Máy đan rọ đá mắt lưới 10cm x 12cm

  • 01 Máy đan lưới thép có mắt cáo xoắn kép 10cm x12cm công suất 2600m vuông /ngày đêm.
  • Đạt chuẩn thí nghiệm ASTM cho chỉ số mắt lưới xoắn kép về độ đều, cũng như tiêu chuẩn TCVN.
  • Dây đan nhỏ nhất 1.00mm đến dây đan lớn nhất 3.00mm dây viền đạt 4.00mm, chuẩn bọc nhựa PVC lớn nhất 2.7mm/3.7mm. Chiều rộng tối đa 4,3m
Gọi Mr Vương