoặc các kích cở khác nhau, 4cmx8cm, đá 10×10… Kè mềm thì không dùng đá. Chúng được dùng túi địa kỹ thuật có quy cách từng bao là dàixrộng là 1,2mx0,8m hoặc 1,8mx1,2m. Được lèn lấp vật liệu là cát hoặc đất ở địa phương.

Túi địa kỹ thuật Túi địa kỹ thuật và thảm thực vật

Cách làm bờ kè sông giá rẻ bằng túi địa kỹ thuật

vải địa kỹ thuật art 15 kè mềmChỉ sử dụng túi địa kỹ thuật, người xưa thường gọi là bao cát. Chúng khá hữu dụng và linh động trong công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ đê. Hoặc các bờ bao chắn lũ trong những mùa mưa bão.

Dùng túi địa kỹ thuật là cách làm khá rẻ tiền. Chi phí thấp. Nhưng tiềm ẩn những rủi ro cao. Chúng khó chống chịu trước những dòng nước xiết. Và dễ thất bại trong những địa hình rộng lớn và không chắc chắn.

Túi địa kỹ thuật dùng trong bờ bao. Trong các ao hồ tù đọng. Nhưng những bờ sông thường được sử dụng ở những nơi dòng chảy yếu. Những nơi có mực nước ổn định và bồi tụ hơn là xói mòn.

Túi địa kỹ thuật có một nhược điểm là suy yếu và mục hóa dưới tia UV của mặt trời. Do đó chúng phải luôn được bảo trì bằng cách tạo các thảm thực vật bên trên nó.

Túi địa kỹ thuật

Túi địa kỹ thuật kè chắn sóng biển

Chẳng có cách làm bờ kè sông giá rẻ nào, ngoài những giải pháp trên. Việc kè bằng rọ đá và thảm đá thông thường sẽ rất tốn kém. Nhưng chúng lại đạt hiệu quả tích cực trong hàng chục năm trời. Bào vệ đất ở, đất canh tác và các công trình dân sinh.

Chống sạt lở đất vùng núi, trung du và chống sạt lở đất bằng rọ đá thảm đá hiện nay khá phổ biến ở Việt Nam. Hưng Phú cung cấp thêm quý vị một vài hình ảnh kè cứng bằng rọ đá ở vùng núi, Đơn Dương Lâm đồng sau đây.

Cách làm bờ kè sông giá rè Cách làm bờ kè sông giá rè Cách làm bờ kè sông giá rè Cách làm bờ kè sông giá rè

Tạm kết

Trong chuyên trang của Hưng Phú, mục Rọ đá. Chúng tôi xuất bản một vài giải pháp về phương pháp kè rọ đá và thảm đá. Cũng như kết hợp với vật liệu Vải địa kỹ thuật không dệt để tạo thực hiện dự án. Bạn có thể tham khảo qua để biết thêm.

Biết được nguyên nhân sạt lở đất. Để biết cách làm bờ kè sông giá rẻ trong bài viết này chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Cũng như các chuyên gia là các khách hàng mà Hưng Phú cung cấp Rọ đáVải địa kỹ thuật.

Bạn có thể để lại một thông điệp. Hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin trân trọng cám ơn và hẹn gặp lại.

Bài viết đang sơ khai và cần cập nhật thêm thông tin.

The post Nguyên nhân sạt lở đất và cách làm bờ kè sông giá rẻ. appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/nguyen-nhan-sat-lo-dat-va-cach-lam-bo-ke-song.html/feed 0 10476
Lưới Rọ đá – Thảm đá và những câu hỏi thường gặp https://www.vaidiakythuat.info/ro-da-tham-da-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html https://www.vaidiakythuat.info/ro-da-tham-da-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html#respond Mon, 29 Nov 2021 07:17:43 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=10409 Rọ đá là gì Rọ đá là gì? là một cái giỏ đựng đầy đá, chúng được định hình bằng lưới thép xoắn kép hoặc lưới thép hàn thành các khối lập phương, hình chử nhật, hình vuông hoặc hình tròn. Tiếng Anh gọi là Basket Gabion “rọ đá” hoặc mattress là “thảm đá”. Điều thú vị của Rọ đá là từ hàng ngàn năm trước. Người Ai Cập sinh sống bên dòng sông Nil họ đã biết sử dụng những cái Giỏ bằng mây tre để đựng đất, cát hoặc đá để chế ngự dòng chảy của sông Nil. Người

The post Lưới Rọ đá – Thảm đá và những câu hỏi thường gặp appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Rọ đá là gì

Rọ đá là gì? là một cái giỏ đựng đầy đá, chúng được định hình bằng lưới thép xoắn kép hoặc lưới thép hàn thành các khối lập phương, hình chử nhật, hình vuông hoặc hình tròn. Tiếng Anh gọi là Basket Gabion “rọ đá” hoặc mattress là “thảm đá”. Điều thú vị của Rọ đá là từ hàng ngàn năm trước.

Người Ai Cập sinh sống bên dòng sông Nil họ đã biết sử dụng những cái Giỏ bằng mây tre để đựng đất, cát hoặc đá để chế ngự dòng chảy của sông Nil. Người xưa đã biết dùng những cái Giỏ có hình dạng khác nhau, tròn, vuông, hình chữ nhật, tạo thành các khối.

Ngày nay trong thuật ngữ xây dựng hạ tầng gọi là Rồng đá (Định hình tròn), Rọ đá hộc (Định hình khối vuông) Thảm đá (định hình vuông hoặc chữ nhật rộng và mỏng). Leonardo da Vince đã từng thiết kế một loại “Gabion” gia cố nền móng một lâu đài San Macro ở Milan.

Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, Rọ đá được ứng dụng với nhiều hình thức sản xuất khác nhau phổ biến trong xây dựng dân dụng và được cấp bằng sáng chế bởi Gaetano Maccaferri ở Sacerno, Emilia Romagna. Tại Hoa Kỳ được sử dụng vào đầu tiên vào năm 1957 đến năm 1965 trên sông Bắc, Virginia và sông Zealand, New Hampshire.

Tính khối lượng rọ đá

Thảm đá là gì ?

Thảm đá là một biến thể thiết kế của rọ đá trong xây dựng hạ tầng cơ bản và xây dựng gia cố nền móng trong công tác thủy lợi, kè đê đập chống xói mòn của dòng nước xiết, hoặc lở đất. Còn có một tên gọi khác của biến thể này là Nệm đá.

Chúng cũng không khác với các biến thể Rọ là bao nhiêu về các đặc tính cơ bản, cũng có các thông số kỹ thuật như độ bền kéo, kích thước mắt lưới xoắn kép, đường kính dây đan, vách ngăn, cũng như cách thi công lắp đặt. Nệm đá hay còn gọi là Thảm đá lại rất khác biệt trong ứng dụng nếu kết hợp giữa các loại với nhau. Kết hợp Rọ đá neo, rọ đá hộc, và thảm rọ.

Hình ảnh rọ đá

Kè cứng bằng Thảm đá và rọ neo bảo vệ chống xói mòn kênh mương

Nệm đá là một tấm thảm đá  lớn hơn rọ đá, có mặt thiết diện từ 10m dài và 2m rộng, thậm chí có các thiết kế dài tới 10mx3m cho một tấm thảm đá, tùy thuộc vào thiết bị thi công sẳn có hoặc các yêu cầu thiết kế từ công trình, nhà thầu hoặc chủ đầu tư có thể yêu cầu sản xuất những tấm thảm lớn, hoặc có những quy cách đặc biệt như một ngoại lệ.

Các yêu cầu của nhà thầu hoặc chủ đầu tư thường kết hợp sản xuất tấm Nệm đá phải đạt các tiêu chuẩn theo ASTM hoặc chuẩn thí nghiệm Quốc gia của các Bộ nghành có thẩm quyền, các tấm thảm này đạt độ uyển chuyển trong thi công và trong lắp đặt. Một nệm đá có chiều dày thông thường từ 0,23m đến 0,5m.

Thảm đá và những ứng dụng cùng Rọ đá neo

Trở lại với một vài dòng giới thiệu từ khởi nguyên sơ khai của Rọ đá, từ Gabion được người Pháp công nhận có nghĩa là một vị trí kiên cố. Vậy Gabion basket gọi chung là Rọ đá (một cái giỏ) mà từ đó có biến thể thiết kế với tên gọi là Mattresses từ này được gọi một cách chính xác là Nệm đá.

Vào thế kỷ 20, rọ được thiết kế đơn giản để gia cố và giữ đất trong các công trình sông suối chống xói mòn sụt lở và chúng phát huy hiệu quả, do đó được sử dụng rất phổ biến khắp nơi trên thế giới.

Lắp đặt rọ đá như thế nào

Minh họa một trường hợp thi công rọ đá giật cấp phía trước và giật cấp phía sau vật liệu lấp

Trong nửa cuối thế kỷ 20, một giải pháp tinh vi hơn, thông minh hơn trong việc sản xuất các sản phẩm Rọ đá hiện đại là bọc nhựa dây đan hoặc nhúng nóng mạ kẽm dây đan bằng thép, bởi những đặc tính được cải tiến này mà cấu trúc của nó bền bỉ hơn với thời gian.

Các kỹ sư tự tin đưa vào những thiết kế của mình để xây dựng các dự án bảo vệ đê điều, chống xói lở trong các công trình hạ tầng và dân dụng.  Nệm đá ngày càng tin cậy hơn với độ bền bỉ cùng với các công trình đã được sử dụng khắp nơi trên thế giới.

Rọ đá hộc là gì ?

