Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Khu QLĐB III) thông báo mời thầu mã IB2300042226, dự án sửa chữa mặt đường trên QL1 qua tỉnh Phú Yên.

Theo đó, mời thầu dự án sửa chữa mặt đường đoạn Km 1292+00 – Km 1295+00, QL1, tỉnh Phú Yên.

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa mặt đường trên QL1 qua tỉnh Phú Yên 1

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã gói thầu: BP2300094148

Mã TBMT: IB2300042226

Mã KHLCNT: PL2300031116

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VNĐ

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Yên

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 15/4/2023 16:30

Thời điểm mở thầu: 15/4/2023 16:30

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu 500.000.000 VNĐ

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 509/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 24/3/2023 11:18

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 509. QD duyet E-HSMT XL Km1292 QL1 Phu Yen.pdf

Để lại một thông điệp !

Gọi Mr Vương