Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa mặt đường trên QL1 qua tỉnh Phú Yên

Theo đó, mời thầu dự án sửa chữa mặt đường đoạn Km 1292+00 – Km 1295+00, QL1, tỉnh Phú Yên.

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa mặt đường trên QL1 qua tỉnh Phú Yên 1

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã gói thầu: BP2300094148

Mã TBMT: IB2300042226

Mã KHLCNT: PL2300031116

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VNĐ

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Yên

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 15/4/2023 16:30

Thời điểm mở thầu: 15/4/2023 16:30

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu 500.000.000 VNĐ

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 509/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 24/3/2023 11:18

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 509. QD duyet E-HSMT XL Km1292 QL1 Phu Yen.pdf

Để lại một thông điệp !

Gọi Mr Vương