 Rọ đá hộc là một định hình các kích thước khác nhau tùy thuộc vào thiết kế của công trình. Thông thường các tấm lưới xoắn kép được đan bằng máy chuyên dụng, được kết với nhau bằng những vách ngăn ở giữa.

Rọ đá hộc không phải là một khái niệm mới, mà chỉ là một biến thể thiết kế rọ đá từ thời sơ khai, đó là một cái giỏ đựng đầy đá. Nhưng tùy thuộc vào mắt lưới to nhỏ khác nhau để lèn đá vào  bên trong chiếc giỏ đó cũng khác nhau.

Có bao nhiêu loại rọ đá hộc? Phân nhóm có 02 loại, đó là có bọc nhựa dây đan và nhúng nóng mạ kẽm dây đan.

Quy cách mắt lưới dùng cho Rọ đá hộc thường có mắt lưới lớn, thông thường những mắt lưới đan tay có kích thước D=14cm đến 16cm thậm chí có mắt lưới rất lớn từ 20cm.

Quy cách của Rọ này thế nào ? Tùy theo các biến thể thiết kế, hoặc các yêu cầu của địa chất, các kỹ sư thiết kế có thể lựa chọn theo tiêu chí của Rọ.

Kích thước đá lấp, mắt lưới, đường kính dây đan, bọc nhựa PVC hay không. Hoặc đơn giản như vùng đất ba gian có địa hóa học độ trung tính thì chỉ cần dây đan mạ kẽm.

Rọ đá mạ kẽm là gì ?

Rọ đá mạ kẽm cũng được định hình như các loại lồng đá, với kích thước khác nhau tùy vào địa hình dự án. Do đó dây đan xoắn kép được mạ kẽm nhúng nóng tùy vào định lượng của kẽm để có dây đan chất lượng tùy thuộc vào độ dày của kẽm.

Dây đan mạ kẽm dây thép mềm để công tác đan mắt lưới dễ dàng hơn. Dây đan tùy thuộc vào sự chọn lựa và yêu cầu dủa dự án. Dây đan nhỏ nhất là từ 1.0mm đến 3.0mm. Việc đan các lồng đá này tùy thuộc vào máy đan.

Ban đầu máy đan các dây thép, tối thiểu từ 1.0mm đến 3.0mm. Thành các tấm lưới được cắt theo quy cách, dài, rộng, cao. Sau đó chúng được gép nối với nhau qua định hình các góc cạnh. Chúng được xếp và đóng kiện trước khi chở đến công trình.

Bạn có thể tham khảo thêm trong phần Báo giá Rọ đá của Hưng Phú.

Rọ đá mạ kẽm Báo giá rọ đá 2x1x1

Rọ đá bọc nhựa PVC là gì ?

Rọ đá hoặc thảm đá kè cứng cho sông suối, lót lòng kênh mương thủy lợi hoặc chống sạt lở đất. Tuổi thọ của công trình tùy thuộc vào chất lượng dây đan và kỹ thuật thi công lèn vật liệu lấp bên trong. Tuổi thọ công trình cũng tùy thuộc vào đặc tính khắc nghiệt của môi trường từng nơi riêng biệt.

Dựng thảm rọ đá tại nhà máy

 • Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là một “lồng đá” đan bằng dây thép mạ kẽm nặng hoặc mạ kẽm nhẹ. Bên ngoài được bọc thêm một lớp nhựa PVC để được bảo vệ lỏi thép trong môi trường ăn mòn kim loại tối đa.
 • Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là một tấm lưới thép được định hình theo khối. Ở những hình dạng thích hợp với vật liệu lấp bên trong. Dây đan mạ kẽm nhẹ hoặc mạ kẽm nặng được bọc thêm một lớp nhựa PVC bên ngoài.

Độ dày tối thiểu của dây đan rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là 1mm so với lỏi thép bên trong. Ví dụ như ta có dây đan có lỏi là 2,7mm thì bọc nhựa PVC xung quanh nó có đường kính là 3,7 đến 3,8mm.

Sản xuất rọ đá

Thiết kế kè rọ đá

Thiết kế kè rọ đá theo phương pháp kè cứng

Phương pháp kè cứng dùng vật liệu lấp là đá hoặc các vật liệu cứng khác. Một số trường hợp ngoại lệ. Một vài nơi họ dùng vật liệu là chất thải rắn không gây hại cho môi trường. Phương pháp kè cứng được thiết kế cho việc rải thảm đá, lót kênh mương và lòng sông suối.

Chống sạt lở đất

Phương pháp kè cứng bằng rọ đá, bảo vệ khu dân cư

Phương pháp kè cứng cũng áp dụng nhiều trong hầu hết tường chắn trọng lực. Tường chắn trọng lực thẳng đứng và tường giật cấp. Hầu hết phương pháp này đều áp dụng cho tất cả các quy cách rọ đá, thảm rọ và rọ neo.

Rọ đá là gì

Phương pháp kè cứng bảo vệ đất nhà ở

Phương pháp kè cứng có rất nhiều thiết kế khác nhau. Tùy vào vật liệu lấp ở địa phương mà các kỹ sư yêu cầu thi công theo thực địa. Cũng tùy thuộc vào dòng chảy thủy lực và độ xói mòn hoặc bồi tụ của lòng kênh. Của tường chắn chống sụt lở đất.

Các thiết kế kè rọ đá bảo vệ các công trình theo hình vẽ sau.

rọ đá bảo vệ bờ đê rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Rọ đá và tường trọng lực

Các phương pháp kè cứng chống sụt, trượt đất. Chống xói mòn và tường chắn trọng lực. Theo các hình vẽ như sau

rọ đá hộc rọ đá xây tường trọng lực Rọ đá hộc Tường chắn trọng lực

Hưng Phú là nhà sản xuất và thương mại Rọ đá – Thảm đá – Lưới thép xoắn kép. Trong hơn 15 năm qua. Thiết kế kè rọ đá là công việc thuộc về các kỹ sư địa chất hoặc các Kỹ sư Địa kỹ thuật nền móng.

Vì là nhà sản xuất Rọ đá – Thảm đá cung cấp cho rất nhiều công trình từ Trung Bộ đến tận mũi Cà Mau, Tây Nguyên. Những nơi có địa tầng phức tạp nào sử dụng nhiều Rọ đá kết hợp với Vải địa kỹ thuật.?

Những thiết kế kè rọ đá trong thuật ngữ chuyên nghành Địa kỹ thuật nền móng thường gọi là kè cứng. Phương pháp kè cứng dùng Rọ đá hoặc Thảm đá được sử dụng hầu hết trong các công trình chống sạt lở đất.

Thiết kế kè rọ đá theo bản vẽ dự án có những trường hợp Đúng nhưng không cần thiết. Cũng có những bản thiết kế kè rọ đá sử dụng kết hợp Vải địa là cần thiết nhưng không có trong thiết kế. Chúng tôi không dám nói rằng những Kỹ Sư họ làm sai. Có thể là những cảm tính trong tính toán hoặc những kinh nghiệm ở một góc độ hoặc một tầm nhìn khác.

Mọi thiết kế trong các dự án xây dựng nói chung, trong công tác kè chống xói mòn đều phải qua thí nghiệm mới đáng tin cậy.

Tạm kết là: Trong phương pháp thiết kế kè rọ đá có hai phương pháp. Đó là kè cứng và kè mềm. Bạn có thể tìm đọc trong nội dung chúng tôi xuất bản về Phương pháp kết hợp lưới rọ đá và Túi địa kỹ thuật trong công tác chống xói mòn sạt lở bờ sông trong link.

Thiết kế kè lưới thép rọ đá bằng phương pháp kè mềm

Túi địa kỹ thuật

Phương pháp kè mềm dùng lưới rọ đá, định  hình thành các khối theo quy cách thiết kế dự án, nhưng vật liệu lấp bên trong không phải là đá. Mà bằng các Túi địa kỹ thuật được lèn vật liệu cát đất ở địa phương.

Nói một cách giản dị. Túi địa kỹ thuật là một cái túi được may lại bằng vải địa kỹ thuật dệt hoặc không dệt. Vải địa kỹ thuật có cường độ chịu kéo hay còn gọi là độ kháng kéo từ 9kN/m đến 30kN/m. Bạn từng thấy cái “bao cát” rồi chứ? chính là nó.

Trong tiếng Anh gọi là Geobags. Túi địa kỹ thuật sử dụng nhiều nhất được may bằng vải địa kỹ thuật không dệt. Hưng Phú thường may chúng bằng vải địa kỹ thuật ART12 hoặc ART15.

Trong công nghệ dệt vải xuyên kim, nhà sản xuất có cho một loại kháng chất chống tia cực tím UV. Do đó ở công trình chúng chống chịu được ánh nắng mà không mục hóa trong một thời gian dài.

Lưới thép rọ đá và túi địa kỹ thuật Túi địa kỹ thuật

Túi địa kỹ thuật được may từ vải địa, do đó chúng có các tính năng thoát nước và tách lọc qua kích thước lỗ. Giữ lại vật liệu cát lấp bên trong nó. Được sử dụng nhiều trong các công trình kè sông. Công trình lấn biển, bảo vệ linh hoạt cho các địa hình không bằng phẳng.

Túi địa kỹ thuật sử dụng trong vài năm, chúng tạo thành thảm thực vật phủ xanh bên trên nó. Đó những yếu tố ảnh hưởng đến tia cực tím chiếu lên nó suy giảm, làm kéo dài tuổi thọ và thời gian mục hóa lên đến cả trăm năm.

Túi địa kỹ thuật và thảm thực vật

Phương pháp kè mềm  không dùng lưới rọ đá.

Lưới rọ đá là gì ?

