Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Khu QLĐB III) thông báo mời thầu mã IB2300044404, dự án sửa chữa nền, mặt đường các đoạn trên QL1 qua Quảng Ngãi.

Theo đó, mời thầu dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km 1092+500 – Km 1094+00 và Km 1094+00-Km 1095+00, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa nền, mặt đường các đoạn QL1, Quảng Ngãi 1

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã gói thầu: BP2300094065

Mã TBMT: IB2300044404

Mã KHLCNT: PL2300031099

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 5/4/2023 16:00

Thời điểm mở thầu: 5/4/2023 16:00

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 157.570.000 VNĐ

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 489/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 24/3/2023 13:36

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 489. QD duyet E-HSMT XL Km1092 QL1 Quang Ngai.pdf

Để lại một thông điệp !

Gọi Mr Vương
%d bloggers like this: