Danh mục: Thông số kỹ thuật

Rọ đá

Tiêu chuẩn kỹ thuật hay còn gọi là Bộ tiêu chuẩn có hai loại được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam. Đó là Tiêu chuẩn Việt Nam được viết tắt là TCVN (số):Năm Phát hành.

Ví dụ: TCVN 8871-4-2011, đây là bộ tiêu chuẩn xác định lực kháng xuyên thủng của Vải địa kỹ thuật – Lực kháng xuyên thủng thanh.

Tiêu chuẩn Quốc Tế ASTM cũng được ghi theo các hậu tố bằng chữ và số kèm theo sau.

Vì dụ như: Trong phương pháp đo đường kính dây đan của lưới thép mắt cáo xoắn kép Rọ đá – Thàm đá. Chúng được xác định bằng phương pháp đo theo Tiêu chuẩn Quốc tế ASTM A975 tính theo mm.

Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của vật liệu xây dựng nói chung, và vật liệu xây dựng hạ tầng cơ bản nói riêng.

Chúng đều có các đặc tính cơ lý tương hỗ.

Bộ tiêu chuẩn của Vải địa kỹ thuật không dệt, kèm theo các thông số kỹ thuật thí nghiệm. Ví dụ như một đặc tính quan trọng nhất trong Vải địa kỹ thuật dệt là cường độ chịu kéo hai chiều, ngang, dọc được tính theo kN/m.

Chuyên mục này được Hưng Phú truyền tải đến quý khách các Bộ tiêu chuẩn thí nghiệm, kết quả của các Bộ tiêu chuẩn là Thông số kỹ thuật kèm theo.

Thông số kỹ thuật vải địa được thí nghiệm theo các phương pháp thử nằm trong bộ tiêu chuẩn mới nhất của Quốc gia TCVN 9844:2013 kết hợp với bộ tiêu chuẩn TCVN 8871-4-2011.

Bao gồm phương pháp thí nghiệm về cường độ kéo đứt, kháng thủng thanh, độ giãn dài… của Vải địa kỹ thuật.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 9844:2013 được cập nhật cho đến năm 2018 vẫn là bộ tiêu chuẩn mới nhất, xác định các phương pháp thử và nghiệm thu thi công của vải địa kỹ thuật ngoài thực địa.

TCVN 8220, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ dày danh định;
TCVN 8221, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích;
TCVN 8222, Vải địa kỹ thuật – Quy định chung về lấy mẫu và xử lý thống kê;
TCVN 8871-1, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật;
TCVN 8871-2, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Xác định lực xé rách hình thang;
TCVN 8871-3, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Xác định lực xuyên thủng CBR;
TCVN 8871-4, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Xác định lực kháng xuyên thủng thanh;
TCVN 8871-5, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Xác định áp lực kháng bục;
TCVN 8871-6, Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử
sàng khô;

Chuyên mục này truyền tải đến quý khác cùng các bạn đọc các Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của: Rọ đá – thảm đáVải địa kỹ thuậtmàng chống thấm HDPEBấc thấmLưới địa kỹ thuật.

Gọi Mr Vương