Cấu tạo lưới rọ đá

Mắt lưới rọ đá

Cấu tạo mắt lưới rọ đá – Hưng Phú sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM

Lưới rọ đá là một tấm lưới được đan bằng dây thép mềm mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC. Mỗi một mắt lưới hình lục giác được xoắn kép tạo thành 2 vòng đôi với kích thước mắt lưới khác nhau.

Dây đan tạo nên tấm lưới có đường kính dây đan tương đương với các tiêu chuẩn kỹ thuật. TCVN hoặc ASTM tùy theo yêu cầu thí nghiệm của công trình.

Chú ý: Lưới rọ đá hoàn toàn khác hẳn lưới thép B40 mà trong dân gian thường gọi. Ở lưới B40 chúng được đan với công nghệ đơn giản hơn bằng cách định hình ziczac. Mỗi mắt lưới được móc đơn vào với nhau thành ô lưới hình vuông.

Lưới rọ đá xoắn kép có đường kính dây đan thép mạ kẽm nhỏ nhất từ 1.5mm đến 3.0mm. Nếu là dây đan mạ kẽm bọc nhựa PVC thì có dây đan nhỏ nhất từ 3.0mm đến 3.7mm.

Mắt lưới rọ đá

Mắt lưới rọ đá D = 8cm của Hưng Phú sản xuất

Kích thước mắt lưới hiện nay thông dụng nhất trong các công trình kè cứng là.:

Mắt lưới 6cmx8cm = D = 6cm. Mắt lưới 8cmx10cm = D = 8cm. Mắt lưới 10cmx12cm = D =10. Mắt lưới D=12. 

Ưu điểm lưới rọ đá

Rọ đá từ thuở sơ khai chúng khá đơn giản bằng các lồng gép các dây đan bằng cách hàn lại với nhau. Qua quá trình sử dụng hàng trăm năm nay. Các kỹ sư tin cậy trong giải pháp kè cứng. Rọ đá được cải tiến bằng cách mạ kẽm dây đan. Ở môi trường khắc nghiệt như đê biển. Lưới thép rọ đá được bọc một lớp nhựa PVC quanh nó dày 1mm.

Ưu điểm của lưới rọ đá là:

 • Sự linh hoạt trong định hình và lắp đặt dễ dàng
 • Mắt lưới xoắn kép không bị phá vỡ cấu trúc khi một mắt lưới bị bung vỡ.
 • Khắc phục sự bung vỡ dễ dàng bằng cách vá lại chúng từng mắt lưới.

Mời bạn xem qua các tiêu chuẩn rọ đá Hưng Phú và chỉ tiêu sản xuất. Ở đó chúng tôi đã trình bày rất rõ về các ưu điểm cũng như các tiêu chuẩn sản xuất.

Thi công rọ đá dưới nước như thế nào ?

Thi công rọ đá và thảm đá là một công việc nặng nhọc. Đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng cơ giới hạng nặng. Các nhà thầu thi công cho các công trình trọng điểm Quốc gia về Rọ đá. Cũng như các chủ đầu tư thương căn cứ vào tiêu chuẩn thi công TCVN 10335:2014 để nghiệm thu.

Bộ tiêu chuẩn này là tài liệu để hầu hết mọi nhà thầu thi công vật liệu Rọ đá tham chiếu. Trong công tác thi công và nghiệm thu. Nó là tài liệu khá đầy đủ và được trích dẫn trong bộ tiêu chuẩn của ASTM Quốc tế. Mời bạn xem thêm tài liệu viện dẫn ở bên dưới.

Biện pháp thi công rọ đá mà chúng tôi xuất bản trong bài viết này. Nhằm giúp các Nhà thầu thi công Rọ đá tham khảo và tham chiếu một cách đầy đủ hơn. Nó không những đúc kết kinh nghiệm ngoài thực tiễn. Mà còn hữu ích trong các yêu cầu thí nghiệm và quy trình cắt mẫu.

TCVN 10335:2014 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

RỌ ĐÁ, THẢM ĐÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM MẮT LƯỚI LỤC GIÁC XOẮN KÉP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gabions, Revet Mattresses and double – twisted hexagonal mesh Products used for Waterway Constructions  Specifications

Công tác chuẩn bị thi công

Mỗi một nhà thầu đều có những kinh nghiệm riêng. Trong các biện pháp thi công rọ đá – Thảm đá. Năng lực nhà thầu tuỳ thuộc và thiết bị chuyên dụng sẳn có để có thể thi công Rọ đá – Thảm đá một cách thuận lợi hay không.

Trong khâu sản xuất rọ đá mà Hưng Phú công bố theo tiêu chuẩn Cơ sở. Về quy cách đóng kiện và chằng buộc kiện theo lô và ngày sản xuất. Khi đến công trình. Rọ đá Hưng Phú luôn định sẳn khung viền (boder).

Dây đan mạ kẽm hoặc dây đan bọc nhựa trong công tác sản xuất. Rọ đá Hưng Phú luôn bảo đảm về tính mềm dẽo. Bảo đảm tính dằn xóc của khối đá khi thi công. Không bị bong tróc lớp nhựa bọ hoặc trầy xước lớp mạ kẽm.

Biện pháp thi công rọ đá

Biện pháp thi công rọ đá – Thả thảm đá bằng thiết bị chuyên dụng

Trích dẫn:

Cốt thép làm rọ, thảm phải đúng chủng loại thiết kế, là loại thép mạ hoặc mạ và bọc nhựa, đảm bảo đường kính, lớp mạ bền chặt, không bị bong rộp, trầy xước quá giới hạn quy định, đảm bảo các yêu cầu được quy định ở Điều 5 của tiêu chuẩn này. Dây buộc và các dây thép gia cường, các giằng ngang cũng phải được mạ hoặc mạ và bọc nhựa.

Các rọ, thảm phải đảm bảo chất lượng và kích thước theo yêu cầu thiết kế, trước khi đưa vào thi công đều được Kỹ sư giám sát kiểm tra chấp thuận.

Dự toán trình duyệt dự án

Lưới thép rọ đá chúng tôi báo giá đến quý khách bằng m2. Tùy theo mắt lưới lớn nhỏ và đường kính dây đan. Bọc nhựa PVC hay mạ kẽm mà chúng tôi có báo giá cho quý bạn. Căn cứ vào số lượng cũng như thời gian thanh toán giao hàng. Giá có thể tốt hơn nếu bạn chịu khó thảo luận. Cho chúng tôi biết thêm vài thông tin mà dự án bạn yêu cầu.

Bạn có thể tham khảo ở bài viết báo giá rọ đá mạ kẽm | Rọ đá bọc nhựa PVC Hưng Phú và những chỉ tiêu sản xuất. Trong Link kèm theo. Túi địa kỹ thuật hiện nay chúng tôi chưa có báo giá cụ thể. Tuy vậy chúng tôi định giá được rằng. Cùng trong một khối lượng đá lấp. Nếu sử dụng túi địa kỹ thuật kết hợp với lưới rọ đá, quý khách có thể tiết kiệm từ 30 đến 40% giá trị công trình.

Kích thước rọ đá là gì ?

Rọ đá – Thảm đá và Thảm rọ đá là những khối định hình chiều dài, rộng và cao. Do đó chúng có những kích thước lớn nhỏ khác nhau để có tên gọi là rọ hoặc thảm. Định hình theo chiều dài và có hình tròn thường gọi là rồng đá.

Kích thước rọ đá thông dụng là gì ?

Kích thước rọ đá thông dụng, là những định hình khối lập phương trong phương pháp thiết kế từ khâu sản xuất cho đến thi công. Những kích thước được khẳng định thiết kế đó là tối ưu cho từng loại đá, thích hợp cho từng loại mắt lưới khác nhau trong cùng một phương pháp kè.

Chúng được sử dụng một cách phổ biến và thường xuyên trong quá trình chúng tôi sản xuất và cung ứng cho các nhà thầu thi công.

Kích thước rọ đá Quy cách thông dụng hiện nay chúng tôi thường cung cấp Rọ đá 2mx1x0.5m hoặc Rọ đá 2mx1mx1m cùng với chỉ tiêu dây đan thông dụng bao gồm dây đan bọc nhựa PVC và dây đan mạ kẽm nhẹ theo tiêu chuẩn TCVN 2053 1993. Cũng là tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú đã đăng ký.

Kích thước rọ đá đặc biệt là những chiếc “lồng đá” định hình một cách đặc biệt, nó không theo một quy chẩn cụ thể nào. Những định hình kích thước này thường đi đôi với các công trình kè cứng có địa hình phức tạp. Thường chúng được định hình rọ đá cho cảnh quan hoặc các công trình thủy lợi, ngăn cống rảnh và chống xói mòn cho các trụ cầu.

Kích thước rọ đá thông dụng nhất là những định hình khối lập phương gọi là Hộp rọ đá hoặc các Khối rọ liên kết với nhau tạo thành Thảm rọ đá. Định hình tấm thảm lớn mõng và rộng gọi là Thảm đá. Ngoài ra các định hình khác đều không nằm trong kích thước thông dụng. Ví dụ như Rọ đá neo hoặc Rồng đá.

