Danh mục Hỏi & Đáp chúng tôi được lập ra để quý khách hàng có những thắc mắc gì có thể gửi trong này cho chúng tôi. Hưng Phú sẽ chọn lấy những câu Hỏi tiêu biểu nhất để trả lời. Trong các danh mục quý Bạn gửi cho chúng tôi theo danh sách trên Menu ngang của trang Blog/Website.

Có những câu hỏi chúng tôi trả lời công khai, nhưng có những câu hỏi chúng tôi trả lời riêng tư cho Quý Bạn. Miễn là những câu hỏi đó mang tính góp ý xây dựng, hoặc những câu hỏi mang tính chuyên môn cao.

Những câu hỏi ngoài tầm trả lời của chúng tôi, có thể quý bạn sẽ chờ trong một thời gian ngắn từ 48h hoặc 72 giờ để chúng tôi tham vấn các Chuyên Gia. Mọi thông tin cá nhân của Quý bạn chúng tôi luôn Bảo mật theo Điều Khoản của chúng tôi.

Mời bạn đặt câu hỏi gửi đến chúng tôi theo biểu mẫu bên dưới đây.

[dwqa-submit-question-form]