Kích thước mắt lưới (mm) Rọ đá thông dụng Thảm đá thông dụng
Kích thước

Dài x Rộng x Cao

Tổng diện tích

M2

Kích thước

Dài x Rộng x Cao

Tổng Diện tích

M2

P6 (6cm x 8cm)

P8 (8cm x 10cm)

P10 (10cm x 12cm)

1m x 1m x 0.5m 4 m2 3m x 2m x 0.5m 19 m2
1m x 1m x 1m 6 m2 4m x 2m x 0.3m 24,4 m2
2m x 1m x 0.5m 7,5 m2 5m x 2m x 0.5m 31 m2
2m x 1m x 1m 11 m2 6m x 2m x 0.3m 31,8 m2
2m x 1,5m x 0.5m 10,25 m2 10m x 2m x 0.5m 52,6 m2
Ghi chú + Dung sai kích thước mắt lưới: ± 10%

+ Dung sai đường kính dây đan, dây viền: ± 5%

+ Dung sai kích thước thảm (dài, rộng, cao): ±5%; ±5%; ±5%

+ Trọng lượng mạ kẽm: 50÷80 g/m2 / 250÷280 g/m2

+ Dây buộc 2.2 – 3.2 được cung cấp kèm theo = 2% trọng lượng thảm.

Kích thước rọ đá và thảm đá được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng

Tiêu chuẩn rọ đá ?

Có 02 tiêu chuẩn thường sử dụng trong công tác thi công kè cứng bằng Rọ đá. Tiêu chuẩn cơ sở mà các nhà máy sản xuất Rọ đá trên toàn Quốc là theo TCVN 2053:1993. Đây là tiêu chuẩn rọ đá cơ sở được công bố sản xuất mặc định theo dây đan.

Tiêu chuẩn rọ đá mới đó là theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10335:2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy – Yêu cầu kỹ thuật.

Bộ tiêu chuẩn này thường sử dụng trong các công trình trọng điểm quốc gia. Nó bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật thi công rọ đá và nghiệm thu ngoài thực địa. Cũng bộ tiêu chuẩn này. Chúng được viện dẫn khá nhiều từ các tiêu chuẩn thí nghiệm ASTM. Ví dụ:

ASTM D6711, Standard Practice for Specifying Rock to Fill Gabions, Revet Mattresses, and Gabion Mattresses (Tiêu chuẩn thực hành xác định loại đá dùng trong rọ đá, thảm đá và thm rọ đá).

ASTM D7014, Standard Practice for Assembly and Placement of Double-Twisted Wire Mesh Gabions and Revet Mattresses (Tiêu chuẩn thực hành về lắp đặt rọ đá và thảm đá mắt lưới lục giác xoắn kép).

Quy cách đặc biệt của rọ đá – thảm đá

Quy cách đặc biệt là những quy cách của rọ đá không thuộc những quy cách thông dụng ở trên. Chúng thường là những định hình khối đặc biệt có thể theo hình thanghình tam giác, hình tròn hoặc là lục giác. Nói một cách ngắn gọn. Rọ đá có quy cách đặc biệt không phải là định hình lập phương hoặc chữ nhật trừ trường hợp ngoại lệ Rọ đá Neo.

Rọ đá neo cũng là một trong những quy cách đặc biệt của định hình trong thi công. Vậy rọ đá neo là gì?

Rọ đá neo là một định hình khối đá lập phương hoặc khối đá hộc được lèn bên trong rọ, gọi là Rọ đá hộccó chiều cao như một Rọ đá bình thường theo các quy cách ở trên. Nhưng khác biệt là phần thân của rọ có thêm một tấm lưới neo vào đất hoặc neo vào các vị trí phía trên đỉnh hoặc phía dưới chân công trình. Cấu trúc tấm neo này giữ có khối hoặc toàn bộ khối của của công trình không bị sụp đổ.

Rọ đá neo
Cấu tạo rọ đá neo

Thảm đá – Quy cách đặc biệt theo đơn đặt hàng. 

Thảm đá là một quy cách đặc biệt, bởi nhà thầu thi công phải bảo đảm có các thiết bị thi công cớ giới chuyên dụng cho việc thả thảm đá lớn. Quy cách của Thảm đá tối đa hiện nay là 10mx3mx03m và 10mx3mx0.5m.

Thảm đá và thảm rọ đá, thông thường được sử dụng trong việc chống xói mòn ở những nơi có dòng chảy mạnh và bồi tụ lớn. Mặt rộng của lòng sông, bờ kênh, hoặc bờ đê được kè rọ đá, kết hợp với vải địa kỹ thuật không dệt có lực kéo từ 12kN/m đến 22kN/m

Thả rọ đá - thảm đá chuyên dụng
Xà lan thả rọ đá thảm đá chuyên dụng

Quy cách đặc biệt của Thảm Rọ đá hoặc Rọ đá thường được sử dụng trong những công trình nào?. 

 • Những công trình phức tạp có tường chắn trọng lực neo trong đất nhằm cải tạo và chống xói mòn sông suối, bao gồm làm đẹp cảnh quan
 • Những công trình kè đê đập trong Thủy lợi đê điều, bao gồm xử lý các ống cống điều tiết xả lũ hoặc điều tiết tưới tiêu trong nông nghiệp
 • Các công trình trang trí cảnh quan.
Rọ đá
Rọ đá – thảm đá theo quy cách đặc biệt

Tiêu chuẩn rọ đá Hưng Phú

Hưng Phú sản xuất rọ đá – Thảm đá theo mọi tiêu chuẩn hiện có. ASTM hoặc TCVN 10035:2014 hoặc Tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú công bố và đăng ký với Cụ sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp.

 

Rọ đá Hưng Phú
Rọ đá Hưng Phú sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở Rọ đá – Thảm đá Hưng Phú sản xuất

Tiêu chuẩn cơ sở là căn cứ mà chúng tôi sản xuất tất cả các mặt hàng Rọ đá -Thảm đá ở mọi quy cách, nếu quý khách không có yêu cầu đặc biệt nào cho dự án. Mộ Hợp đồng sản xuất gia công, mặc nhiên là Tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở được mặc nhiên là Dây đan mạ kẽm nhẹ, dây đan mạ kẽm nhẹ có bọc nhựa PVC. Dây viền mạ kẽm nhẹ, dây viền mạ kẽm nhẹ có bọc nhựa PVC. Ngoài ra dây buộc chúng tôi cung cấp theo đơn hàng tính theo trọng lượng của đơn hàng. Dây buộc theo đơn Mạ kẽm nhẹ có đường kính là 2mm đến 2.2mm. Và bọc nhựa PVC từ 1.9mm đến 2.2mm.

Quy cách thông thường đi kèm theo với dây đan và dây viền mặc định cho công bố theo Tiêu chuẩn cơ sở như trên là:

 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.2mm Dây viền 2.7mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.4mm Dây viền 3.0mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.7mm Dây viền 3.2mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 3.0mm dây viền 3.4mm (Không bọc nhựa PVC)

Sau đây là bảng công bố tiêu chuẩn cơ sở của Hưng Phú về chỉ tiêu dây đan, đây viền và cả quy cách thông dụng đã được đăng ký.

Rọ đá Hưng Phú & 02 chỉ tiêu sản xuất | Những điều cần biết
Tiêu chuẩn cơ sở về dây đan và dây viền Rọ đá Hưng Phú

Tiêu chuẩn TCVN:10335:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 là một tiêu chuẩn mới nhất về rọ đá – Thảm đá, bao gồm các chỉ tiêu dây đan, dây viền và dây buộc. Đây là một tiêu chuẩn khá cao đòi hỏi dây đan mạ kẽm nặng, cùng với các sai số (Dung sai) cho phép là rất nhỏ ở tiêu chuẩn thí nghiệm dây đan. Và có dung sai cho phép lớn chỉ ở mắt lưới danh định.

Bộ tiêu chuẩn này do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Và do đó hầu như chúng được sao chép gần hết các tiêu chuẩn của ASTM Quốc tế về Rọ đá – Thảm đá, bao gồm cả các chỉ tiêu dây đan mạ kẽm nặng, và bọc nhựa PVC cũng thí nghiệm theo tiêu chuẩn nhựa của phương pháp thí nghiệm theo  ASTM.

Tiêu chuẩn rọ đá
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN cũng là tiêu chuẩn Quốc tế về Rọ đá – Thảm đá

Kích thước mắt lưới và dung sai cho phép trong tiêu chuẩn.

Dung sai Rọ đá
Dung sai trong mắt lưới

Thông số kỹ thuật và chỉ tiêu thí nghiệm của dây nhựa PVC

Thông số kỹ thuật dây đan PVC
Phương pháp thử của dây đan bọc nhựa PVC

Báo giá rọ đá theo quy cách và tiêu chuẩn nào ?

Bảng báo giá rọ đá quy cách thông dụng này căn cứ vào bảng báo giá tính theo m2 mà Hưng Phú đã xuất bản ở bài viết Báo giá rọ đá Hưng Phú theo chỉ tiêu sản xuất. TCCS = Tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú công bố chất lượng cũng như đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp và quy cách Rọ đá & Thảm đá trong xây dựng hạ tầng cơ bản.

Nếu là dây đan và dây viền có bọc nhựa PVC theo quy cách báo giá trên, đường kính dây đan có kích thước sau khi bọc nhựa PVC là +1mm. Nghĩa là dây đan bọc nhựa PVC lúc này có đường kính là 3.2mm theo dung sai TCVN 10035:2104 là +-5%. Dây viền mạ kẽm nhẹ từ 2.7mm bọc nhựa PVC là 3.7mm.

Báo giá rọ đá theo dây đan mạ kẽm 2.4mm dây viền 3.0mm mắt lưới P8 = 8cm x 10cm

Những quy cách thông dụng trong bảng báo giá rọ đá chúng tôi cung cấp bên dưới. Được tham chiếu với bảng báo giá Rọ đá mà Hưng Phú cung cấp sau đây. Vì giá thép của thị trường thế giới cũng như nội địa. Trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay chúng biến động thất thường.

Vải địa kỹ thuật không dệt nào sử dụng chung với Rọ đá ?

Rọ đá hưng Phú
Hình 4 – Vải địa kỹ thuật kết hợp với Rọ đá

Loại vải địa nào kết hợp ?

Vải địa kỹ thuật không dệt có tính năng tách lọc, gia cường và thoát nước. Nhưng với “sức nặng ngàn cân” của lớp rọ đá hoặc mặt rộng của tấm Thảm đá bên trên. Việc gia cường một lớp vải địa kỹ thuật bên dưới là cần thiết.

Hưng Phú có 02 loại vải địa kỹ thuật không dệt để kết hợp với công tác Kè Rọ đá. Vải địa kỹ thuật không dệt giá rẻ bán theo Kg, mỗi Kg có diện tích từ 4 – 5m2  trên mỗi Kg. Lực kéo từ 12kN/m đến 15kN/m. Khổ vải rộng 1,6m định lượng 200g/m2

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Loại vải địa kỹ thuật không dệt ART có bảng báo giá kèm theo sau đây:

Chúng tôi minh họa ở Hình ảnh 4. Rọ đá Hộc được kết hợp cùng vải địa kỹ thuật không dệt có lực kéo từ 15kN/m đến 25kN/m trong trường hợp này.

Khối cấu trúc này nếu không giữ được những “hạt cát nhỏ phía sau” thì qua một thời gian ngắn, chúng sẽ đổ sập cấu trúc vì quá nặng. Điều này thường xảy ra ở những tường chắn trọng lực dùng vật liệu bê tông khối gép với nhau.

Miệng cống là nơi mà các thiết kế kè rọ đá được sử dụng nhiều nhất. Ở Việt Nam hiện nay hầu như khắp nơi trong cả nước đều sử dụng các phương án kè cứng. Cống rảnh nhiều nhất trong công tác thủy lợi miền đồng bằng Sông Cữu Long – Tây Nam bộ. Cống rảnh trong tường chắn trọng lực ở vùng núi Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắc Nông.

Kết hợp Rọ đá và Vải địa kỹ thuật không dệt

Sự kết hợp nào cũng có những mục đích cần thiết của nó. Thông thường những dự án dùng Rọ đá lót kênh như chúng tôi minh họa sau đây:

Thiết kế kè rọ đá
Hình 5 – Lót vải địa kết hợp không những công trình kè, mà ở công trình lót kênh cũng được sử dụng

Trong trường hợp này, vải địa kỹ thuật không dệt xuyên kim sợi ngắn. Thông thường Hưng Phú cung cấp cho Khách hàng của mình là Vải địa kỹ thuật ART 15 và Vải địa kỹ thuật ART 25. Vải địa kỹ thuật mõng có lực kéo từ 12 đến 15kN/m được lót chống rửa trôi đất trên mái dốc hoặc dưới chân công trình có dòng chảy yếu.

Ở bất kỳ thiết kế kè rọ đá nào cũng theo nguyên lý thiết kế chống xói mòn và rửa trôi đất. Nghĩa là cấu trúc nặng bên trên nó sẽ sụp đổ nếu dòng chảy nước len lỏi vào bên trong vật liệu lấp. Lâu ngày nếu không chống xói mòn, sẽ bị hỏng chân hoặc bục rổng phía bên trong gây sụp đổ.

Cũng như những gợi ý bên trên. Các thiết kế kè rọ đá đôi khi sử dụng vật liệu vải địa là không cần thiết, ví dụ như các công trình tạo cảnh quan làm đẹp. Nhưng những công trình kè chống sạt lở đất phục vụ dân sinh thì bắt buộc phải có vải địa nếu bạn không muốn công trình sụp đổ sớm.

Bạn có thể tham  khảo thêm ở bài viết. Kè Rọ đá chống sạt lở đất tại các điểm dân cư vùng núi ở Việt Nam

Một vài đề xuất theo kinh nghiệm của chúng tôi, về việc kết hợp thiết kế kè rọ đá với vải địa kỹ thuật không dệt ART hoặc vải địa kỹ thuật TS như sau:

 • Với tường chắn trọng lực, phía chân công trình là nền đất cứng như các vùng miền núi Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt hoặc kè các chân công trình đường cao tốc ngang qua núi đồi. Hãy sử dụng Rọ đá kè cứng kết hợp vải địa kỹ thuật không dệt ART 12 đến ART15.
 • Với tường chắn trọng lực kè bảo vệ đê chắn sóng biển, kè bảo vệ các công trình cầu cống, lót kênh trên vùng đất yếu. Vải địa kỹ thuật có thêm chức năng gia cường ổn định nền móng. Thông thường sử dụng các loại vải địa kỹ thuật ART có lực kéo từ 22kN/m đến 25kN/m. Tương đương vải địa kỹ thuật ART 20 và ART25.
 • Ở những đồi núi triền dốc, thiết kế kè rọ đá còn kết hợp với Lưới địa kỹ thuật. Cùng với vật liệu Bấc thấm hoặc các giải pháp thoát nước khác như tạo các cống cát bao bọc bởi vải địa, Bấc thấm ngang có chiều rộng từ 40cm đến 60cm.

Có hai phía cần phải bảo vệ sự rửa trôi đất trong công tác kè cứng cũng như kè mềm bằng rọ đá hoặc thảm đá. Đó là dòng chảy từ bên trên mái Taluy chảy dọc xuống chân công trình. Dòng chảy thứ 2 cần được bảo vệ là dưới chân công trình là con mương hoặc con suối.

Nhìn qua hình minh họa từ thực tế hiện trường. Trong công tác của dự án này không có vải địa kỹ thuật chống xói mòn và rửa trôi đất. Với nền đất cứng chủ yếu là đá ở bên dưới địa tầng, như công trình này Chủ đầu tư cũng là Người thiết kế đảm bảo không cần dùng vải địa kỹ thuật, vì nó không cần thiết.

Thiết kế kè rọ đá
Hình 6 – Cừ tràm đóng cọc giữ chân công trình

Cừ tràm là một vật liệu chịu nước rất lâu năm. Vùng miền Tây Nam Bộ đa số sử dụng chúng để gia cố nền móng trong công tác xây dựng nhà ở. Đặc điểm của Cừ tràm là không được khô nước, nếu không trong vài tháng phơi nắng chúng sẽ bị bục rửa ngay.

Giải pháp đóng cừ tràm như hình ảnh 6 bên trên bạn thấy. Thiết kế kè rọ đá cứng này được gia cố một hàng cừ tràm bên dưới để giữ chân công trình. Dòng suối này có lưu lượng thủy lực mức trung bình,nghĩa là sự bồi tụ cũng như xói mòn ở mức trung bình. Và công trình này hoàn toàn không có một sơ suất nào.

Một vài hình ảnh rọ đá bọc nhựa PVC do Hưng Phú sản xuất

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Đảm bảo chất lượng công trình tăng tuổi thọ gấp đôi với Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC mà Hưng Phú sản xuất và cung ứng cho các công trình Rọ đá mạ kẽm Báo giá rọ đá Báo giá rọ đá hộc Báo giá rọ đá hộc Báo giá rọ đá hộc Báo giá rọ đá hộc Sản xuất rọ đá

The post Lưới Rọ đá – Thảm đá và những câu hỏi thường gặp appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/ro-da-tham-da-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html/feed 0 10409
Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC và những câu hỏi thường gặp về Rọ đá – Thảm đá https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da-boc-nhua-pvc-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da-boc-nhua-pvc-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html#respond Fri, 26 Nov 2021 10:07:27 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=10325 Đảm bảo chất lượng công trình tăng tuổi thọ gấp đôi với Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC mà Hưng Phú sản xuất và cung ứng cho các công trình

The post Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC và những câu hỏi thường gặp về Rọ đá – Thảm đá appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là gì ?

Chào bạn trở lại với chuyên trang địa kỹ thuật nền móng của Hưng Phú. Như chúng tôi đã xuất bản bài viết cung cấp thông tin Rọ đá mạ kẽm và những câu hỏi thường gặp trong Chuyên mục. Sản phẩm rọ đá mà Hưng Phú sản xuất cũng như các nhà sản xuất khác. Tuân thủ theo 2 tiêu chuẩn dây đan và định hình thông dụng. Nhật đặt hàng mọi quy cách.

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC – Hưng Phú sản xuất

Rọ đá hoặc thảm đá kè cứng cho sông suối, lót lòng kênh mương thủy lợi hoặc chống sạt lở đất. Tuổi thọ của công trình tùy thuộc vào chất lượng dây đan và kỹ thuật thi công lèn vật liệu lấp bên trong. Tuổi thọ công trình cũng tùy thuộc vào đặc tính khắc nghiệt của môi trường từng nơi riêng biệt.

 • Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là một “lồng đá” đan bằng dây thép mạ kẽm nặng hoặc mạ kẽm nhẹ. Bên ngoài được bọc thêm một lớp nhựa PVC để được bảo vệ lỏi thép trong môi trường ăn mòn kim loại tối đa.
 • Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là một tấm lưới thép được định hình theo khối. Ở những hình dạng thích hợp với vật liệu lấp bên trong. Dây đan mạ kẽm nhẹ hoặc mạ kẽm nặng được bọc thêm một lớp nhựa PVC bên ngoài.

Độ dày tối thiểu của dây đan rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là 1mm so với lỏi thép bên trong. Ví dụ như ta có dây đan có lỏi là 2,7mm thì bọc nhựa PVC xung quanh nó có đường kính là 3,7 đến 3,8mm.

Tính khối lượng rọ đá Sản xuất rọ đá

Với dây chuyền sản xuất bọc nhựa mới. Hưng Phú sản xuất bọc nhựa PVC dây đan từ 3,5 đến 4T /ca và 02 máy bọc nhựa PVC. Công suất trung bình của Nhà máy sản xuất là 120 Tấn/tháng. Với các công trình đòi hỏi tiến độ giao hàng nhanh chóng. Hưng Phú luôn đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất từ các quy cách thông dụng đến quy cách đặc biệt.

Tuổi thọ của Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC là bao nhiêu năm ?

Trong phòng thí nghiệm vật liệu được chiếu tia cực tím UV trong 500 giờ sau khi thí nghiệm. Trước hết lớp nhựa PVC với ứng suất kéo có thể giảm đi 50% so với ban đầu. Tuổi thọ của lớp nhựa PVC này cũng được tính toán với những phương pháp thử khá phức tạp.

Tính thời gian mà thị trường sản xuất Rọ đá trong nước sôi động nhất từ năm 2000 đến nay. Một vài nhà sản xuất manh nha tiên phong trong lĩnh vực này từ những năm 1998. Đến nay cũng đã hơn 30 năm. Chúng tôi thật sự là không có số liệu thống kê chính xác về “tuổi thọ” của các công trình đã sử dụng.

Lưới thép rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Đó là các dự án lót đáy kênh, dự án kè chống sạt lở suối. Hoặc các dự án đê chắn sóng biển. .Một lớp lưới rọ bên trên bề mặt được phủ bởi thảm thực vật. Những công trình này có tuổi thọ lên đến 50 năm.

Dấu hiệu để nhận biết một lớp nhựa PVC có bền hay không. Nếu là công trình được phơi nắng trong 5 năm. Lớp nhựa tốt chỉ bị bạc màu và còn độ dẻo. Nếu chất lượng kém, do tạp chất trong nhựa PVC nhiều như bột đá. Lớp nhựa này sẽ bị mục hóa nhanh chóng trong 3 mùa nắng hạn.

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Hưng Phú

Lưới thép rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Hưng Phú có tuổi thọ lên đến 50 năm

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC chất lượng cao giá rẻ ?

Theo một cách suy nghĩ thông thường thì không có sản phẩm nào có chất lượng cao, nhưng giá lại rẻ. Nhưng ta thử xem lại một vài khía cạnh “đầu tư” xem sao ? Nó có đúng là chất lượng cao nhưng giá rẻ không ? Hãy bắt đầu bằng việc so sánh bạn mua một đôi giày xem.

 • Tôi mua một đôi giày giá 2.500.000 Đồng đi được 3 năm thậm chí nó còn không chịu hư để mua đôi khác.
 • Tôi mua một đôi giày giá rẻ chỉ có 450.000 đồng. Đi Đà Lạt chỉ trèo một ngọn đồi là đế đi đường đế, giày đi đường giày.

Rọ ràng là đôi giày có giá đắt thì đi được lâu. Vì nó có chất lượng cao thì nó đắt tiền. Việc đắt tiền ở đây là một khoản đầu tư chứ không phải một sự “tiêu xài”. bạn thử nghĩ nếu là một công trình xây dựng nền móng. Khi chất lượng kém vì bạn chọn nó “rẻ hơn” có vài chục ngàn đồng trong một đơn vị tính.

Vậy chất lượng cao giá rẻ là khi bạn chịu một khoản đầu tư ban đầu. Theo thời gian sử dụng hàng năm. Có chi phí rất thấp so với giá rẻ  mà chất lượng kém. Điều này làm bạn tốn kém thời gian và tiền bạc để sửa chữa chúng.

Sự cạnh tranh của Hưng Phú

Hưng Phú không cạnh tranh với các đối thủ là nhà sản xuất Rọ, với chỉ chú ý đến giá thành mà không chú ý đến chất lượng. Nhà cung cấp dây đan mềm của Hưng Phú cũng là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất rọ đá khác. Nhưng nguyên liệu nhựa PVC của Hưng Phú là có chọn lựa với giá thành hợp lý.

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Chất lượng của nhựa PVC mà Hưng Phú sản xuất

Chất lượng của rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC khá dễ nhận biết qua lý tính. Đó là khả năng uốn dẻo qua từng mắt lưới không bị giòn gãy. Mắt lưới đều do dây vặn xoắn không bị quá cứng hoặc quá mềm.

Qua một vài dự án mà khách hàng chúng tôi cung cấp. Lưới rọ của Hưng Phú phơi nắng trong 5 năm vẫn giữ nguyên đặc tính ban đầu dù có bạc màu. Những điểm xoắn vẫn giữ nguyên trạng và sức căng của các mắt lưới không bị biến dạng nhiều dưới tác động của khối vật liệu lấp.

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Các khối rọ bọc nhựa dây đan chống chịu lực dằn xóc khối đá

Tiêu chuẩn Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Tiêu chuẩn dây đan mạ kẽm nhẹ TCVN

TCVN 2053 1993. Cũng là tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú đã đăng ký.

Kích cỡ mắt lưới và đường kính dây tiêu chuẩn: 

Kích thước mắt lưới (mm) Đường kính dây đan Đường kính dây viền
Mạ kẽm

không bọc nhựa

Mạ kẽm bọc nhựa Mạ kẽm

không bọc nhựa

Mạ kẽm bọc nhựa
 

P6(60 x 80)

2,2 2,2 – 3,2 2,7 2,7 – 3,7
2,4 2,4 – 3,4 3,0 3,0 – 4,0
2,7
 

P8(80 x 100)

2,2 2,2 – 3,2 2,7 2,7 – 3,7
2,4 2,4 – 3,4 3,0 3,0 – 4,0
2,7 2,7 – 3,7 3,4 3,4 – 4,4
3,0
 

P10(100 x 120)

2,2 2,2 – 3,2 2,7 2,7 – 3,7
2,4 2,4 – 3,4 3,0 3,0 – 4,0
2,7 2,7 – 3,7 3,4 3,4 – 4,4
3,0

 

*Một số loại Rọ đá và thảm đá thông dụng:

 

Kích thước mắt lưới (mm) Rọ đá thông dụng Thảm đá thông dụng
Kích thước

(dài x rộng x cao)

 

Tổng diện tích

Kích thước

(dài x rộng x cao)

 

Tổng diện tích

 

P6(60 x 80)

P8(80 x 100)

P10(100 x 120)

1m x 1m x 0.5m 4 m2 3m x 2m x 0.5m 19 m2
1m x 1m x 1m 6 m2 4m x 2m x 0.3m 24,4 m2
2m x 1m x 0.5m 7,5 m2 5m x 2m x 0.5m 31 m2
2m x 1m x 1m 10 m2 6m x 2m x 0.3m 31,8 m2
2m x 1,5m x 0.5m 10,25 m2 10m x 2m x 0.5m 52,6 m2
 

 

Ghi chú

+ Dung sai kích thước mắt lưới: ± 10%

+ Dung sai đường kính dây đan, dây viền: ± 5%

+ Dung sai kích thước thảm (dài, rộng, cao): ±5%; ±5%; ±5%

+ Trọng lượng mạ kẽm: 50÷80 g/m2 / 250÷280 g/m2

+ Dây buộc 2.2 – 3.2 được cung cấp kèm theo = 2% trọng lượng thảm.

Kích thước rọ đá và thảm đá được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng
Giá rọ đá hưng phú Giá rọ đá Giá rọ đá

Tiêu chuẩn dây đan mạ kẽm nặng TCVN 10335:2014

Đường kính dây thép mạ kẽm

Khối lượng  lớp kẽm mạ/đơn vị diện tích mạ

Phương pháp thử nghiệm

Đường kính dây thép mạ hợp kim nhôm kẽm

Khối lượng hợp kim nhôm kẽm mạ/ đơn vị diện tích mạ

Phương pháp thử

(mm)

(g/m2)

 

(mm)

(g/m2)

 

2,2

230

BS EN10244-2 hoặc ASTM A 90/A90M 2,2

230

BS EN10244-2 hoặc ASTM A 90/A 90M
2,4 và 2,7

245

2,4 và 2,7

245

3,0 và 3,4

265

3,0 và 3,4

265

3,8

275

3,8

275

CHÚ THÍCH 1: Lớp mạ của dây thép của mắt lưới lục giác xoắn kép có khi lượng lớp mạ trên đơn vị diện tích mạ (g/m2) tương đương các trị số Class A, BS EN10244-2 hoặc Class 3, ASTM A641

CHÚ THÍCH 2: Nhà sản xuất và đơn vị thử nghiệm lựa chọn một trong hai phép thử cho mỗi chủng loại dây. Trong trường hợp có khác biệt đơn vị đo lường, giá trị thử nghiệm phải chuyển đổi về đơn vị g/m2 diện tích mạ.

Yêu cầu về ch tiêu nhựa bọc

Dây thép mạ bọc nhựa dùng để làm dây chế tạo lưới thép mắt lưới lục giác, dây viền và dây buộc được bọc theo công nghệ ép đùn nóng chảy để lớp nhựa bọc ph đều quanh dây thép mạ với chiều dày trung bình là 0,5mm. Dung sai của lớp nhựa bọc là 0,1mm với chỗ mng nhất chiều dày bọc nhựa không dưới 0,4mm.

Các thông số kỹ thuật của nhựa PVC

Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị

Mức

Phương pháp thử

Khối lượng riêng

g/cm3

1,30-1,40

ASTM D792
Cường độ chu kéo

Kg/cm2

³ 210

ASTM D412
Độ cứng

D

50-60

ASTM D2240
Độ giãn dài kéo đứt

%

³ 200

ASTM D412
Modul đàn hồi tại 100% độ giãn dài

Kg/cm2

³ 190

ASTM D412
Khả năng chống mài mòn

%

< 12

ASTM D1242
Thử nghiệm phun muối (thời gian)

h

3000

ASTM B117
Độ xâm thực của lõi thép tính từ mặt cắt đầu dây không vượt quá 25mm khi ngâm mẫu thử trong dung dịch HCl 5% trong 2000h

mm

£ 25

 
CHÚ THÍCH: Các ch tiêu từ có số thứ tự từ 1 đến 5 tiến hành thử nghiệm cho mỗi mẫu thử bất kỳ theo quy định ti Điều 13: Phương pháp thử nghiệm, tiêu chuẩn ASTM A975. Các ch tiêu có số thứ tự từ 6 đến 8 nhà chế tạo xut trình kết quả th nghiệm đã được chứng nhn bởi đơn vị thử nghiệm độc lđã tiến hành phép thử này với các công trình Hàng Hải trước khi được chấp thuận sử dụng của kỹ sư dự án.

Chất lượng nhựa PVC quyết định đến giá trị nào của Dự Án

Ở những dự án đê chắn sóng biển. Hoặc lót kênh mương thủy lợi. Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC tăng cường thêm một lớp bảo vệ. Bảo đảm công trình kéo dài tuổi thọ đến 50% dự toán. Thực trạng từ các công trình này được tính toán trên lý thuyết từ phòng thí nghiệm.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết mà chung tôi cung cấp trong chuyên mục về thi công rọ đá và các tiêu chuẩn nghiệm thu. Tại đây.

LỜI KẾT

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC dây đan được bảo vệ gấp đôi thời gian mà bạn mong muốn. Một dự án được tính toán kỹ lưỡng cũng như việc chọn quy cách dây đan và chất lượng tốt. Công trình của bạn sẽ được bền vững hơn.

Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC Đảm bảo chất lượng công trình tăng tuổi thọ gấp đôi với Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC mà Hưng Phú sản xuất và cung ứng cho các công trình Sản xuất rọ đá

The post Rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC và những câu hỏi thường gặp về Rọ đá – Thảm đá appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/bao-gia-ro-da-boc-nhua-pvc-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html/feed 0 10325
Rọ đá mạ kẽm là gì ? và những câu hỏi thường gặp https://www.vaidiakythuat.info/ro-da-ma-kem-la-gi-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html https://www.vaidiakythuat.info/ro-da-ma-kem-la-gi-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html#respond Fri, 26 Nov 2021 06:05:58 +0000 https://www.vaidiakythuat.info/?p=10284 Rọ đá mạ kẽm Hưng Phú sản xuất, những câu hỏi mà bạn thường gặp nhất trong bài viết mà chúng tôi cung cấp sau đây. Xin mời xem

The post Rọ đá mạ kẽm là gì ? và những câu hỏi thường gặp appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
Rọ đá mạ kẽm là gì ?

Rọ đá là định hình một cái lồng được đan bằng dây thép. Hoặc một cái lồng được hàn thành các khối vuông vức với nhau trong công tác kè cứng. Các khối đá tùy loại lớn nhỏ khác nhau được lèn bên trong nó thành các khối có cấu trúc trật tự.

Rọ đá mạ kẽm cũng được định hình như các loại lồng đá, với kích thước khác nhau tùy vào địa hình dự án. Do đó dây đan xoắn kép được mạ kẽm nhúng nóng tùy vào định lượng của kẽm để có dây đan chất lượng tùy thuộc vào độ dày của kẽm.

Dây đan mạ kẽm dây thép mềm để công tác đan mắt lưới dễ dàng hơn. Dây đan tùy thuộc vào sự chọn lựa và yêu cầu dủa dự án. Dây đan nhỏ nhất là từ 1.0mm đến 3.0mm. Việc đan các lồng đá này tùy thuộc vào máy đan.

Ban đầu máy đan các dây thép, tối thiểu từ 1.0mm đến 3.0mm. Thành các tấm lưới được cắt theo quy cách, dài, rộng, cao. Sau đó chúng được gép nối với nhau qua định hình các góc cạnh. Chúng được xếp và đóng kiện trước khi chở đến công trình.

Bạn có thể tham khảo thêm trong phần Báo giá Rọ đá của Hưng Phú.

Có bao nhiêu loại rọ đá mạ kẽm

Rọ đá mạ kẽm như Hưng Phú định nghĩa ở trên. Chúng được phân loại tùy thuộc vào dòng mạ kẽm nhúng nóng để quyết định chất lượng dây đan. Những khối đá định hình gọi là Rọ đá hộc. Thông thường có sức nặng khá lớn.

Có 02 loại Rọ đá mạ kẽm mà chúng tôi phân chia trong công tác sản xuất và cung ứng cho các công trình trọng điểm Quốc gia.

 • Rọ đá mạ kẽm nặng. Mạ kẽm nặng với thị trường trong nước Việt Nam. Hiện nay Hưng Phú sử dụng thép Hòa Phát theo yêu cầu mạ nặng của tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 – Các phương pháp thử thí nghiệm BS EN10244-2 hoặc ASTM A 90/A 90M  được tính bằng (gr/m2) quy định của tiêu chuẩn này là từ 230g/m2 đến 275g/m2. 
 • Rọ đá mạ kẽm nhẹ. dây đan mạ kẽm nhẹ theo tiêu chuẩn TCVN 2053 1993. Cũng là tiêu chuẩn cơ sở mà Hưng Phú đã đăng ký.

Dây đan và quy cách thông dụng nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam là dây mạ kẽm nhẹ. Chúng tôi cũng lấy đó làm tiêu chuẩn cơ sở. Còn lại tiêu chuẩn mạ nặng. Chúng tôi tiếp nhận đơn hàng gia công sau khi đã thỏa thuận các điều khoản về tiến độ giao hàng cũng như thanh toán.

Phân loại mắt lưới

Rọ đá Hưng Phú sản xuất đúng chuẩn ASTM A975-97

Kích thước tính bằng milimét

Ký hiệu mắt lưới

Kích thước D

Kích thước mắt lưới danh định

Sai s kích thước mắt lưới so với kích thước mắt lưới danh định

6×8

63

63 x 85

± 10%

8×10

83

83 x 114

± 10%

10×12

102

102 x 135

± 10%

Mắt lưới danh định được tính sau khi nghiệm thu ngoài thực địa. Nghĩa là khi đã lèn vật liệu lấp bên trong. Các mắt lưới “giãn” ra theo hai chiều ngang dọc. Để có mắt lưới danh định. Chỉ số chênh lệch này do đó được các nhà sản xuất tại Việt Nam đan ngay trên trục lưới.

Rọ đá Hưng Phú sản xuất căn cứ vào ký hiệu mắt lưới. Máy đan 6×8 của chúng tôi có kích thước mắt lưới đúng y như vậy. Dây đan mạ kẽm lớn nhất mà chúng tôi có thể đan là 3.0mm. Máy đan 8×10 có kích thước danh định là 80×113 hoặc 80x110cm.

Chúng tôi cũng có xuất bản một bài viết về Rọ đá giá rẻ. Vì sao các nhà sản xuất khác có thể gia công với giá rẻ hơn chúng tôi. Thì mắt lưới là một trong những nguyên nhân “bớt thép” làm giảm giá thành sản xuất.

Phân loại dây viền

Dây viền trong Rọ đá và Thảm đá là không thể thiếu trong công tác định hình chúng. Vậy thì làm thế nào để biết được chúng có “chắc chắn và cứng cáp” hay không?. Theo cảm tính của quý bạn thì nó hoàn toàn không “cứng cáp” chút nào. Nếu là dây viền thường to hơn dây đan từ 30 đến 40% mà thôi.

Tính khối lượng rọ đá Tính khối lượng rọ đá Báo giá rọ đá 2x1x1

Ví dụ như: Dây đan rọ đá mạ kẽm nặng là 2.7mm thì dây viền thông thường được lựa chọn là 3,4 hoặc to nhất là 4.0mm mà thôi. Một chú ý quan trọng khác trong công tác kè cứng. Đó là dây viền luôn được dây đan “xoắn” vào hai vòng. Tuyệt nhiên không phải là “khung hàn” vào để cố định rọ hoặc thảm.

Sau đây là bảng một số dây viền thông dụng nhất

 

Kích thước mắt lưới (mm) Đường kính dây đan Đường kính dây viền
Rọ đá Mạ kẽm (mm) Rọ đá Mạ kẽm (mm)
 Máy đan rọ đá mắt lưới

P6(60 x 80)

2,2 2,7
2,4 3,0
2,7 3,4
3,0
 

P8(80 x 100)

2,2 2,7
2,4 3,0
2,7 3,4
3,0
 

P10(100 x 120

2,2 2,7
2,4 3,0
2,7 3,4
3,0

Tiêu chuẩn của rọ đá mạ kẽm

Phân loại theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10335:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10335:2014 là một tiêu chuẩn mới nhất về rọ đá – Thảm đá, bao gồm các chỉ tiêu dây đan, dây viền và dây buộc. Đây là một tiêu chuẩn khá cao đòi hỏi dây đan mạ kẽm nặng, cùng với các sai số (Dung sai) cho phép là rất nhỏ ở tiêu chuẩn thí nghiệm dây đan. Và có dung sai cho phép lớn chỉ ở mắt lưới danh định.

Bộ tiêu chuẩn này do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Và do đó hầu như chúng được sao chép gần hết các tiêu chuẩn của ASTM Quốc tế về Rọ đá – Thảm đá, bao gồm cả các chỉ tiêu dây đan mạ kẽm nặng, và bọc nhựa PVC cũng thí nghiệm theo tiêu chuẩn nhựa của phương pháp thí nghiệm theo  ASTM.

Phân loại theo tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở là căn cứ mà chúng tôi sản xuất tất cả các mặt hàng Rọ đá -Thảm đá ở mọi quy cách, nếu quý khách không có yêu cầu đặc biệt nào cho dự án. Mộ Hợp đồng sản xuất gia công, mặc nhiên là Tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở được mặc nhiên là Dây đan mạ kẽm nhẹ, dây đan mạ kẽm nhẹ có bọc nhựa PVC. Dây viền mạ kẽm nhẹ, dây viền mạ kẽm nhẹ có bọc nhựa PVC. Ngoài ra dây buộc chúng tôi cung cấp theo đơn hàng tính theo trọng lượng của đơn hàng. Dây buộc theo đơn Mạ kẽm nhẹ có đường kính là 2mm đến 2.2mm. Và bọc nhựa PVC từ 1.9mm đến 2.2mm.

Quy cách thông thường đi kèm theo với dây đan và dây viền mặc định cho công bố theo Tiêu chuẩn cơ sở như trên là:

 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.2mm Dây viền 2.7mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.4mm Dây viền 3.0mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 2.7mm Dây viền 3.2mm (Bọc nhựa PVC)
 • Dây đan mạ kẽm nhẹ đường kính 3.0mm dây viền 3.4mm (Không bọc nhựa PVC)

Sau đây là bảng công bố tiêu chuẩn cơ sở của Hưng Phú về chỉ tiêu dây đan, đây viền và cả quy cách thông dụng đã được đăng ký.

Định hình sản xuất trong công xưởng như thế nào?

Sản xuất rọ đá mạ kẽm bằng đan tay

Việc đan lưới thép xoắn đôi được thực hiện bởi hai cách.

 • Đan bằng tay gia công trong các công xưởng nhỏ
 • Đan bằng máy trong các công xưởng lớn

Việc đan bằng tay hiện nay Rọ đá mạ kẽm vẫn đang diễn ra khá nhiều nơi trên Việt Nam. Nhất là vùng miền Trung từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Rọ đá mạ kẽm được đan bằng tay dễ định hình thay đổi kích thước mắt lưới. Dây đan tối đa cũng có thể từ 3.0mm mà thôi.

Rọ đá mạ kẽm

rọ đá mạ kẽm đan bằng tay tại công trình

Ưu điểm của đan tay là kích thước mắt lưới lớn và dễ thay đổi mắt lưới. Cũng như có thể tăng thêm vòng xoắn tối đa từ 2 đến 3 hoặc 4 vòng xoắn đơn. Mặt bằng nhà xưởng không đòi hỏi rộng và dĩ nhiên là cần nhiều người hơn nếu muốn có sản lượng.

Nhược điểm của việc đan tay là không thể đan những tấm lưới lớn. Chỉ có thể đan được các Rọ đá có quy cách nhỏ.

Sản xuất rọ đá mạ kẽm bằng máy chuyên dụng

Rọ đá mạ kẽm Rọ đá mạ kẽm Rọ đá mạ kẽm Rọ đá mạ kẽm

Các Dự Án thuộc các công trình trọng điểm quốc gia về Chống sạt lở đất ở Việt Nam. Tiêu chuẩn sản xuất của rọ đá mạ kẽm thường được sử dụng cho các công trình cứu hộ cứu nạn. Chống chọi sự tàn phá của thiên nhiên. Của môi trường điện hóa ăn mòn cao. Rọ đá mạ kẽm nặng ngày càng được ưa chuộng hơn.

Một vài công trình tiêu biểu mà Hưng Phú đã sản xuất và cung cấp rọ đá mạ kẽm. Bạn có thể tham khảo trong link theo các chỉ tiêu dây đan mới.

Với công suất nhà máy Hưng Phú là 120 Tấn/tháng. Hưng Phú có thể đáp ứng yêu cầu gia công cho các công trình đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ thi công. Với năng lực của máy đan lưới thép và dây chuyền bọc nhựa PVC cho dây đan.

 • 03 máy đan 8cmx10cm là máy đan với quy cách mắt lưới thông dụng nhất hiện nay.
 • 01 máy đan 10cmx12cm là máy đan mắt lưới sử dụng cho vật liệu Rọ đá hộc.
 • 01 máy đan 6cmx8cm là máy đan mắt lưới nhỏ nhất. Dây đan bọc nhựa PVC có thể đan là 3,7mm.

Dây đan rọ đá mạ kẽm lớn nhất mà Hưng Phú có thể đan được là 3.0mm và dây viền 4.0mm. Để thực hiện được điều này. Hưng Phú có máy đan nhập khẩu từ Đài Loan và có khổ rộng nhất cửa máy là 3,3m.

Việc sản xuất trong công xưởng. Định hình tấm lưới được cắt riêng biệt là từng tấm khác nhau. Ví dụ như trong rọ đá có đình hình là 2mx1mx0,5m. Có 1 vách ngăn ở giữa. Vậy tấm lưới được cắt là khổ đan 2m, cắt 3m và vách ngăn là 1mx0,5m.

Bảng báo giá rọ đá

Cấu tạo Rọ đá được sản xuất trong công xưởng

Dây viền lớn nhất của Rọ đá mạ kẽm là bao nhiêu ?

Thiết kế kè rọ đá

Khung rọ đá

Dây viền khác với khung Viền. Dây viền của bất kỳ loại đình hình nào trong tấm lưới được đan trên máy chuyên dụng. Chúng phải được dây đan “xoắn” vào như một mắt lưới. Trong thuật ngữ chuyên ngành nó được gọi là Boder.

Sự “đứng vững” của một khối đá trong phương pháp kè cứng. Nó không phụ thuộc vào  khung viền hoặc dây viền. Mà nó phụ thuộc vào vật liệu lấp bên trong, và độ bền của từng mắt lưới. Nếu độ bền của mắt lưới không đảm bảo. Vật liệu bên trong sẽ bị “chảy” ra ngoài làm sập đổ cấu trúc.

Vậy nên dây viền lớn nhất của Rọ đá mạ kẽm hoặc Rọ đá bọc nhựa. Nó chỉ to hơn dây đan 30 đến 40% và chúng đảm bảo phải được “xoắn” vào chứ không phải “cột” vào như hình minh họa trên.

Bạn có thể thấy nó chắc chắn chắn vì khung viền to khỏe như vậy. Nhưng thực ra nó yếu hơn dây đan mạ kẽm được bảo vệ trong môi trường điện hóa, ăn mòn cao. Khung sắt đó sẽ mục hóa trong vài năm. Nhưng dây đan mạ kẽm dù mong manh, nhưng được bảo vệ trong vòng vài chục năm.

Tính kh ối lượng rọ đá Bào giá rọ đá hộc

Dây đan rọ đá mạ kẽm ảnh hưởng gì trong thi công

Với dây đan mạ kẽm nhẹ. Những điểm bị “vặn xoắn” thường bong tróc lớp mạ kẽm. Do đó hiệu quả bảo vệ sẽ kém đi. Bởi vậy Hưng Phú luôn khuyến cáo các Chủ đầu tư bọc nhựa PVC dây đan. Rọ đá mạ kẽm trong môi trường mặn như đê biển, các cửa sông lệch. Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng.

Dây đan mạ kẽm nặng với độ phủ lớn và dày. Trong công tác thi công. Chúng chịu được dằn xóc của các khối đá, chống chịu được “Vặn xoắn’ của mắt lưới khi đan trên máy chuyên dụng. Do đó dây đan rọ đá mạ kẽm nặng được bảo đảm tuổi thọ công trình như mong đợi.

Đặt hàng và gia công rọ đá mạ kẽm với nhà sản xuất Hưng Phú

Chúng tôi có đầy đủ năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Trong công tác cung cấp cho các công trình Trọng điểm Quốc gia về Rọ đá, thảm đá và Rồng đá. Trước khi đặt hàng. Xin quý khách đọc qua các Chính sách và Điều khoản mà Hưng Phú đã công bố trên Website này. Thay cho việc tham quan nhà máy. Xin quý bạn hãy tham  khảo hệ thống Blog của Hưng Phú để biết thêm về Hoạt động của chúng tôi.

Rọ đá và thảm đá được sử dụng với Vải địa kỹ thuật thuật không dệt hoặc vải địa kỹ thuật loại dệt như một phần không thể tách rời. Chúng tôi cũng là nhà cung cấp loại vật liệu này trong hơn 15 năm thương mại và đồng hành cùng các dự án trọng điểm Quốc gia.

Về việc hỗ trợ kỹ thuật hoặc đặt hàng nhanh chóng và chính xác. Xin hãy gọi qua số Hotline. Để biết thêm các thông tin mới. Hãy đăng ký một email theo dõi qua Blog.

Rọ đá mạ kẽm Rọ đá mạ kẽm Rọ đá mạ kẽm

Tạm kết

Rọ đá mạ kẽm chỉ có hai chỉ tiêu dùng cho dây đan. Đó là mạ kẽm nặng và mạ kẽm nhẹ. Tất cả những thông số kỹ thuật khác, chúng hoàn toàn không có gì khác biệt. Từ quy cách định hình đến việc sản xuất.

Những câu hỏi về dây viền lớn nhất. Những ảnh hưởng của các thông số về dây đan và định hình đến thi công và tuổi thọ của công trình…. được chúng tôi giải đáp cụ thể trong bài viết này. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc. Hãy liên hệ qua điện thoại.

Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.

Báo giá rọ đá

The post Rọ đá mạ kẽm là gì ? và những câu hỏi thường gặp appeared first on HƯNG PHÚ - ĐỊA KỸ THUẬT NỀN MÓNG.

]]>
https://www.vaidiakythuat.info/ro-da-ma-kem-la-gi-va-nhung-cau-hoi-thuong-gap.html/feed 0 10284